РІШЕННЯ № 791

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Весняній,2 “а”  у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки Мельниковичу Володимиру

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ
23 грудня  2021 року Борислав №791
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Весняній,2 “а”  у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки Мельниковичу Володимиру
 
               Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт ТзОВ “Західземлепроект” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву Мельниковича Володимира про продаж земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 22.12.2021 року №36/8,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
              1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0300 га на вул. Весняній,2 “а”  у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:03:020:0168).
  
   2. Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0300 га на вул Весняній,2 “а”  у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:03:020:0168) у сумі 68 700 гривень (шістдесят вісім тисяч сімсот гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 229,08 гривень (двісті двадцять дев’ять гривень 00 копійок).
 
     3. Продати Мельниковичу Володимиру Антоновичу, який зареєстрований у м.Борислааві Львівської області, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0300 га на вул. Весняній,2 “а”  у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:03:020:0168)   для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (землі житлової та громадської забудови)  за 68 700 гривень 00 копійок (шістдесят вісім тисяч  сімсот гривень 00 копійок).
 
   4. Зобов’язати Мельниковича Володимира укласти з Бориславською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату, згідно з діючим законодавством.
 
   5. Дрогобицькому управлінню  Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
 
     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Герман Дмитро).
 
 
Міський голова   Ігор  ЯВОРСЬКИЙ