РІШЕННЯ № 962

Про внесення змін  до  пп.2 п.1  рішення міської ради від 23.12.2021 року №755  «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік» за  загальним та спеціальним фондом та в додатки 2,3,4,6 до нього.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ
 
19 травня  2022 року Борислав                                  № 962
 
Про внесення змін  до  пп.2 п.1  рішення міської ради від 23.12.2021 року №755  «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік» за  загальним та спеціальним фондом та в додатки 2,3,4,6 до нього.
 
 13544000000  
 (код бюджету)
Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 ст.72 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року №415 «Про затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету» зі змінами та доповненнями, рішення міської ради  від 23 вересня 2021 року №572 «Про нову редакцію рішення міської ради від 14 липня 2021 року №461 «Про створення цільового фонду Бориславської міської територіальної громади та затвердження положення про нього», від 27 січня 2022 року №82 «Про затвердження Програми з організації військового обліку військовозобов’язаних та призовників, призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовку юнаків до військової служби Бориславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», рішення виконавчого комітету міської ради від 14 квітня 2022 року №93 «Про затвердження Програми фінансування добровольчого формування Бориславської міської територіальної громади №1 на 2022-2026 роки», беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  19 травня 2022 року №24/2  та листа начальника фінансового управління міської ради Петріва Юрія  від 17 травня  2022 року  №01-35/233, міська  рада
 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести  зміни до пп.2 п.1  рішення міської ради від 23 грудня  2021 року №755 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме:
    1. у підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 271133 гривень, у тому числі:
за спеціальним фондом збільшити обсяг видатків на суму 271133 гривні, згідно з додатком 2 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади у сумі 386654329гривень, у тому числі обсяг видатків:
загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 323998208 гривень 17 копійок;
спеціального фонду бюджету в сумі 62656120 гривень 83 копійок, у тому числі бюджету розвитку в сумі 52189281 гривня 55 копійок.»
  1. Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 7 , а саме :
«збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади  на суму 271133 гривень, джерелом покриття якого визначити залишок коштів, який склався на початок року в цільовому фонді в сумі 271133 гривень,  згідно з додатком 1.»
 
  1. Внести зміни до:
обсягів міжбюджетних трансфертів на  2022 рік згідно з додатком 3 ;
розподілу витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році згідно з додатком 4.
 
  1. Внести зміни до кошторису управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради по спеціальному фонду за кодом програмної класифікації видатків 1217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади», а саме:
збільшити обсяг видатків по коду економічної класифікації видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 670224 гривень;
зменшити обсяг видатків по коду економічної класифікації видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 670224 гривень.
 
  1. Взяти до уваги, що кошти:
 
 в сумі 100000 гривень, спрямувати на надання субвенції бюджету Дрогобицької міської територіальної громади для проведення планових медичних оглядів мобілізаційно-призовного контингенту Дрогобицького регіону на виконання Програми з організації військового обліку військовозобов’язаних та призовників, призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовку юнаків до військової служби Бориславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки;
в сумі 500000 гривень, спрямувати на фінансування заходів та роботи з територіальної оборони на виконання Програми фінансування добровольчих формувань Бориславської міської територіальної громади №1 на 2022-2026 роки.
 
  1. Кошти, в сумі 670224 гривень, які надійшли до цільового фонду, утвореного Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  спрямувати на «Відновлювальні роботи асфальтного покриття на вулиці Степана Бандери в місті Бориславі Львівської області ( поточний ремонт).
 
  1. Кошти залишку цільового фонду в сумі 271133 гривень, який склався на 01 січня 2022 року, спрямувати на проведення поточного ремонту вулиць міста Борислава Львівської області для комунального підприємства «Еко місто».
 
7.  Вважати додатки 1-4 до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа,  заступника міського голови Солоненко Світлану, Гарасимів Роксоляну, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
 
 
Міський голова                                                                                       Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
Додаток 1
до рішення міської ради
19 травня  2022 року №962
Уточнене фінансування бюджету Бориславської міської територіальної громади  на 2022 рік
13544000000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 271133,00 0,00 271 133,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 271133,00 0,00 271133,00 0,00
208100 На початок періоду 271133,00 0,00 271133,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 0,00 0,00 0,00
Х  Загальне фінансування 
Фінансування за типом боргового зобов"язання
600000 Фінансування за активними операціями  271133,00 0,00 271 133,00 0,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 271133,00 0,00 271133,00 0,00
602100 На початок періоду 271133,00 0,00 271133,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 0,00 0,00 0,00
Х Загальне фінансування 271 133,00 0,00 271 133,00 0,00
Секретар міської ради                                   Юрій ХИМИН             
до рішення міської ради
19 травня  2022 року №962
Уточнений розподіл видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік
13544000000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  576300,00 576300,00 0,00 76300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576300,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0210100 0100 Державне управління 76300,00 76300,00 0,00 76300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76300,00
0210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 76300,00 76300,00 0,00 76300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76300,00
0218200 8200 Громадський порядок та безпека 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00
0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 1310,00 1310,00 0,00 0,00 0,00 271133,00 0,00 941357,00 0,00 0,00 -670224,00 272443,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1210100 0100 Державне управління 1310,00 1310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1310,00
1210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1310,00 1310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1310,00
1217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271133,00 0,00 941357,00 0,00 0,00 -670224,00 271133,00
1217691 7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271133,00 0,00 941357,00 0,00 0,00 -670224,00 271133,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради -577610,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -577610,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3718700 8700 Резервний фонд -677610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -677610,00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -677610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -677610,00
3719700 9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
х х х Усього 0,00 677610,00 0,00 76300,00 0,00 271133,00 0,00 941357,00 0,00 0,00 -670224,00 271133,00
Секретар міської ради Юрій ХИМИН
 
Додаток 4
до рішення міської ради
16 квітня 2022 року  №962
Уточнений розподіл витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році.
13544000000
( код бюджету) грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/ регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  500000,00 500000,00 0,00 0,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони Програма фінансування добровольчих формувань Бориславської міської територіальної громади №1 на 2022-2026 роки Рішення виконавчого комітету від 14 квітня 2022 року №93 500000,00 500000,00 0,00 0,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 271133,00 0,00 271133,00 0,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217691 7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади Про нову редакцію рішення міської ради від 14 липня 2021 року №461 «Про створення цільового фонду Бориславської міської територіальної громади та затвердження положення про нього» Рішення міської ради від 23 вересня 2021 року №572 271133,00 0,00 271133,00 0,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 100000,00 100000,00 0,00 0,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Програма з організації військового обліку військовозобов’язаних та призовників, призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовку юнаків до військової служби Бориславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки Рішення міської ради від 27 січня 2022 року  №82 100000,00 100000,00 0,00 0,00
х х х Усього х х 871133,00 600000,00 271133,00 0,00
Секретар міської ради                                                       Юрій ХИМИН