РІШЕННЯ № 1002

Про виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади за січень- червень 2022 року

                                                                                                                                                            

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
28 липня 2022 року Борислав                               №1002   
 
Про виконання бюджету Бориславської
міської територіальної громади за січень-
червень 2022 року
 
Відповідно до ч.4.ст.80 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт виконавчого комітету міської ради про підсумки виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади  за січень-червень 2022 року, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26 липня2022 року №26/1 та листа начальника фінансового управління міської ради від  25 липня  2022 року №01-35/385,  міська рада
        
ВИРІШИЛА :
 
1.Затвердити звіт начальника фінансового управління  Бориславської міської ради Петріва Юрія про підсумки виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади  за січень-червень 2022 року, в тому числі:
  1. за доходами в сумі 180868,1 тис.грн.,в тому числі за загальним фондом в сумі 172560,9 тис.грн. і за спеціальним фондом в сумі 8307,2 тис.грн.;
  2.  за видатками в сумі 155925,7 тис.грн., в тому числі: за загальним фондом в сумі 146612,6 тис.грн. та спеціальним фондом в сумі 9313,1 тис.грн., що додається.
 
2 Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (Бреньо Любомир) :
2.1) вжити заходів щодо недопущення зменшення надходжень до бюджету Бориславської міської територіальної громади орендної плати за комунальне майно у порівнянні з минулим роком.
2.2) забезпечити:
  виконання плану надходжень від орендної плати за користування цілісним  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
облік за наданням земельних ділянок в оренду чи користування юридичним та фізичним особам;
 контроль за своєчасністю заключення та передачею на облік в Дрогобицьке управління головного управління Державної податкової служби у Львівській області договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
 виконання плану надходжень від орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності, не допускаючи при цьому зменшення надходжень у порівнянні з минулим роком;
належний контроль за збереженням майна, що перебуває у комунальній власності;
формування та наповнення бази власників земельних ділянок, орендарів земельних ділянок на виконання Меморандумів про співпрацю та взаємодію між Головним управлінням Державної податкової служби у Львівській області та територіальними громадами;
формування бази власників земельних паїв .
 
3. Комісії з питань   забезпечення  і повноти своєчасності  сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій і стипендій та інших соціальних виплат  (Солоненко Світлана):
3.1) проводити:
роботу із погашення заборгованості із заробітної плати та сплати платежів до бюджетів усіх рівнів;
заслуховування платників акцизного податку, що дупустили зменшення надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;
постійний моніторинг сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету територіальної громади з метою виявлення фактів зміни зарахування даного надходження до інших бюджетів;
3.2) заслуховувати спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкової служби у Львівській області  керівників підприємств та організацій , які зменшили сплату податків до бюджетів територіальних громади в порівнянні з відповідним періодом минулого року та у яких мінімальна заробітна плата менше визначеного законодавством мінімального рівня;
 
4. Головному управлінню Державної податкової служби у Львівській області:
4.1) вжити заходів щодо :
погашення наявної на 01.07.2022 року та недопущення виникнення поточної заборгованості з платежів до бюджету територіальної громади;
повноти оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, виявлення фактів уникнення від оподаткування, недопущення збільшення заборгованості перед бюджетом міської територіальної громади та забезпечити виконання планових показників із надходжень до бюджету;
4.2) забезпечити :
виявлення найманих працівників, праця яких використовується роботодавцями без належного їх оформлення;
щомісячний моніторинг нарахування і сплати акцизного податку з кінцевих продаж;
виконання планових показників по податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок;
виконання планових показників, затверджених у бюджеті територіальної громади;
виконання вимог доручення голови Львівської облдержадміністрації від 02.04.2021 року №12/0/6-21 в частині обміну інформацією необхідної для розширення бази оподаткування;
 
5. Фінансовому управлінню міської ради (Петрів Юрій) :
5.1) спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкової служби у Львівській області:
  посилити роботу з легалізації виплати заробітної плати у небюджетній сфері, вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету;
5.2) запровадити постійний контроль за правильністю зарахування податків та платежів до бюджету міської територіальної громади і забезпечити вчасне виявлення та усунення випадків неправильного зарахування доходів бюджету;
5.3) здійснювати:
аналіз фактичних надходжень податків і зборів (податку на доходи фізичних осіб, податку на майно відмінне від земельної ділянки, податку на майно  в частині плати за землю, єдиного податку) до бюджету Бориславської міської  територіальної громади у розрізі платників;
аналіз фактичних надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
аналіз власних надходжень бюджетних установ;
проведення роботи з  платниками (юридичні та фізичні особи), які допустили заборгованість до бюджету Бориславської міської територіальної громади по сплаті податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, податку на майно відмінного від земельної ділянки;
постійний моніторинг за сплатою податкових надходжень платниками до бюджету Бориславської міської територіальної громади;
за потреби коригування індексу податкоспроможності бюджету Бориславської міської територіальної громади відповідно до статті 100 Бюджетного кодексу України у зв’язку із зміною місцезнаходження суб’єкта господарювання-платника податку;
постійний контроль за споживанням енергоносіїв в натуральних одиницях по бюджетних установах, що фінансуються за рахунок коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади;
щомісячний моніторинг фонду заробітної плати установ, що фінансуються за рахунок бюджету Бориславської міської територіальної громади;
щомісячно моніторинг виконання  Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці у 2022 році, затвердженого розпорядженням міського голови від 27 січня 2022 року № 15-р;
 
5.4) забезпечити :
аналіз отриманої інформації від Головного управління Державної податкової служби у Львівській області на виконання доручення голови Львівської облдержадміністрації від 02.04.2021 року №12/0/6-21 з метою отримання додаткових надходжень до бюджету Бориславської міської територіальної громади;
забезпечення прогнозування дохідної та видаткової частини бюджету Бориславської міської територіальної громади в умовах воєнного стану  у зв’язку з ввнесенням змін до бюджетного законодавства ;
першочергове фінансування заходів територіальної оборони, захисту безпеки населення та функціонування бюджетної сфери (оплати праці працівників бюджетних установ, оплати комунальних послуг і енергоносіїв та інших захищених видатків), комунальних підприємств у період воєнного стану;
5.5) спільно з старостами сіл, які увійшли до складу Бориславської міської територіальної громади організувати роботу щодо погашення заборгованості по сплаті податку на майно відмінне від земельної ділянки, податку на майно в частині плати за землю юридичними та фізичними особами, які розташовані на території сіл.
 
6. Відділу освіти міської ради (Качмарчик Елла):
6.1) встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання установами освіти, що фінансуються за рахунок бюджету міської територіальної громади, енергоносіїв у натуральних одиницях.
6.2) забезпечити:
збільшення обсягу власних надходжень;
погашення дебіторської заборгованості, яка виникла  по власних надходженнях установ освіти, зокрема  платі за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01 липня 2022 року;
виконання Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці, затвердженого розпорядженням міського голови від 27 січня 2022 року № 15-р;
виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №261 «Про затвердження Порядку та умов надання компенсації центральним органам виконавчої влади та місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб»;
формування  шкільної мережі на 2022/2023 навчальний рік з урахуванням наявного фінансового ресурсу, не допускати необґрунтованого збільшення класів та зменшення учнів у них, недопущення нарощування кредиторської заборгованості у зв'язку з недостатністю фінансового ресурсу;
 
7   Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження  міської ради (Корпан Роман):
7.1) забезпечити:
контроль за цільовим використанням коштів бюджету територіальної громади, що виділяються на фінансування програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територіальної громади  не допускаючи при цьому реєстрації та взяття на облік бюджетних зобов’язань без відповідних бюджетних призначень;
контроль за відображенням в обліку комунальних підприємств обсягу збільшення обсягів статутного капіталу;
контроль за використання коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади виділених на виконання Програм відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади  та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання);
недопущення нарощування кредиторської заборгованості у зв'язку з недостатністю фінансового ресурсу
 
8. Комунальному некомерційному підприємству "Центральна міська лікарня міста Борислава" Бориславської міської ради  (Головчак Віталій):
8.1) встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання установами охорони здоров'я, що фінансуються за рахунок бюджету територіальної громади , енергоносіїв у натуральних одиницях;
8.2) не допускати виникненню простроченої заборгованості по оплаті праці з нарахуваннями працівникам комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава" Бориславської міської ради;
8.3) забезпечити :
забезпечити цільове та ефективне використання коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади виділених на фінансування Програми  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань за рецептами виписаними сімейними лікарями-фізичними особами підприємцями.
 
9. Управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради (Рахель Володимир) :
9.1) забезпечити:
щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання установами культури, що фінансуються за рахунок бюджету міської територіальної громади, енергоносіїв у натуральних одиницях;
погашення дебіторської заборгованості, яка виникла  по власних надходженнях установ культури, зокрема, платі за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01 липня 2022 року;
виконання Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці, затвердженого розпорядженням міського голови від 27 січня 2022 року № 15-р;
виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №261 «Про затвердження Порядку та умов надання компенсації центральним органам виконавчої влади та місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб».
            9.2) недопущення нарощування кредиторської заборгованості у зв'язку з недостатністю фінансового ресурсу.
 
10) Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради    (Цапів Ірина) :
10.1) здійснювати контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів та вживати заходів щодо недопущення зростання протермінованої дебіторської та кредиторської заборгованості;
10.2) недопущення нарощування кредиторської заборгованості у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу;
10.3) забезпечити :
виконання Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці, затвердженого розпорядженням міського голови від 27 січня 2022 року № 15-р;           
            встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання установами соціального захисту, що фінансуються за рахунок бюджету міської територіальної громади, енергоносіїв у натуральних одиницях.
 
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія,  першого заступника міського голови Садлівського Романа,  заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарасимів Роксоляну, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків     та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
 
Міський голова                                                                                   Ігор ЯВОРСЬКИЙ
                                                
                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                   рішення міської ради
                                                                                   26 липня 2022 року №1002
ЗВІТ
ПРО ПІДСУМКИ  ВИКОНАННЯ  БЮДЖЕТУ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2022 РІК.
 
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.
 
За січень-червень 2022 року  до загального та спеціального фондів бюджету Борислвської міської територіальної громади надійшло надходжень  в сумі 180868,1  тис. грн., що складає  93,0 відсотка доплану на перше півріччя 2022 року та 48,0 відсотка  уточненого плану на 2022 рік.
Зокрема :
 до загального фонду надійшло надходжень в сумі   172560,9 тис.грн., що складає 105,8 відсотка до плану на січень-червень 2022 року та 55,0 відсотка  до уточненого плану на 2022 рік ;
 до спеціального фонду надійшло надходжень 8307,2  тис.грн., що складає 26,8 відсотків до плану на січень-червень 2022 року та  14,1 відсотка до уточненого плану на 2022 рік .
 
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року надходження  до  бюджету  Бориславської міської територіальної громади ( за загальним та спеціальним фондом) за  перше півріччя 2022 року  зросли   на 4594,9   тис. грн. або на 2,6  відсотка , а видатки за загальним та спеціальним фондом зросли   у порівнянні з аналогічним періодом року зменшилися  на 6389,5 тис.грн. або  3,9 відсотка.   
+15,7%
 
 

 
+18,8%
Доходи +32%
Видатки +31,3 %
Доходи +14.4%
Видатки +4,3%
 
Видатки - -32877,1 тис.грн
.
Податкових та неподаткових надходжень до бюджету Бориславської міської територіальної громади за перше півряччя  2022 року  по загальному фонду  надійшло в сумі 105737,5 тис.грн., що складає 110,4 відсотка до уточненого плану на січень-червень 2022 року та 51,3 відсотка до уточнено плану на 2022 рік.
  Перше
півріччя 2020 року
Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року
Податкові та неподаткові надходження 82417,179 100764,077 105727,538
 
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року надходження зросли 4963,4 тис.грн. або 4,9 відсотка, а в порівнянні з 2020 роком на 23310,3 тис.грн., або 28,3 відсотка.

 
Тобто план за перше півріччя 2022 року перевиконано  на суму 9944,4 тис.грн або на  5,6 відсотка.
 
 
+31,7%
+13,0%
            У зв’язку з введенням військового стану та прийняття Закону України ««Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану»
29,1%
Вигнута догори стрілка: 29,1%
17.1%
Вигнута догори стрілка: 17.1% фінансовим управлінням міської ради здійснено розрахунок очікуваного виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади за загальним фондом. Очікуване виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади за 2022 рік за розрахунками фінансового управління складе 206320,8 тис.грн..
 
Проведеним аналізом надходжень до Державного бюджету України  встановлено, що за перше півріччя 2022 року  мобілізовано надходжень в сумі 141147,5 тис.грн.
 
+16,2%
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли   на 33147,8 тис.грн. або 30,7 відсотка.            
За перше півряччя 2022 року до бюджету Бориславської міської територіальної громади надійшло з державного бюджету та інших бюджетів офіційних трансфертів за загальним фондом в сумі 66823,4 тис.грн., що складає 99,4 відсотка до уточненого плану на перше півріччя  2022 року та 60,6 відсотка до плану на 2022 рік , зокрема :
            базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі  11072,4  тис.грн., що складає 100,0 відсотків до плану на січень-червень 2022 року та 50,0 відсотків до плану на 2022 рік ;
            дотації  з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної дотації з державного бюджету в сумі 2306,7 тис.грн. або 100 відсотків до плану на перше півріччя 2022 року та 100 відсотків до плану на 2022 рік;
            субвенції з державного бюджету надійшло в сумі 52460,5 тис.грн. або 100,0 відсотків до плану на перше півріччя 2022 року та 50,0 відсотків до уточненого плану на 2022 рік;
 субвенцій з інших бюджетів надійшло  в сумі 460,5 тис.грн., що складає  52,9  відсотка до плану на перше півріччя 2022 року та 30,6 відсотка до уточненого плану на 2022 рік.
Зокрема:
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року
Офіційні трансферти 46063,38 70517,874 66823,414
 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг офіційних трансфертів скоротився на суму 3694,5  тис.грн. або на 5,2 відсотка, а в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року обсяг офіційних трансфертів зріс на 20760,0 тис.грн. або 45,0 відсотка.

 
--30,8%
 
-
Вигнута догори стрілка: --30,8%
  

 
+36,3%
+12,8%
+20,8%
            Основною причиною зменшення обсягу офіційних трансфертів є зменшення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.           
            Основним джерелом формування бюджету Бориславської міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб , якого за звітний період надійшло в сумі 58650,7 тис.грн., що складає 106,4 відсотка до уточненого плану на  січень-червень 2022 року та 48,3 відсотка до плану на 2022  рік.
 В структурі податкових та неподаткових надходжень частка даного податку складає  55,5 відсотка .
 Зокрема:
 
Податок на доходи фізичних осіб Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 41877,12 51030,73 54313,90
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 961,13 988,74 3174,57
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 113,28 191,80 452,00
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 707,37 444,48 710,29
Всього 43658,91 52655,75 58650,76
 
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року  надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на суму 5995,0 тис.грн. або 11,4 відсотка, а ворівнянні з першим півріччям 2020 року надходження зросли на 14991,8 тис.грн. або 34,3 відсотка.
Очікуване виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади за 2022 рік складе за розрахунками фінансового управління 113548,9 тис.грн., що на 8007,5 тис.грн. або 6,6 відсотка менше до затвердженого плану на 2022 рік.

 
 
 
+19,8%
+19,6%
+23,0%
+893,3 тис.грн.
 
31,3%
Вигнута догори стрілка: 31,3%Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб за звітний період  складає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 92,5 відсотка.
+11,1%
Всього за перше півріччя 2022 року до бюджету Бориславської міської територіальної громади надійшло 54313,9  тис.грн. вищезазначеного податку, що на 3283,2  тис.грн більше ніж за аналогічний період минулого року або на  6,4 відсотка.Аналізом  надходжень податку на доходи фізичних осіб в розрізі платників встановлено, що найбільші зменшення сплати податку на доходи фізичних осіб відбулися по наступних платниках:
по 6 Державна пожежно-рятувальна частина Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області – з серпня 2021 року сплачує 7 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.
по ТзДВ "Бориславський завод "РЕМА" – переведення працівників на неповний робочий тиждень;
по ПрАТ "Львівобленерго"- реорганізація та скорочення працівників;
по КЗ ЛОР "Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" – у 2021 році працівники отримували  доплати за Covid-19;
по Навчально-виховний комплекс "Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 6 - заклад дошкільної освіти" Бориславської міської ради – з 01.01.2022 року згідно рішення №692 від 25.11.2021 року переведено на централізоване ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
по КЗ ЛОР "Навчально-реабілітаційний центр І-ІІІ ступенів "Гармонія", Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 ім. С.Коваліва,  Відділ освіти Бориславської міської ради, Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Бориславської міської ради, Бориславська дитяча школа мистецтв,  Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 8 Бориславської МР, Бориславська державна гімназія, Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Бориславської міської ради, Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 Бориславської міської ради, Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Бориславської міської ради  -  з метою економії коштів працівники перебували у відпусці без збереження заробітної плати та виплата відпускних вчителям за 24 календарних дні, а не 56 днів як у 2021 році;
по комунальному некомерційному підприємстві "Дрогобицька районна лікарня" Дрогобицької райради – в звязку з створенням Бориславської міської територіальної громади амбулаторії сіл перейшли в Комунальне некомерційне п-во "Центральна міська лікарня м.Борислава" Бориславської міської ради;
по комунальному некомерційному підприємстві "Стоматологічна поліклініка" Бориславської міської ради - у 2021 році працівники отримували  доплати за Covid-19, зменшення штатних працівників – 2 людини;
по ДЮСШ "Атлант" – з вересня 2021 року підприємство ліквідоване, працівники переведені в дитячо-юнацьку спортивну школу;
по ТзОВ "Поділлянафтозбут" – з листопада 2021 року перестали платити;
по ТзОВ "Телерадіокомпанія "БТБ"  – в стані припинення;
по Бориславському міському центру соцслужб для сім'ї, дітей та молодi – реорганізація, обєднання з Бориславським міським терцентром соцобслуговування;
по МПП "Бескид" – скорочення чисельності працівників;
по МОТТО РЕНТАЛ ТОВ - з вересня 2021 року зупинили діяльність в м.Бориславі по вул.Дрогобицькій;
по КНП "ЕКОЦЕНТР БОРИСЛАВА" - переведення працівників на неповний робочий тиждень;
по ТзОВ "Агро Л В Лiмiтед" - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний). З лютого 2022 року не платять;
по управлінню праці та соцзахисту населення Бориславської міської ради  - з метою економії коштів працівники перебували у відпусці без збереження заробітної плати;
по ТзОВ "Стельмах ВГ" – підприємство не працювало у березні 2022 року;
по ПП "Борислав Комфорт" - скорочення чисельності працівників;
по ТзОВ "Бордрук" – працює один чоловік на 0,25 ставки;
по ТзОВ "Торгова мережа "Гудок" – закриття одного магазину;
по відділу освіти Дрогобицької райдержадміністрації – помилковий платіж в січні 2021 року;
по Бориславській міській організації інвалідів "Оберіг" Львівської області асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" – з січня 2022 року перестали платити, заборгованості немає;
по дочірньому підприємстві "Бориславський міськвідділ профдезінфекції" - з березня 2022 року перестали платити;
по головному управлінні Державної податкової служби у Львівській області (ЄДРПОУ 43968090) перереєстроване на Головне управління Державної податкової служби у Львівській області ( ЄДРПОУ 43143039).
Резервами збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб є :
проведення постійного моніторингу спати податку на доходи фізичних осіб з метою виявлення випадків здійснення господарської діяльності на території м.Борислава без сплати податку на доходи фізичних осіб;
робота з потенційними платниками податку на доходи фізичних осіб, які здійснюють господарську діяльність без належним чином оформлених документів та відповідно не сплачують податок на доходи фізичних осіб;
робота з платниками , які виплачують заробітну плату, нижчу законодавством встановленого мінімуму (робота з мінімізаторами);
забезпечення погашення заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб;
проведення роботи з залучення нових платників податку – інвестиційна діяльність.  
 
Податку на прибуток підприємств комунальної власності до бюджету Бориславської міської територіальної громади за перше півріччя  2022 року надійшло в сумі 49,9 тис.грн., що складає 148,3 відсотка до плану  на перше півріччя 2022 року та 67,4 відсотка до плану на 2022 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року надходження скоротилися на 23,3 тис.грн. або 31,8 відсотка.
Негативно на надходження вищевказаного податку впливає податкова заборгованість  комунальних підприємств міста перед бюджетом в сумі 92,5 тис.грн., в тому числі :
по КП «Благоустрій» - 13,1 тис.грн.;
по ДКП ЖЕК № 3 -79,4 тис.грн..
З метою збільшення надходжень податку на прибуток підприємств комунальної форми власності до бюджету міської територіальної громади фінансове управління пропонує  зобов’язати керівників розробити графіки погашення  податкової заборгованості по вищезазначеному податку.
 
Рентної плати за користування надрами до бюджету Бориславської міської територіальної громади  за перше півріччя 2022 року надійшло в сумі 4387,9 тис.грн., що складає 174,2 відсотка до плану на січень-червень 2022 року та 103,2 відсотка до плану на 2022 рік, зокрема:
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  0,00 0,00 15,09
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  0,00 338,85 587,08
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 21,75 67,10 68,19
Рентна плата за користування надрами для видобування нафти  722,46 1431,46 1630,88
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу  179,37 422,92 2086,73
Всього 923,59 2260,34 4387,96
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження рентної плати за користування надрами до бюджету міста Борислава зросли на 2127,6 тис.грн. або 94,1 відсотка, а в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження зросли на 3464,3 тис.грн. або 375,1 відсотка.
Динаміка надходжень рентної плати до бюджету громади за 2020-2021 роки
Очікуване виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади по надходженнях рентної плати та плати за використання інших природніх ресурсів 6586,9 тис.грн.
Найбільше зростання рентної плати спостерігається по надходженнях рентної плати за користування надрами для видобування природного газу на суму 1663,8 тис.грн. або 393,4 відсотка, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  на суму 248,3 тис.грн. або 73,3 відсотка, рентної плати за користування надрами для видобування нафти  на суму 199,3 тис.грн. або 13,9 відсотка.
 

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за перше півріччя  2022 рокк надійшло до бюджету Бориславської міської територіальної громади   в сумі 2326,8 тис.грн., що складає 68,1 відсотка до  уточненого плану на січень-червень 2022 року та 29,9 відсотка до уточненого плану на 2022 рік, зокрема :
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 309,23 351,64 106,61
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 1068,54 1194,22 361,09
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 0,00 0,00 184,53
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 1570,30 1832,27 1674,56
Всього 2948,07 3378,13 2326,79
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження акцизного податку до бюджету Бориславської міської територіальної громади  скоротилися на 1051,3 тис.грн. або 31,1 відсотка та на 621,3 тис.грн або 21,1 відсотка в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.
         

           
 
+7,1%
-10,2%
В структурі надходжень акцизного податку найбільша частка припадає на надходження акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів . У зв’язку з введенням військового стану та прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану»
29,1%
Вигнута догори стрілка: 29,1%
17.1%
Вигнута догори стрілка: 17.1% бюджет Бориславської міської територіальної громади недоотримає акцизного податку в сумі 3231,4 тис.грн.Згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» введено нульову ставку на пальне, як наслідок бюджет громади недоотримає надходжень в сумі 3278,8 тис.грн.
Відповідно до змін до Бюджетного кодексу України, з 1 травня 2022 року здійснюється зарахування акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів до бюджету Бориславської міської територіальної громади, який схожий на механізм зарахування акцизу з пального.
Станом на 01 липня 2022 року до бюджету Бориславської міської територіальної громади надійшло акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 в сумі 184,5 тис.грн.
Очікуване виконання акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 за 2022 рік складе 1291,7 тис.грн.
            Акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)
+12,6%
 
%
 надійшло до бюджету Бориславської міської територіальної громади в сумі 1674,6 тис.грн.            Очікуване виконання акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)
+12,6%
 
%
        за 2022 рік складе 2781,7 тис.грн.             Основна причина спаду сплати акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до бюджету Бориславської міської територіальної громади відбулося є:
 заборона з 25 лютого 2022 року торгівлю алкогольних напоів на час дії правового режиму воєнного стану згідно розпорядження Дрогобицької районної державної адміністрації від 24.02.2022 року №42 та продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв з 11-00 до 16-00 год з 23 квітня 2022 року субєктам господарювання усіх форм власності на території Бориславської міської територіальної громади і заборона вживання алкогольних напоїв, вин столових та пива у громадських місцях, на літніх майданчиках та терасах згідно рішення  Бориславської міської ради від 16.04.2022 року №946;
          по ТзОВ "Поділлянафтозбут" – з листопада 2021 року перестали платити;
по ТОВ "Волиньтабак" – закрилася одна точка продажу вул.Коваліва;
по МОТТО РЕНТАЛ ТОВ - з вересня 2021 року зупинили діяльність в м.Бориславі по вул.Дрогобицькій;   
по Кекіс Г.І. -  з листопада 2021 року перестали платити;
по Сафонова М.О. ФОП – закрили магазин на вул.Коваліва;
по Явір Ж.Б.- з грудня не платять (в центрі будка з сигаретами);
          по ТЗОВ "ОККО-Рітейл" – сплачує ТзОВ "ОККО-ДРАЙВ";
по Савчин О.Р. - припинена діяльність, дата зняття з обліку 30.04.2021 року;
по Цебак А.П. – припинена діяльність, дата зняття з обліку 18.01.2022 року;
по Кугель Л. М. - припинена діяльність, дата зняття з обліку 01.10.2021 року;
по Тусин Н. С. - припинена діяльність, дата зняття з обліку 23.10.2021 року;
по Хомик I.М. – з листопада 2021 року не платять. Припинена діяльність, дата зняття з обліку 22.09.2021 року;
по Свистун М.В. - припинена діяльність, дата зняття з обліку 28.07.2021 року;
по Терлецька Л.Є.–припинена діяльність (закрили магазин на вул.Дрогобицькій);
          по  Хорошилов  I.М. – закрито магазин. Припинена діяльність, дата зняття з обліку 24.12.2021 року.           
Резервами збільшення надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є :
проведення роз’яснювальної роботи з платниками податку  щодо недопущення зменшення надходжень акцизного податку;
виявлення пунктів несанкціонованої торгівлі підакцизними товарами;
виявлення випадків торгівлі незаконно виробленої підакцизної продукції.
      
Місцевих податків і зборів до бюджету міської територіальної громади  за січень-червень 2022 року надійшло в сумі 38243,9 тис.грн., що складає 113,8 відсотка до уточненого плану на перше півріччя 2022 року та 54,4 відсотка до уточненого плану на 2022 рік.
Структуру місцевих податків і зборів в бюджеті міста Борислава формує податок на майно відмінне від земельної ділянки, податок на майно в частині плати за землю, туристичний збір, єдиний податок.
тис.грн.
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року
Податок на майно відмінне від земельної ділянки 1040,10 1294,16 1296,79
Податок на майно в частині плати за землю 24387,29 27207,70 22156,14
Транспортний податок з фізичних осіб 20,98 1,00 0,00
Ткристичний збір 19,92 1,00 -1,89
Єдиний податок 8443,27 12790,67 14792,85
Всього 33911,55 41294,53 38243,89
 
 
Надходження місцевих податків до бюджету міської територіальної громади за січень-березень 2020-2021  років
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження місцевих податків і зборів скоротилися на 3050,6 тис.грн. або 7,4  відсотка, а в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження зросли на 4332,3 тис.грн. або 12,8 відсотка. 
Динаміка надходжень місцевих податків та зборів до бюджету громади за 2020-2021 роки
 
 
+2,5%
            В структурі надходжень місцевих податків та зборів найбільша частка припадає на надходження до бюджету Бориславської  міської територіальної громади  податку на майно в частині плати за землю частка, якого складає 57,9 відсотка, єдиний податок частка, якого складає 38,7 відсотка. 
            Очікуване виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади по місцевих податках і зборах за 2022 рік складе 78754,5 тис.грн.
 
   За січень-червень 2022 року до бюджету міської територіальної громади  надійшло податку на майно в частині плати за землю в сумі 22156,1 тис.грн, що складає 112,2  відсотка до уточненого плану на січень-червень 2022 року та 58,8 відсотків до плану на 2022 рік.
 
 
+3201,5 тис.грн.
  Зокрема : земельного податку з юридичних осіб 15149,9 тис.грн., що складає 105,0 відсотка до уточненого плану  на перше півріччя  2022 року та 56,4 відсотка до плану на 2022 рік;
орендної плати з юридичних осіб 6292,1 тис.грн., що складає 136,2 відсотка до уточненого плану на перше півріччя  2022 року та 78,3 відсотка до плану на 2022 рік;
земельного податку з фізичних осіб 134,9 тис.грн., що складає 107,3 відсотка до уточненого плану на перше півріччя  2022 року та 15,8 відсотка до плану на 2022 рік;
орендної плати з фізичних осіб 579,3 тис.грн., що складає 102,5 відсотка до уточненого плану на перше півріччя  2022 року та 29,7 відсотка до плану на 2022 рік.
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року
Земельний податок з юридичних осіб  20373,65 22120,44 15149,91
Орендна плата з юридичних осіб  3439,27 4214,18 6292,09
Земельний податок з фізичних осіб  88,25 162,84 134,87
Орендна плата з фізичних осіб  486,13 710,25 579,28
Всього 24387,29 27207,70 22156,14
 
Порівняно з аналогічним періодом 2021 року надходження  плати за землю у звітному періоді  зменшилися  на 5051,6 тис.грн. або 18,6 відсотка, зокрема:
надходження земельного податку з юридичних осіб скоротилися на 6970,5 тис.грн. або 31,5 відсотка;
надходження орендної плати з юридичних осіб зросли на 2077,9 тис.грн., або на 49,3 відсотка;
надходження земельного податку з фізичних осіб скоротилися на 27,9 тис.грн. або 17,2 відсотка;
надходження орендної плати з фізичних осіб зменшилися на 130,9 тис.грн. або 18,4 відсотка.
 

 
Очікуване виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади по надходженнях податку на майно в частині плати за землю складе 46154,5 тис.грн.
 
+9,6%
-0,35%
Основною причиною зменшення надходжень до бюджету Бориславської міської територіальної громади податку на майно в частині плати за землю є приведення структурними підрозділами ПАТ «Укрнафта» правовстановлюючих документів на земельні ділянки до вимог затвердженого  класифікатора видів цільового призначення земель відповідно до вимог наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року №548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель».Як наслідок,  бюджет Бориславської міської територіальної громади  у  2022 році отримав на 7353,1 тис.грн. менше надходжень в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року від  Бориславнафтогаз НГВУ ПАТ «Укрнафта».
 
Земельного податку з юридичних осіб за січень-червень 2022 року до бюджету Бориславської міської територіальної громади надійшло в сумі 15149,9 тис.грн., що слало 104,9 відсотка до плану на січень-червень 2022 року та 56,4 відсотка до плану на 2022 рік
 
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року
Земельний податок з юридичних осіб 20373,65 22120,44 15149,91
 
В порівнянні з аналогічним перодом 2021 року надходження земельного податку з юридичних осіб скоротилися на 6970,5 тис.грн., або 31,5 відсотка, а в порівнянні з аналогічним перодом 2020 року скоротилися на 5223,7  тис.грн., або 25,6 відсотка.

Очікуване виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади по надходженнях земельного податку з юридичних осіб за 2022 рік складе 30452,3 тис.грн.
Зменшення надходження  податку на майно в частині плати за землю по наступних платниках , а саме
по НГВУ «Бориславнафтогаз» ПАТ Укрнафта – приведення структурними підрозділами ПАТ «Укрнафта» правовстановлюючих документів на земельні ділянки до вимог затвердженого  класифікатора видів цільового призначення земель відповідно до вимог наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року №548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель»;
по Львівській філія концерну РРТ – в травні 2021 року заплатили авансом за 2021 рік;
по ПАТ Промінвестбанк - податковий борг станом на 01.07.2022 року становить – 16,2 тис.грн.;
по КП "Бориславтеплоенерго" - переплата станом на 01.07.2022 року 2,0 тис. грн.;
по ОСББ  "На Шкільній 31" - переплата станом на 01.07.2022 року 6,5 тис грн.;
по ПАТ "Львівобленерго" - переплата станом на 01.07.2022 року 0,9 тис.грн.;
по ТзОВ "НТД-Україна" –заборгованості станом на 01.07.2022 року немає;
по КНП ЦМЛ м.Борислава - переплата станом на 01.07.2022 року 0,1 тис.грн.;
по МКП "Мажор" - податковий борг станом на 01.07.2022 року становить 4,6 тис.грн.;
по ТОВ "ГП Базис" - податковий борг станом на 01.07.2022 року становить 3,2 тис.грн.;
по Приватній науково-виробничій фірмі Iнконт - заборгованості станом на 01.07.2022 року немає;
по КП "Вододар" – переплата у 2021 році;
по релігійній громаді християн віри євангельської у м.Бориславі   ( ЦЕРКВА ХВЄ ) - податковий борг станом на 01.07.2022 року становить 8,3 тис.грн.;
по ВАТ Бориславській взуттєвій фабриці - податковий борг станом на 01.07.2022 року становить 0,1 тис.грн.;
по ОСББ "Добробут" - переплата станом на 01.07.2022 року 0,2 тис.грн.;
по ТЗОВ "Інтекс" – магазин знаходиться в багатоповерховому будинку, будинок належить до ПП "Борислав Комфорт", немає ніяких документів на землю, що недає  можливості відділити частину земельної ділянки. Переплата станом на 01.07.2022 року 0,1 тис.грн.;
по ТзОВ "БПК-Еліт" – по причині переплати на 01.07.2022 року;
по ПрАТ"Галгазотерм" - податковий борг станом на 01.07.2022 року становить 2,4 тис.грн.;
по селянському фермерському господарству «Прикарпаття» - переплата станом на 01.07.2022 року 0,9 тис.грн.;
по Бориславському ЗЗСО I-III ст. №4 - переплата станом на 01.07.2022 року 0,4 тис.грн.;
по Хомин І, Дворян Ігор Іванович – помилкові платежі;
по Бориславському ЗЗСО І-ІІІ ст. №7 - переплата станом на 01.07.2022 року 0,1 тис.грн.;
по ТзОВ "Хельтекс" - переплата станом на 01.07.2022 року 0,9 тис.грн.;
по Бориславському ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 - переплата станом на 01.07.2022 року 0,1 тис.грн.;
по ГАЛЛАКБУД ОСББ - податковий борг станом на 01.07.2022 року становить 0,2 тис.грн.;
по ОСББ"Мальви-1 - переплата станом на 01.07.2022 року 0,1 тис.грн.;
по ТзОВ "Юрсанна - переплата станом на 01.07.2022 року 0,1 тис.грн.;
по НВК Бориславський ЗЗСО І-ІІ ст.№8 - переплата станом на 01.07.2022 року 0,1 тис.грн..
 
Орендної плати за земельні ділянки з юридичних осіб за звітний період до бюджету Бориславської міської територіальної громади надійшло 6292,1 тис.грн., що складає 136,2 відсотка до уточненого плану на  перше півріччя  2022 року та 78,3 відсотка до плану на 2022 рік.
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року
Орендна плата з юридичних осіб  3439,27 4214,18 6292,09
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення  зросли на 2077,9 тис.грн. або 49,3 відсотка
 
.
Очікуване виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади по надходженнях орендної плати за земельні ділянки з юридичних осіб за 2022 рік складе 12899,9 тис.грн.
Зменшення орендної плати за землю з юридичних осіб спостерігається по наступних платниках, а саме :
по платнику ТзОВ "Буковиця" – в січні 2021 року сплатили заборгованість, податковий борг станом на 01.07.2022 року становить 21,5 тис.грн.;
по платнику ТзОВ "Аквілон фінанс" – вилучення земельної ділянки на дорогу;
по платнику ЛЬВІВАГРОХОЛДИНГ ТОВ - податковий борг станом на 01.07.2022 року становить 52,1 тис.грн.;
по платнику ПП "ІГД-Ресурс" – такого орендаря земельної ділянки в Бориславській територіальній громаді немає;
по платнику ПАТ "Бориславський авторемонтний завод" – припинено право оренди землі в зв"язку з продажем нерухомого майна;
по платнику ТзОВ"Борисл.автотранспортне під-во2465 – податковий борг станом на 01.07.2022 року становить 27,3 тис.грн.;
по платнику ТЗОВ"Авторемкомплект" – договір права оренди землі припинений по рішенню сесії від 11.02.2021 №121;
по платнику  ТзОВ "Бордрук - податковий борг на 01.07.2022 року 1,2 тис.грн.;
по платнику ТОВ Фенiкс – викуп земельної ділянки;
по платнику ТОВ "САФЛОР" , ТОВ "БС" – помилкові платежі;
по платнику ТзОВ "Агро ЛВ Лімітед", ТзОВ "Енерджі Гідро Компані" - заборгованості станом на 01.07.2022 року немає;
по платнику ТОВ "САФЛОР" , ТОВ "БС" – помилкові платежі;
по платнику ТОВ "КОМПАНІЯ МАШСЕРВІС" - податковий борг станом на 01.07.2022 року становить 0,9 тис.грн.;
по платнику ТОВ"Княже селище" - податковий борг станом на 01.07.2022 року становить 0,4 тис.грн.;
по платнику РЦ Актив ТОВ – викуп земельної ділянки, є у власності, платять земельний податок;
по платнику ТОВ "Прикарпатзахідтранс" - податковий борг станом на 01.07.2022 року становить 0,9 тис.грн.;
по платнику Сільськогосподарське ТЗОВ"СВІТАНОК" - переплата станом на 01.07.2022 року 0,1 тис.грн..
 
Резервами збільшення надходжень орендної плати за землю є :
             проведення інвентаризації землі з метою виявлення землекористувачів, що самовільно займають земельні ділянки комунальної форми власності;
             забезпечення контролю за виконанням рішень щодо надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення, а саме щодо недопущення протермінування   укладання договорів оренди та їх передачі до Державної податкової інспекції у м.Бориславі;
             посилення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованих сум з плати за землю до бюджету Бориславської міської територіальної громади.
            проведення  роботи по формуванню бази потенційних платників за землю та заключенню відповідних договорів.
 
            А також повідомляємо, що станом на 01 липня 2022 року, згідно даних програми ІАС «Місцеві бюджети» заборгованість по сплаті орендної плати за землю з юридичних осіб складає  1977,8 тис.грн., в тому числі в розрізі платників :
ДП БУ-43 ВАТ «ПРИКАРПАТБУД» - 223,6 тис.грн., ТзОВ «Бориславське автотранспортне підприємство 24659» - 27,3 тис.грн., ДП "Прикарпатзахідтранс" Південно-західного ВАТ Трубопровідного Транс – 0,9 тис.грн., Релігійна громада християн віри Євангельськоїу м.Бориславі – 4,3 тис.грн., Торгово-Виробнича фірма «Збруч» - 10,1 тис.грн., ТзОВ «ЛВ-ІНВЕСТСЕРВІС» - 3,5 тис.грн., ДП "Темп"ТзОВ"Цеглинка-М" – 818,6 тис.грн., ТзОВ «ПРОПАНГАЗСЕРВІС» - 2,5 тис.грн., ТзОВ «Княже селище – 0,4 тис.грн., ТзОВ «Буковиця» - 21,5 тис.грн., ТзОВ Львівагрохолдинг» - 52,1 тис.грн., ТзОВ «Компанія Машсервіс» - 0,9 тис.грн., Фермерське господарство «ФГ Техас» - 0,3 тис. грн., ТзОВ "ВУДКРАФТ ТРЕЙДІНГ" – 8,2 тис.грн., ТзОВ «Бордрук» - 1,2 тис.грн., ТзОВ «Юридична фірма «Європейська інвестиційно-правова група» - 444,9 тис.грн., ТзОВ «Еко енергія плюс» - 259,6 тис.грн., ТзОВ «Бориславбуд» - 97,9 тис.грн..
 
            Податку на майно відмінне від земельної ділянки  до бюджету Бориславської міської територіальної громади надійшло за перше півріччя  2022 року  в сумі 1296,8 тис.грн., що складає 123,6 відсотка до уточненого  плану на січень-червень 2022 року та 25,8 відсотка до плану на 2022 рік. 
            Зокрема :
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  12,65 15,75 26,41
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  191,23 220,22 89,54
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  185,51 219,18 115,96
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  650,71 839,02 1064,87
Всього 1040,10 1294,16 1296,79
 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджету міста Борислава зросли  на 2,6 тис.грн. або 0,2 відсотка, а в порівнянні з 2020 роком надходження зросли на 256,7 тис.грн. або 24,7 відсотка.
 
73,8%
Кругова стрілка: 73,8%Очікуване виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади по надходженнях податку на майно відмінного від земельної ділянки за 2022 рік складе 5047,0 тис.грн.
 
Резервами збільшення надходжень податку на майно, відмінного від земельної ділянки  є :
забезпечення формування повної бази оподаткування податку на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб;
посилити претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованих сум з плати податку на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб до бюджету Бориславської міської територіальної громади;
створення бази оподаткування по податку на майно відмінного від земельної ділянки (юридичні фізичні особи).
 
Єдиного податку до бюджету міської територіальної громади за перше півріччя 2022 року надійшло в сумі 14792,8 тис.грн., що складає 115,5 відсотка до уточненого плану на січень-червень 2022 року та 53,7 відсотка до плану на 2022 рік, зокрема:
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року
Єдиний податок з юридичних осіб  929,70 1445,32 1893,46
Єдиний податок з фізичних осіб  7512,86 11333,51 12881,68
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  0,70 11,85 17,72
Всього 8443,27 12790,67 14792,85
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження єдиного податку зросли на 2002,1  тис.грн. або 15,7 відсотка, а в порівнянні з 2020 роком надходження зросли на 6349,5 тис.грн., або 75,2 відсотка.
 
Згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» фінансовим управлінням здійснено розрахунок очікуваного виконання єдиного податку . Очікуване виконання єдиного податку за 2022 рік складе 27550,4 тис.грн.
 

 
+34,2%
 
 
+41,6%
За даними Бориславського відділення Дрогобицької об’єднаної державної податкової інспекції  станом на 01 липня 2022 року фактично здійснюють діяльність 1207 підприємців (фізичних осіб) , які працюють на єдиному податку, в тому числі : першої групи 189 платника, другої групи 575 платників, третьої групи 443 платника.                Зменшення надходження єдиного податку спостерігається по наступних платниках:
ПП Бориславкомфорт, ТзОВ"Бориславське автотранспортне підприємство 2465, МПП "Бескид", КМНВП "Оріон-2", ТОВ" Вест сервіс груп", ТОВ ЮІК "РОКСАЛ", ТЗОВ "ТД ХЛIБ ПРИКАРПАТТЯ", ТзОВ Крутогір, ТзОВ "Фокус", ПП "Гарант-Сервіс ", Приватне підприємство "Дукач", ПП Аква-Світ, ТзОВ Карпати відбулося в зв’язку із зменшенням виручки від реалізації продукції чи наданих послуг;
            ТзОВ "Телерадіокомпанія "БТБ"  – в стані припинення;
Линів Анатолій Iванович, Федишин Л.М. – помилкові платежі;
          Львівській дирекції  АТ  "Укрпошта" – помилковий платіж.
           
 
+49,0%
Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим  комплексом та іншим майном , що перебуває у комунальній власності, до бюджету Бориславської міської територіальної громади  за перше півріччя  2022  року надійшло в сумі 653,6 тис.грн., що складає  181,6  відсотка до уточненого плану на січень-червень 2022 року та 90,8 відсотка до плану на 2022 рік.
  Перше півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року Перше півріччя 2022 року
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  291,49 434,34 653,66
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження орендної плати збільшилися  на 219,4 тис.грн. або на 50,5 відсотка, а в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження зросли на 362,2 тис.грн. або 124,3 відсотка.

 
+46,2%
+47.2%
+28,6%
           Заборгованість по орендній платі за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності до  бюджету Бориславської міської територіальної громади станом на 01 липня 2022 року становить 59,6 тис.грн.
 
+46,2%
З метою збільшення надходжень плати за оренду майна , що перебуває у комунальній власності до бюджету м.Борислава фінансове управління пропонує:            посилити претензійно-позовну роботу щодо боржників за оренду комунального майна;
            провести інвентаризацію комунального майна з метою надання об’єктів комунальної власності в оренду.
 
            Плати за надання адміністративних послуг за звітний період до бюджету міської територіальної громади надійшло в сумі 1044,1 тис.грн., що складає 179,6 відсотків до уточненого плану на перше півріччя 2022 року та 89,8 відсотка до плану на 2022 рік
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження плати за надання адміністративних послуг зросли на 219,3 тис.грн. або 50,5 відсотка.
           
За перше півріччя   2022 року до спеціального фонду бюджету міста Борислава надійшло надходжень в сумі 8307,2  тис.грн., що складає 26,8 відсотків  до уточненого плану на січень-червень 2022 року та 14,1 відсотка до плану на 2022 рік , в тому числі:
надходження без врахування офіційних трансфертів з інших бюджетів  склали в сумі 7892,7 тис.грн., що склало 25,8 відсотка до уточненого плану на січень-червень 2022 року та 13,5 відсотка до плану на 2022 рік;
офіційних трансфертів з інших бюджетів надійшло в сумі 414,5 тис.грн., що склало 100 відсотків до уточненого плану на січень-червень 2022 року та 100 відсотків до уточненого плану на 2022 рік.
 
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року податкові та неподаткові надходження до спеціального фонду зросли   на 2901,4  тис.грн. або 58,1 відсотка.
 
Надходження до екологічного фонду за перше півріччя  2022 року склали в сумі 198,9  тис.грн., що складає 322,3  відсотка до уточненого плану на перше півріччя 2022 року та 161,2 відсотка до плану на 2022 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 137,2  тис.грн. або 222,0 відсотка.
 
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади за перше півріччя 2022 року  склали в сумі 702,8  тис.грн., що складає 74,7  відсотка до уточненого плану на січень-червень 2022 року та 65,1 відсотка до плану на 2022 рік
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 458,1  тис.грн. або 187,2 відсотка.
 
Коштів  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Криму звітному періоді 2022 року надійшло в сумі 1439,4  тис.грн., що скадає 5,8 відсотка до уточненого  плану на січень-червень  2022 року та 3,0 відсотка до плану на 2022 рік.
 В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження скоротилися   на  431,1 тис.грн. або 23,1 відсотка.
Надходження коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності у звітному періоді  2022 року склали в сумі 732,8  тис.грн., що скадає 158,6 відсотка до уточненого плану на січень-червень 2022 року та 91,6 відсотка до плану на 2022 рік.
 В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли   на  630,0 тис.грн. або 613,3 відсотка.
 
Власних надходжень бюджетних установ  у звітному періоді до бюджету міської територіальної громади  надійшло в сумі 4721,8 тис.грн., що склало 107,0 відсотка до плану на перше півріччя  2022 року та 53,5 відсотка до плану на 2022 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року надходження зросли  на 2226,7 тис.грн., або 96,1 відсотка,  в тому числі:
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством зменшилися на 305,4 тис.грн. або 17,2 відсотка;
 інші джерела власних надходжень бюджетних установ  надходження зросли  на 2532,1 тис.грн. або 354,2 відсотка.
 
Надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  надійшло в сумі 1465,6  тис.грн., що складає 50,9  відсотка до уточненого плану на перше півріччя 2022 року та 25,4 відсотка до плану на 2022 рік..
                                                                                                                                 тис.грн.
 
КПКВ За перше півріччя  2021 року За перше півріччя  2022 року Відхилення 2022 року до 2021 року
25010000 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами" 25010100 "Плата за послуги що надають-ся бюджетними установами" 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010300              "Плата за оренду майна бюджетних установ 25010400  "Надходження бюджетних установ від реалізації в установлено порядку майна" 25010000 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами" 25010100 "Плата за послуги що надаються бюджетними установами" 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010300              "Плата за оренду майна бюджетних установ 25010400  "Надходження бюджетних установ від реалізації в установлено порядку майна"
у грн. у відсотках
0100 "Органи місцевго самовряду
вання"
137,1 0,0 137,1 0,0 0,0 136,9 0,0 130,8 6,1 0,0 -0,2 -0,1
1000 "Освіта" 1577,4 1574,1 0,0 3,3 0,0 1280,1 1276,6 0,0 0,6 2,8 -297,3 -18,9
4000 "Культура" 56,5 27,8 0,0 27,9 0,8 48,6 16,0 0,0 32,4 0,3 -7,9 -14,0
Всього 1771,0 1601,9 137,1 31,3 0,8 1465,6 1292,6 130,8 39,1 3,1 -305,4 -17,2
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходжень плати за послуг, що надаються бюджетними установами скоротилися  на 305,4 тис.грн. або 17,2 відсотка.
 
 

 
+66,4 тис.грн
 
+32,3%
Інших джерел власних надходжень бюджетних установ надійшло 3247,0 тис.грн.,що складає 212,8 відсотка до уточненого плану на  перше півріччя 2022 року та 106,4 відсотка до плану на 2022 рік тис.грн.
 
КПКВ Січень-червень 2021 року Січень-червень 2022 року Відхилення січня-червня 2022 року до січня-червня 2021 року
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   25020100  Благодійні внески, гранти та дарунки  25020200 Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` 25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   25020100  Благодійні внески, гранти та дарунки  25020200 Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` тис.грн. у %
0100
Органи місцевого самоврядування
48,7 -43,4 92,1 96,5 95,5 0,0 47,8 0,0
 
1000
Освіта
 
557,4 552,1 5,4 2966,6 2934,6 32,0 2409,2 81,2
 
3000
Соціальний захист
 
79,7 79,7 0,0 124,6 124,6 0,0 44,9 36,0
 
4000
Культура
 
27,0 26,9 0,1 60,3 54,8 5,6 33,3 55,2
 
5000
Фізична культура
 
2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,0
 
7000
Економічна діяльність
 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вього 714,8 615,2 99,6 3247,0 3209,4 37,6 2532,1 354,2
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження інших джерел власних надходжень бюджетних установ  зросли   на 2532,1 тис.грн. або 354,2 відсотка.

 
 
 
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
 
За січень-червень  2022 року  по бюджету Бориславської міської територіальної громади проведені видатки всього в сумі 155925,7 тис.грн., в тому числі:
 видатки загального фонду склали -  146612,6  тис. грн.;
 видатки спеціального фонду – 9313,1 тис. грн.
 
В порівнянні з відповідним періодом 2021 року видатки по бюджету територіальної громади   скоротилися  на 6389,5 тис. грн. або 3,9 відсотка в тому числі:
 видатки загального фонду скоротилися на 11701,0  тис.грн.;
 видатки спеціального фонду  зросли  на  5311,5  тис.грн.
 
За економічною ознакою в звітному періоді 2022 року найбільшу частку у загальному обсязі видатків бюджету міської територіальної громади  за загальним фондом становлять кошти , які спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ 104230,0 тис.грн. (71,1 відсотка),  поточні трансферти 25238,6 тис.грн. (17,2 відсотка),  енергоносії та комунальні послуги  13970,0  тис.грн  (9,5 відсотка) , інші видатки 2024,5 тис.грн. ( 1,4 відсотка), соціальне забезпечення 1149,5 тис.грн. (0,8 відсотка).
 
   Проведеним аналізом штатної чисельності по бюджетних установах міської територіальної громади встановлено, що станом на 01 липня  2022 року утримується штатна чисельність в кількості 1410,3 штатних одиниць , а саме:
по органах місцевого самоврядування штатна чисельність складає – 147,0 штатних одиниць;
по установах освіти утримується штатна чисельність в кількості 1127,3 штатних одиниць;
по установах культури утримується штатна чисельність в кількості 69 штатних одиниць ;
по установах фізичної культури і спорту утримується штатна чисельність в кількості 39,3 штатних одиниць ;
по установах соціального забезпечення утримується штатна чисельність в кількості 27,7 штатних одиниць.
 
 
+29,6%
За рахунок освітньої субвенції проведені видатки в сумі 42799,0 тис.грн., в тому числі на :на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 42799,0  тис.грн. ( на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл, Державної гімназії, дитячого будинку «Оріана»).
 
За рахунок залишку освітньої субвенції, який склався на 01 січня 2022 року у бюджеті Бориславської міської територіальної громади проведені видатки в сумі 5271,1 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл, Державної гімназії, дитячого будинку «Оріана».
 
На фінансування оплати праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам інклюзивно ресурсного центру за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки в сумі 381,7 тис.грн..
 
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами проведені видатки в сумі 64,6 тис.грн.
 
За січень-червень 2022  року проведені видатки по загальному фонду без врахування субвенцій з державного бюджету в сумі  98096,1  тис.грн., зокрема в розрізі галузей:
по органах місцевого самоврядування – 15123,7 тис.грн.;
по установах освіти – 46996,4 тис.грн.;
по установах охорони здоров’я – 7776,7 тис.грн.;
по установах культури – 5054,9 тис.грн.;
по житлово-комунальному господарству –14590,9  тис.грн.;
по соціальному захисту населення – 2792,5 тис.грн.;
по фізичній культурі і спорту – 4072,1  тис.грн.;
по економічній діяльності – 717,3 тис.грн.;
по іншій діяльності – 571,6 тис.грн.;
по міжбюджетних трансфетах – 400,0 тис.грн.
 
 

 
 
Структура видаткової частини бюджету територіальної громади за січень-березень 2021 року
 
В структурі видатків бюджету міської територіальної громади найбільша частка видатків припадає на видатки на утримання установ освіти 48,0 відсоток, на  утримання органів місцевого самоврядування 15,0 відсотків,  на утримання житлово-комунального господарства 15,0 відсотків,  на утримання комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарням.Борислава», комунального некомерційного підприємства «Стоматполіклініка», програм по охороні здоров»я , які фінансуються за кошти бюджету громади   8,0 відсотків, на  утримання установ культури 5,0 відсотків.
 
За звітний період по загальному фонду з бюджету міської територіальної громади проведені видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 104230,0 тис.грн.,  в тому числі:
 
Галузь Фонд заробітної плати з нарахуваннями за січень-червень 2022 року Фонд заробітної плати з нарахуваннями за січень-червень 2021 року Відхилення січня-червень 2022 року до січня-червня 2021 року
В тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 14091,0 15046,4 -955,5 -6,8
Освіта 82990,6 93980,6 -10989,9 -13,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення 1573,0 1745,1 -172,0 -10,9
Культура 3377,7 3385,8 -8,1 -0,2
Фізична культура та спорт 2197,6 1956,3 241,4 11,0
Всього 104230,0 116114,2 -11884,2 -11,4
 
 Видатки на виплату заробітної  плати  з нарахуванням  зменшилися у порівнянні  з відповідним періодом минулого року на 11884,2  тис. грн. або на 11,4 відсотка.
 

 
 
Найбільше зростання фонду оплати праці з нарахуваннями за січень-червень 2022 року відбулося по фізичній культурі та спорту, а по органах місцевого самоврядування, установах освіти, установах культури, установах соціального захисту спостерігається зменшення фонду оплати праці.  
 
Частка видатків на заробітну плату з нарахуваннями в структурі видатків складає 71,1 відсотка.
 
Аналізом фактичних видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади  на заробітну плату за січень-червень 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року встановлено, що фонд заробітної плати скоротився на 8320,8  тис. грн. або 8,4 відсотка . Зокрема  в розрізі галузей :
Галузь Фонд заробітної плати за січень-червень 2022 року Фонд заробітної плати за січень-червень 2021 року Відхилення січня-червня 2022 року до січня-червня 2021 року Середня зарплата за січень-червень 2021 року Середня зарплата за січень-червень 2022 року Ріст серед-ньої заробіт-ної плати січня-червня 2022 року до січня-червня 2021 року у відсох-ках
У тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 12591,1 13813,0 -1221,9 -8,8 15,661 14,276 -8,8
Освіта 71224,0 78735,5 -7511,5 -9,5 11,456 10,530 -8,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення 1439,1 1587,0 -147,9 -9,3 8,602 8,643 0,5
Культура 2904,9 3061,8 -156,8 -5,1 7,396 7,017 -5,1
Фізична культура та спорт 2339,9 1622,8 717,2 44,2 9,247 9,936 7,5
Всього 90499,1 98820,0 -8320,8 -8,4 11,586 10,695 -7,7
 
 
Середня зарплата по бюджетних установах за за звітний період 2022 року склала 10,695 тис.грн. і зменшилася в порівнянні з аналогічним перодом 2021 року на 7,7 відсотка.

 
На придбання продуктів харчування по загальному фонду бюджету міської територіальної громади  використано 491,8  тис.грн..
 
На оплату енергоносіїв та комунальних послуг по загальному фонду бюджету міста  у звітному періоді використано коштів в сумі 13970,0  тис.грн., зокрема:
 
Галузь Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за перше півріччя 2022 року Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за перше півріччя  2021 року Відхилення  першого півріччя 2022 року до першого півріччя 2021 року
В тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 625,8 476,6 149,2 31,3
Освіта 11063,5 6653,1 4410,4 66,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення 65,1 48,6 16,5 33,9
Житлово-комунальне господарство 659,6 817,4 -157,7 -19,3
Культура 887,4 874,8 12,7 1,5
Фізична культура та спорт 668,5 390,9 277,6 71,0
Всього 13970,0 9261,4 4708,6 50,8
 
В порівнянні з січнем-червнем  2021 року видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг зросли  на  4708,6  тис.грн. або 50,8 відсотка.

В загальній структурі видатків частка захищених видатків бюджету складає 120241,3 тис.грн. або 82,0 відсотка.
Код  економічної класифікації видатків Назва видатків Сума
2111 Заробітна плата 85 323,3
2120 Нарахування на оплату праці 18 906,7
2230 Продукти харчування 491,8
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13970,0
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 400,0
2730 Інші виплати населенню 1149,4
  Усього 120 241,3
 

 
 
Станом на 01 липня 2022 року по бюджету Бориславської міської територіальної громади  обліковується  дебіторська заборгованість за загальним фондом в сумі   413,1  тис.грн. і зросли проти початку року на 79,2 тис.грн., а саме :
             по  спожитих енергоносія та комунальних послугах – 413,1 тис.грн..
 
            Найбільшу питому вагу в цій сумі займає заборгованість перед відділом освіти орендарів, що не вчасно або не в повному обсязі відшкодовують спожиті  енергоносії та комунальні послуги.
 
            Станом на 01 липня 2022 року відсутня кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 6941,5 тис.грн., в тому числі протермінована 39,9 тис.грн., а саме:
            по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату – 6350,0 тис.грн.;
            за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 48,8 тис.грн.;
            за придбані продукти харчування -74,2 тис.грн.;
            по оплаті послуг ( крім комунальних) – 33,6 тис.грн.;
            по видатках на відрядження – 4,7 тис.грн.;
            по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 0,2 тис.грн.;
            по поточних трансфертах підприємствах – 312,2 тис.грн.;
            по інших виплатах населенню – 117,2 тис.грн.;
           по інших поточних видатках – 0,6 тис.грн.
 
По спеціальному фонду бюджету міста та за рахунок власних надходжень бюджетних установ (та за рахунок спеціального фонду бюджету) проведені видатки за січень-червень  2022 року в сумі 9313,1 тис.грн., в тому числі :
оплата праці  і нарахуванням на заробітну плату в сумі – 375,9 тис.грн.;
медикаменти та перев`язувальні матеріали в сумі – 0,4 тис.грн.;
продукти харчування – 923,3 тис.грн.;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 193,5 тис.грн.;
інші видатки – 3420,6 тис.грн.;
капітальні видатки – 4399,4 тис.грн.
 
За рахунок залишку субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій, який склався на 01.01.2022 року проведені видатки в сумі 2026,4 тис.грн, в тому числі на :
проведення робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення по вул. Дрогобицькій в м.Бориславі проведені видатки в сумі 2026,4 тис.грн..
На виконання рішення Львівської обласної ради від 16 лютого 2022 року №350 «Про внесення змін до комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки» за рахунок коштів за рахунок коштів обласного бюджету та коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади проведені видатки на придбання та встановлення програмно-апаратних комплексів, кінцевого обладнання та сучасних сигнально-гучномовних пристроїв для сповіщення проведені видатки в сумі 105,0 тис.грн., в тому числі:
за кошти обласного бюджету проведені видатки в сумі  68,8 тис.грн.;
за кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади проведені видатки в сумі 36,2 тис.грн.
 
За рахунок надходжень до цільового фонду проведено видатки в сумі 689,3 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
на відновлювальні роботи асфальтного покриття дороги на вулиці Степана Бандери в місті Бориславі Львівської області (поточний ремонт) – 668,3 тис.грн.;
на проведення поточного ремонту вулиць міста Борислава Львівської області для комунального підприємства «Еко місто» - 21,0 тис.грн.
На виконання Програми фінансової підтримки та збереження майна комунальних підприємств на 2022 рік проведені видатки з бюджету Бориславської міської територіальної громади, як внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання в сумі 1196,9 тис.грн., в тому числі в розрізі підприємств:
КП «Вододар» - 471,7 тис.грн.;
КП «Бориславтеплоенерго» - 700,0 тис.грн.;
КП «Бориславсвітло» - 25,2 тис.грн..
 
Станом на 01 липня 2022 року відсутня дебіторська заборгованість по спеціальному фонду.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду складає на 01.07.2022 року складає 197,5 тис.грн., в тому числі:
           за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 10,8 тис.грн.;
            за придбані продукти харчування – 186,4 тис.грн.;
            по оплаті послуг ( крім комунальних) – 0,3 тис.грн..
 
Відповідно до  розпорядження міського голови від від 27 січня 2022 року № 15-р «Про затвердження плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці» проведено узагальнення даних щодо економії бюджетних коштів за перше півріччя 2022 року.
Незабезпеченість фондом оплати праці на 01.01.2022 року згідно експертизи проведеної департаментом фінансів Львівської облдержадміністрації складала 26129,1 тис. грн. , а саме :
по установах освіти – 23231,0 тис. грн.(місцевий бюджет установи освіти – 12223,1 тис.грн., ДШМ – 1493,1 тис.грн., субвенція установи освіти – 9514,8 тис.грн..);
по установах соціального захисту – 672,3 тис. грн.;
по установах культури – 1363,1 тис. грн.;
по установах фізичної культури та спорту – 862,7 тис. грн..
 
Так, станом на 01.07.2022 року проведено заходів з економії бюджетних коштів в сумі 8288,8 тис. грн. або 40,7 відсотків до річного плану заходів щодо погашення дефіциту, в тому числі:
 за рахунок скорочення штатної чисельності працівників установ в сумі 475,8 тис. грн.;
 за рахунок забезпечення жорсткої економії використання енергоносіїв – 845,2 тис. грн.;
 за рахунок зменшення надбавок  - 1244,6 тис. грн.;
 за рахунок не заповнення вакантних посад – 858,6 тис. грн.;
 за рахунок надання відпусток без збереження заробітної плати в сумі 2810,3 тис. грн.;
за рахунок економії в нарахуванні на заробітну плату працюючим інвалідам – 385,1 тис. грн.;
за рахунок  раціональна організація замін – 804,6 тис. грн.;
за рахунок інших заходів по економії бюджетних коштів – 864,6 тис. грн.
 
Крім цього з бюджету Бориславської міської територіальної громади на покриття дефіциту по заробітній платі  спрямовано залишок освітньої субвенції який виник на 01.01.2022 року в сумі - 5477,6 тис. грн.
Всього проведено заходів з економії бюджетних коштів станом на 01.07.2022 року в сумі 13766,4 тис. грн.
 
По установах освіти фактично вжито заходів з економії бюджетних коштів в сумі 6969,7 тис. грн. або 37,4 відсотки до річного плану заходів щодо погашення дефіциту, в тому числі :
 за рахунок скорочення штатної чисельності працівників установ в сумі 475,8 тис. грн.;
за рахунок забезпечення жорсткої економії використання енергоносіїв – 588,5 тис. грн.;
 за рахунок зменшення надбавок  - 1133,6 тис. грн.;
 за рахунок не заповнення вакантних посад – 522,7 тис. грн.;
 за рахунок надання відпусток без збереження заробітної плати в сумі 2475,9 тис. грн.;
за рахунок економії в нарахуванні на заробітну плату працюючим інвалідам – 316,3 тис. грн.;
за рахунок раціональної організації замін – 804,6 тис. грн.
за рахунок інших заходів по економії бюджетних коштів – 652,3 тис. грн.
 
По установах культури досягнуто економії коштів в сумі 688,2 тис. грн. або 124,0 відсотки до річного плану заходів щодо погашення дефіциту, в тому числі:
 за рахунок забезпечення жорсткої економії використання енергоносіїв – 211,8 тис. грн.;
 за рахунок не заповнення вакантних посад – 134,3 тис. грн.;
 за рахунок надання відпусток без збереження заробітної плати в сумі 189,5 тис. грн.;
за рахунок економії в нарахуванні на заробітну плату працюючим інвалідам – 47,2 тис. грн.;
за рахунок інших заходів по економії бюджетних коштів – 105,4 тис. грн.
 
По установах фізкультури та спорту фактично вжито заходів з економії бюджетних коштів в сумі 346,4 тис. грн. або 40,2 відсотків до річного плану заходів щодо погашення дефіциту, а саме:
 за рахунок забезпечення жорсткої економії використання енергоносіїв – 44,9 тис. грн.;
 за рахунок не заповнення вакантних посад – 135,2 тис. грн.;
 за рахунок надання відпусток без збереження заробітної плати в сумі 75,4 тис. грн.;
за рахунок  економії в нарахуванні на заробітну плату працюючим інвалідам – 11,6 тис. грн.;
за рахунок інших заходів по економії бюджетних коштів – 79,3 тис. грн.
 
По установах соціального захисту населення вжито заходів по економії бюджетних коштів в сумі 284,5 тис. грн. або 84,6 відсотки до річного плану заходів щодо погашення дефіциту, в тому числі:
 за рахунок зменшення надбавок  - 111,0 тис. грн.;
 за рахунок не заповнення вакантних посад – 66,4 тис. грн.;
за рахунок надання відпусток без збереження заробітної плати в сумі 69,5 тис. грн.;
за рахунок економії в нарахуванні на заробітну плату працюючим інвалідам – 10,0 тис. грн.;
за рахунок інших заходів по економії бюджетних коштів – 27,6 тис. грн.
 
Згідно постанови КМУ від 01.04.2022 р. № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» зменшено обсяг освітньої субвенції на суму 9315,6 тис. грн.
 Враховуючи вище наведене і з врахуванням заходів по економії незабезпеченість фондом оплати праці станом на 01.07.2022 року складає 21678,2 тис. грн. ( в тому числі по установах, які фінансуються за кошти Бориславської міської територіальної громади – 10349,0 тис.грн., по закладах, які фінансуються за кошти освітньої субвенції – 11329,2 тис.грн.) , а саме:
по установах освіти – 20099,3 тис. грн. (місцевий бюджет установи освіти –  8048,4 тис.грн., ДШМ – 721,7 тис.грн., субвенція установи освіти – 11329,2 тис.грн.,),
по установах соціального захисту – 387,8 тис. грн.,
по установах культури – 674,9 тис. грн.
по установах фізичної культури та спорту – 516,3 тис. грн.
 
Проведеним аналізом споживання бюджетними установами енергоносіїв в натуральних одиницях протягом січня-червня 2022 року встановлено, що теплопостачання спожито на 9,4 відсотки менше ніж за аналогічний період 2021 року, водопостачання на рівні 2021 року, електроенергії на 3,3 відсотків більше, природного газу – 25,3 відсотки менше.
 
Вид
енергоносіїв
 
 
 
Натуральні одиниці за січень-червень 2021 року Натуральні одиниці за січень- червень 2022 року Відхилення 2022 року до 2021 року
У
натураль-них
одиницях
У відсотках
Теплопостачання
( Тис.Гкал)
3,2 3,5 +0,3 -9,4
Водопостачання та водовідведення
( тис.м.куб.)
7,5 7,5 0 0
Електроенергія
(тис.Квт.год.)
627,9 648,9 +21,0 +3,3
Природний газ
(тис.м.куб.)
140,1 104,6 -35,5 -25,3
 
ВИДАТКИ  НА  УТРИМАННЯ  ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
             
           На  утримання  органів  місцевого  самоврядування  за перше півріччя  2022  року  проведено видатків  в  сумі 15123,7 тис. грн.,  що  складає   94,9  відсотка  до уточненого плану на звітний період  2022 року.
 
За рахунок бюджету міської територіальної громади   фактично утримується 134 штатні одиниці при штатній чисельності 147  штатних одиниць.
 
За рахунок бюджету міста Борислава утримується апарат виконавчого комітету міської ради, апарат фінансове управління міської ради, апарат управління праці та соціального захисту населення міської ради, апарат управління культури молоді, фізичної культури та спорту міської ради, апарат відділу освіти міської ради, апарат управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради,  апарат управління комунальної власності, земельних відносин , архітектури  міської ради. Зокрема:
Назва установи Видатки на утримання: Відхилення  першого півріччя 2022 року до першого півріччя  2021 року Штатна чисельність
За  перше півріччя 2021 року За  перше півріччя 2022 року
За перше півріччя 2022 року За перше півріччя  2021 року По штатному розписі Фактично зайня-то По штатно-му розпису Фактич-но зайнято
Виконавчий комітет міської ради 8019,6 8728,7 -709,1 70 66 70 66
Відділ освіти міської ради 402,5 365,9 36,6 5 4 5 4
Управління праці та соціального захисту населення міської ради 2884,2 3204,9 -320,6 32 28 32 31
Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради 457,1 441,2 16,0 6 4 6 4
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради 1220,8 1105,1 115,7 12 12 12 9
Управління комунальної власності, земельних відносин, архітектури  міської ради 1063,7 1137,7 -74,0 11 10 11 9
Фінансове управління міської ради 1075,8 1224,8 -149,1 11 10 11 11
Всього по органах місцевого самоврядування 15123,7 16208,3 -1084,6 147,0 134,0 147,0 134,0
 
 
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки на утримання органів місцевого самоврядування скоротилися на 1084,6 тис.грн., або 6,7 відсотка.

 
 
В структурі видатків бюджету міста Борислава , видатки на утримання апарату управління складають 10,3  відсотка.
 
+32,8%
 
 Видатки   на  заробітну  плату  з  нарахуваннями   проведені  в  сумі  14091,0  тис.грн.,  що  складає  93,2  відсотка  до  загальних  видатків  на  утримання  органів  місцевого  самоврядування.
 
 Середня заробітна плата по апарату управління за звітний період 2022 року склала 14,276 тис.грн. проти  15,661  тис.грн. у 2021 році тобто зменшилася на 8,8 відсотка.
 
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 625,8 тис.грн. або 4,1 відсотка.
 
Слід відмітити , що практично 97,3 відсотка від всіх видатків на утримання органів місцевого самоврядування займають заробітна плата з нарахуваннями та енергоносії (14716,8 тис.грн.).
 
Станом на 01 липня 2022 року по органах місцевого самоврядування  обліковується кредиторська заборгованість за загальним фондом в сумі 1245,5 тис.грн., в тому числі протермінована  6,2 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату – 1233,4 тис.грн.;
за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 5,4 тис.грн.;
по оплаті послуг (крім комунальних) – 3,5 тис.грн.;
по видатках на відрядження – 2,5 тис.грн;
по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 0,2 тис.грн.;
по інших поточних видатках – 0,5 тис.грн.
 
Дебіторська заборгованість станом на 01 липня  2022 року складає 2,0 тис.грн. ( втому числі прострочена 0,4 тис.грн.) і зросла  проти початку року 1,6 тис.грн., в тому числі :
по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 2,0 тис.грн.
 
За спеціальним фондом за перше півріччя 2022 року по органах місцевого самоврядування проведені видатки в сумі 1210,2 тис.грн., в тому числі по:
придбанню предметів, матеріалів обладнання та інвентаря проведені в сумі  103,1 тис.грн.;
оплаті комунальних послуг та енергоносіїв проведені видатки в сумі 193,5 тис.грн.;
інших поточних видатках проведені видатки  в сумі 0,4 тис.грн.;
капітальні видатки в сумі 913,2 тис.грн..
 
Станом на 01 липня  2022 року по органах місцевого самоврядування відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість за спеціальним фондом .
 
На виконання Програми щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха проведені видатки в сумі 67,5 тис.грн.
 
На фінансову підтримку комунальних підприємств проведено видатків в сумі 702,7 тис.грн., в тому числі:
фінансова підтримка засобів інформації – 504,1 тис.грн.;
фінансова підтримка КП «Бориславський ТІЦ» - 198,6 тис.грн.
 
            За рахунок бюджету Бориславської міської територіальної громади за загальним фондом надано субвенцію бюджету Дрогобицького районному на підвищення рівня технічного оснащення підтримки батальйону територіальної оборони ( придбання пального) в сумі 200,0 тис.грн.
            На виконання Програми з організації військового обліку військовозобов’язаних та призовників, призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовку юнаків до військової служби Бориславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки надано субвенцію бюджету Дрогобицької міської територіальної громади в сумі 200,0 тис.грн.
На виконання рішення Львівської обласної ради від 16 лютого 2022 року №350 «Про внесення змін до комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки» за рахунок коштів за рахунок коштів обласного бюджету та коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади проведені видатки на придбання та встановлення програмно-апаратних комплексів, кінцевого обладнання та сучасних сигнально-гучномовних пристроїв для сповіщення проведені видатки в сумі 105,0 тис.грн., в тому числі:
за кошти обласного бюджету проведені видатки в сумі  68,8 тис.грн.;
за кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади проведені видатки в сумі 36,2 тис.грн.
 
ОСВІТА
 
         На  утримання  установ  освіти по загальному фонду за перше півріччя 2022 року проведено видатків   в  сумі  95512,9  тис. грн., що складає 85,8 відсотка  до уточненого плану на перший квартал 2022 року
 
            За рахунок бюджету міської територіальної громади  утримуються дванадцять дошкільних закладів освіти, дев'ять шкіл, державна гімназія ,чотири НВК, дитячий будинок „Оріана”, позашкільний заклад освіти, централізована бухгалтерія відділу освіти, група по обслуговуванню, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, інклюзивно-ресурсний центр, центр професійного розвитку педагогічних працівників.
            Зокрема:
 
Напрямки використання Виконання за перше півріччя 2022 року Виконання за перше півріччя 2021 року Відхилення  першого півріччя 2022 року до першого півріччя 2021 року
У грн. У відсотках
Дошкільні заклади освіти 19139,3 21041,6 -1902,3 -9,0
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 64814,3 69310,3 -4496,0 -6,5
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 1233,6 1097,4 136,2 12,4
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2870,0 2818,3 51,7 1,8
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 315,3 209,5 105,8 50,5
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 2475,9 2489,4 -13,6 -0,5
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру 404,8 435,0 -30,2 -6,9
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 64,7 64,9 -0,2 0,0
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 0,0 0,0 0,0 0,0
Надання спеціалізованої освіти  школи естетичного виховання 4195,1 5095,1 -900,0 -17,7
Всього 95512,9 102561,6 -7048,6 -6,9
 
 
В порівнянні з аналогічним періодом  2021 року видатки на освіту зменшилися на 7048,6  тис.грн. або 6,9 відсотків.
 
+418,5 тис.грн.
 

В структурі видатків бюджету міста Борислава видатки на освіту складають 69,9  відсотка .
 
+40,4%
 
За  рахунок бюджету міської територіальної громади  проведені видатки на утримання установ освіти  в сумі 46996,4  тис.грн.
 
 
+29,6%
За рахунок освітньої субвенції проведені видатки в сумі 42799,0 тис.грн., в тому числі на :на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 42799,0  тис.грн. ( на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл, Державної гімназії, дитячого будинку «Оріана»).
 
За рахунок залишку освітньої субвенції, який склався на 01 січня 2022 року у бюджеті Бориславської міської територіальної громади проведені видатки в сумі 5271,1 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл, Державної гімназії, дитячого будинку «Оріана».
 
На фінансування оплати праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам інклюзивно ресурсного центру за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки в сумі 381,7 тис.грн..
 
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами проведені видатки в сумі 64,6 тис.грн.
 
На  заробітну  плату  і  нарахування   використано  кошти  в  сумі  82990,6 тис.грн.,  що  складає  86,9   відсотка  до  всіх  видатків  на  утримання  установ  освіти.
 
Середня заробітна плата по установах освіти за перше півріччя  2022 року   склала 10,530 тис.грн. і зменшилася проти відповідного періоду минулого року на 8,1 відсотка.
 
 На продукти харчування  за загальним фондом використано коштів в сумі 469,2 тис.грн.,  що складає 0,5   відсотка до всіх видатків на освіту .
 
 Видатки на оплату енергоносіїв  проведено в сумі 11063,5 тис.грн., що складає 11,6  відсотка до всіх видатків на освіту.
 
Слід відмітити , що 99,0 відсотка всіх видатків на утримання установ освіти складають захищені статті видатків (94527,0 тис.грн.).
 
Станом на 01 липня 2022 року комплектовано 189 класів на 4548 учнів. Наповнюваність класів на 01 січня 2022 року склала 24,06 учня на клас.
 
 
 
2015/2016 навчаль-ний
рік
2016/2017 навчаль-ний рік 2017/2018 навчальний рік 2018/2019 навчаль-ний рік 2019/2020 навчаль-ний рік
 
2020/2021 навчаль-ний рік
 
2021/2022
навчаль-ний рік
Кількість
класів
168 169 169 169 167 194 189
Кількість учнів 3911 3957 4011 4072 4168 4602 4548
Середня напов-нюваність 23,30 23,41 23,73 24,1 24,9 23,72 24,06
Кількість педставок 359 354 356,9 346,0 346 487,69 488,76
Кількість педставок на клас 2,14 2,09 2,11 2,05 2,05 2,52 2,59
Кількість учнів на одну педставку 11 11 11 12 12 9,4 10,75
 
Навантаженість учнів на одного педпрацівника у звітному періоді 2022 року склала 9,3 одиниці.
Кількість педставок на один клас у звітному періоді склала 2,57 педставки на клас.
 

 
Проведеним аналізом витрат на одного учня по загальноосвітніх закладах освіти встановлено , що найбільші витрати на одного учня є по ЗОШ І ст. с.Мокряни- 36,2 тис.грн. , НВК Ясениця-Сільна- 26,3 тис.грн. та  НВК ЗОШ № 6- 27,9 тис.грн
назва школи кількість учнів станом на 1 січня 2022 року кількість класів станом на 1 січня 2022 року Відсоток наповнюваності до потужності шкіл Наповнюваність Кількість педставок Кількість педставок на клас Витрати на оного учня, тис. грн.
ЗЗСО № 1 594 24 93 24,75 57,81 2,41 13,9
ЗЗСО № 3 517 20 79 25,85 52,34 2,62 14,0
ЗЗСО № 4 835 29 100 29,0 84,0 2,90 13,9
ЗЗСО № 5 376 15 76 25,07 33,9 2,26 11,3
ЗЗСО № 7 443 17 72 26,06 43,9 2,58 13,8
ЗЗСО № 8 485 19 88 25,53 42,98 2,26 11,9
ЗЗСО № 9 160 9 65 17,77 20,83 2,31 19,9
Державна гімназія 417 13 102 32,08 46,2 3,55 13,8
НВК ЗОШ № 6 121 9 40 13,44 18,92 2,10 27,9
НВК с. Попелі 301 15 63 20,07 38,03 2,54 18,3
НВК   с. Ясениця-Сільна 137 9 68 15,22 22,0 2,44  
26,3
 
НВК с. Уріж 156 10 78 15,6 26,17 2,62 20,8
ЗОШ І ст. с. Мокряни 6   35   1,67   36,2
Всього 4548 189 X 24,06 488,76 2,59 14,9
 
 
            Станом на 01 липня  2022 року в дошкільних закладах освіти комплектовано 52 групи на 990  дітей, та при НВК – 8 груп на 109 вихованців.
 
Показники
 
2010
рік
 
 2011
 рік
2012
рік
2013
рік
 
2014
рік
 
2015
рік
2016
рік
2017
 рік
2018
рік
2019
рік
2020
 рік
2021
рік
2022
рік
Кількість груп в дошкільних закладах освіти 56 58 59 60 60 60 61 60 60 60 60 58 59
Кількість дітей 1147 1185 1266 1279 1264 1250 1258 1294 1347 1347 1155 1122 1099
Середня наповнюваність 20,48 20,43 21,46 21,32 21,07 20,83 20,62 21,57 22,5 22,5 19,25 19,34 4,89
Кількість педагогічних працівників 121,0 117,5 115 115 115 114,5 117 120 119,0  
119
 
119,12 148,7 148,7
 

 
Середня відвідуваність однієї дитини в дошкільних закладах та НВК громади за перше півріччя 2022 року складає 4,89 днів (32839 діто-днів/1099 дітей/6 = 4,89 в тому числі в розрізі дошкільних закладів освіти:
Назва закладу І півріччя 2021 року
(днів відвідування)
І півріччя 2022 року
(днів відвідування)
Дошкільний навчальний заклад № 1 8,3 8,36
Дошкільний навчальний заклад № 2 7,8 11,73
Дошкільний навчальний заклад № 3 6,6 6,05
Дошкільний навчальний заклад № 4 7,2 4,38
Дошкільний навчальний заклад № 6 5,7 4,86
Дошкільний навчальний заклад № 11 7,8 3,85
Дошкільний навчальний заклад № 14 7,4 4,23
Дошкільний навчальний заклад № 16 9,0 5,36
Дошкільний навчальний заклад №17 11,4 6,66
Дошкільний навчальний заклад №18 9,0 4,71
Дошкільний навчальний заклад №19 12,9 9,17
Дошкільний навчальний заклад №20 8,2 5,0
Навчально-виховний комплекс при ЗОШ № 6 7,6 1,0
Навчально виховний комплекс с.Попелі 6,0 0,9
Навчально виховний комплекс с.Ясениця-Сільна 4,69 0,3
Навчально виховний комплекс с.Уріж 8,3 1,13
 
Відхилення виникло у зв´язку з запровадженням військового стану  у 2022 році та відсутність відвідування дітьми дошкільних закладів.
 
По  дитячому  будинку  виконано  2,5 тис. діто –днів, фактична вартість  харчування  однієї  дитини  в  день  складає  51,70 грн.
 
Станом на 01 липня 2022 року в дитячому будинку утримується 1 група на 12 вихованців з штатною чисельністю 13,9 штатних одиниць. Тобто на одного вихованця припадає 1,16 штатних одиниць персоналу.
 
 Слід відмітити, що протягом останніх років спостерігається тенденція до зменшення кількості вихованців.
 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Вихованці 26 26 26 27 21 21 19 19 13 13 12 12  
17
 
Штатні одиниці 28,0 28,0 28,0 28,5 28,5 28,5 28,0 28,0 16,3 16,3 16,3 13,9 13,9
Кількість штатних одиниць на одного вихованця 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,5 1,5 1,25 1,25 1,36 1,16 1,16
 

 
Всього  по  установах  освіти (не враховуючи дитячу школу мистецтв) у тримується   1068,29  штатних  одиниць.
 
 За  звітний  період  виконано  32,8 тис. діто - днів  по  дитячих  дошкільних  установах     вартість  харчування  однієї  дитини  в  день   складає  32,66 грн.
 
По  загальноосвітніх  школах  по  харчуванню  виконано 6,1 тис. діто – днів. Станом на 01 липня 2022 року здійснюється безкоштовне харчування  дітей сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, діти батьків учасників АТО, переміщених з тимчасово окупованих територій ,   вартість харчування цих дітей в день складає 25,0  грн.
 
За рахунок спеціального фонду проведено видатки в сумі 3767,8 тис.грн., в тому числі:
 видатки на оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату проведені в сумі 375,9 тис.грн.;
видатки на продукти харчування проведені в сумі 803,9 тис.грн.;
інші видатки проведені в сумі 2536,0 тис.грн.;
капітальні видатки проведені в сумі 52,0 тис.грн.
 
Станом на 01 липня 2022 року по установах освіти кредиторська заборгованість за загальним фондом склала 4190,5 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків:
по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату – 4099,3 тис.грн.;
за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 11,0 тис.грн.;
за придбані продукти харчування – 71,6 тис.грн.;
по платі послуг ( крім комунальних) – 6,4 тис.грн.;
по інших поточних видатках – 2,2 тис.грн.
            Дебіторська заборгованість відділу освіти міської ради станом на 01 липня 2022 року склала 407,8  тис.грн. та зросла проти початку року на 76,4 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 407,8 тис.грн..
 
Станом на 01 липня 2022 року по установах освіти відсутня дебіторська заборгованість по спеціальному фонду.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01 липня 2022 року склала 193,7 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 7,0 тис.грн.;
за придбані продукти харчування – 186,4 тис.грн.;
по платі послуг ( крім комунальних) – 0,3 тис.грн..
 
За рахунок бюджету міської територіальної громади  утримується дитяча школа мистецтв на утримання якої використано коштів за січень-червень 2022 року за загальним фондом  в сумі 4195,1 тис.грн.
 
По дитячій школі мистецтв утримується 62 штатні одиниці ( в тому числі за рахунок загального фонду 59 штатні одиниці та за рахунок спеціального фонду 3 штатні одиниці) з них : керівники - 2 штатні одиниці, спеціалісти – 4,5 штатні одиниці, інші – 4,5 штатні одиниці, педагогічні працівники - 51 штатна одиниця.
 
За звітний період 2022 року надійшло плати за навчання в школі в сумі  304,7 тис.грн. Середній розмір батьківської плати складає 192 грн.
 
За рахунок батьківської плати в дитячій школі мистецтв утримується 3 штатні одиниці педперсоналу , на утримання  яких використано кошти в сумі 153,5 тис.грн., що складає 93,1 відсотка всіх видатків по спеціальному фонду установи .
 
            Станом на 01 липня 2022 року у дитячій школі мистецтв навчається 366 учнів.
 Протягом звітного періоду 2022 року було звільнено 80 учнів від плати за навчання на загальну суму 77,7 тис.грн.
 
Незабезпеченість в асигнування на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату по установах освіти з врахуванням виконання Плану заходів щодо погашення дефіциту на заробітну плату бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік станом на 01.07.2022 року складає 20099,3 тис.грн., зокрема:
по установах які утримуються за рахунок коштів Бюджету Бориславської міської територіальної громади – 8770,1 тис.грн. ( втому числі по дитячій школі мистецтв – 721,7 тис.грн.);
по закладах загальної середньої освіти та дитячому будинку «Оріана» педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за кошти освітньої субвенції- 11329,2 тис.грн..
 
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
 
 На  утримання  установ  охорони  здоров'я по загальному фонду за січень-червень  2022 року  проведено видатків  в  7776,7 тис.грн. , що складає   98,9 відсотка до уточненого плану на перше півріччя  2022 року.  
 
В тому числі в розрізі напрямків використання бюджетних коштів , а саме :
 
Напрямки використання Виконання за перше півріччя 2022 року Виконання за перше півріччя  2021 року Відхилення пешого півріччя 2022 року до першого півріччя  2021 року
У грн. У відсотках
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 5215,7 3655,8 1559,9 42,7
Стоматологічна допомога населенюю 1808,9 1930,0 -121,1 -6,3
Центалізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 0,0 824,3 -824,3 -100,0
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров"я 752,0 699,0 53,1 7,6
Всього 7776,7 7109,1 667,5 9,4
 
 
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки на охорону здоров'я зросли   на 667,5 тис.грн. або на 9,4  відсотка .
 
 
+982,1 тис.грн.
  
 
-11,4%
В структурі видатків бюджету міста Борислава видатки на охорону здоров'я складають 5,3 відсотків . 
За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади за звітний період проведені видатки по комунальному некомерційному підприємству «Центральна міська лікарня м.Борислава»  в сумі 5215,7 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведені видатки в сумі 4952,0 тис.грн. (оплату теплопостачання – 3350,5 тис. грн., оплату водопостачання та водовідведення – 164,1 тис.грн., на оплату електроенергії – 1415,0 тис.грн., на оплату природного газу – 15,0 тис.грн., на оплату інших комунальних послуг (дрова)-7,3  тис.грн.);
на придбання паливно-мастильних матеріалів – 79,8 тис.грн.;
на придбання медичного стерилізатора – 17,5 тис.грн.;
на придбання медикаментів – 127,2 тис.грн.;
на придбання продуктів харчування – 39,2 тис.грн.
 
За перше півріччя 2022 року комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня м.Борислава» отримала власних надходжень в сумі  2492,2 тис.грн., а саме в розрізі надходжень:
надходження грошових коштів від надання платних послуг згідно функціональних повноважень – 905,0 тис.грн.;
надходження від господарської або виробничої діяльності – 122,8 тис.грн.;
плата за оренду майна – 92,6 тис.грн.;
інші джерела надходжень – 1371,8 тис.грн..
  В установах комунального некомерційного підприємства  «Центральна міська лікарня м.Борислава» функціонує 190 ліжок звичайного стаціонару та 39 ліжок денного стаціонару.
 
Штатна чисельність працівників станом на 01.07.2022 року становить  546,0 штатних одиниць  (вторинна медична допомога- 412,0 штатних одиниць, первинна медична допомога – 114,5 штатних одиниць, спецкошти- 19,5 штатних одиниць) проти 586,5 одиниць станом на 01.01.2022 року ( скоротилася на 40,5 штатних одиниць).  
На забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів для населення отримано реєстрів на загальну суму 907,4 тис.грн. ( виписано 859 рецептів), а саме:
 
онкологічні захворювання – 81 рецепт на загальну суму – 79,3 тис.грн.;
особам з інвалідністю 1-2 групи – 22 рецепти на загальну суму – 11,7 тис.грн.;
особам з інвалідністю з дитинства 1-2 групи – 5 рецептів на загальну суму
1,4 тис.грн.;
артрит – 8 рецептів на загальну суму – 11,8 тис.грн;
ревматизм – 12 рецептів на загальну суму – 11,8 тис.грн.;
дитячий церебральний параліч – 7 рецептів на загальну суму – 1,1 тис.грн.;
міостепія, міопатія –23 рецепти на загальну суму – 13,1 тис.грн.;
діабет – 13 рецептів на загальну суму – 7,6 тис.грн.;
пересадка органів – 14 рецептів на загальну суму – 12,6 тис.грн.;
шизофренія та епілепсія – 254 рецепти на загальну суму – 219,8 тис.грн.;
хвороба Паркінсона – 196 рецептів на загальну суму – 176,1 тис.грн.;
ветеранам праці – 54 рецепти на загальну суму – 25,7 тис.грн.;
гіпопаратиреоз – 2 рецепти на загальну суму – 0,4 тис.грн.;
гематологія – 2 рецепти на загальну суму – 3,2 тис.грн.;
дітям з інвалідністю до 18 років – 11 рецептів на загальну суму – 6,2 тис.грн.;
інвалідність внаслідок війни та прирівняні до них – 74 рецепти на загальну суму – 21,7 тис.грн.;
учасникам бойових дій АТО – 33 рецепти на загальну суму - 13,3 тис.грн.;
стан після операції протезування клапанів серця – 4 рецепти на загальну суму – 0,7 тис.грн.;
пенсіонерам чи особам з інвалідністю, що отримують пенсію – 15 рецептів на загальну суму 7,2 тис.грн.;
бронхіальна астма – 6 рецептів на загальну суму – 5,4 тис.грн.;
фенілкетонурія – 1 рецепт на загальну суму – 1,7 тис.грн.;
учасникам війни та прирівняні до них 8 рецептів на загальну суму – 1,9 тис.грн.;
Аддісонова хвороба 1 рецепт на загальну суму – 0,8 тис.грн.;
психічні захворювання 13 рецептів на загальну суму  - 18,4 тис.грн.;
харчовий продукт хворих на фенілкетонурію 74 шт. на загальну суму - 254,5 тис.грн.
Загальні витрати на засоби медичного призначення для використання у амбулаторних та побутових умовах склала у звітному періоді   53,9 тис.грн.
   Протягом січня-червня 2022 року профінансовано Національною службою здоров’я України первинну медичну допомогу згідно укладеного договору на  2022 рік про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій в розмірі 15125,1 тис.грн..
Дані кошти були спрямовані на наступні видатки:
на оплату праці – 12024,6 тис.грн.;
на нарахування на заробітну плату – 2392,5 тис.грн.;
на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 179,4 тис.грн.;
на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 207,4 тис.грн.;
на оплату послуг (крім комунальних) – 279,6 тис.грн.;
на оплату відрядження – 41,6 тис.грн.;
     Згідно укладеного договору на 2022 рік та договору між Національною службою здоров’я України та  КНП «ЦМЛ м. Борислава» про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги було отримано протягом січня-червня 2022 року коштів на загальну суму 30750,7 тис грн., за наступними пакетами, а саме:
пакет 3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» - 2277,6 тис.грн.;
пакет 4 «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» - 10586,6 тис.грн.;
пакет 7 «Медична допомога при пологах» - 2845,2 тис.грн.;
пакет 9 «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах» - 3817,7 тис.грн.;
пакет 12 «Езофагогастродуоденоскопія» - 173,8 тис.грн.;
пакет 13 «Колоноскопія» - 141,6 тис.грн.;
пакет 22 «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії» - 130,6 тис.грн.;
пакет 35 «Ведення вагітності в амбулаторних умовах» - 653,8 тис.грн.;
пакет 36 «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» - 657,2 тис.грн.;
пакет 47 «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня» - 200,1 тис.грн.;
пакет 49 «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги» - 9266,5 тис.грн.
 
      Дані кошти були спрямовані на наступні видатки:
на оплату праці  – 24353,4 тис.грн.;
на нарахування на оплату праці – 5585,7 тис.грн.;
на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 114,1 тис.грн.;
на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 100,6 тис.грн.;
на продукти харчування – 177,8 тис.грн.;
на оплату послуг (крім комунальних) – 189,0 тис.грн.;
на оплату відрядження – 1,0 тис.грн.;
на виплату пільгових пенсій – 166,1 тис.грн.;
інші видатки – 12,0 тис.грн.
 
За січень-червень 2022 року виконано  23100 ліжко/днів в стаціонарах комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава»
Амбулаторні відвідування за звітний період склали  88898  відвідувань.
Вартість одного  ліжко/дня становить по медикаментах склала 3,94 грн., по харчуванню 9,39 грн.
Вартість одного амбулаторного відвідування (без первинної ланки) становить 3,93 грн.
Середня нарахована заробітна плата за перше півріччя 2022 року склала 11,841 тис.грн., в тому числі :
по первинній медичній допомозі – 15,855 тис.грн.;
по вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі – 10,704 тис.грн.;
по власних надходженнях (кабінет профілактичних медичних оглядів)- 15,273 тис.грн..
 
На утримання комунального підприємства  «Комунальне некомерційне підприємство  «Стоматологічна поліклініка» з бюджету міської територіальної громади проведені видатки в сумі 1808,9  тис.грн., які були спрямовані на :
оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату в сумі 1349,7 тис.грн.;
відщкодування видатків , пов»язаних із наданням стоматологічної допомоги пільговим категорія населення і сумі 459,2 тис.грн..
 
Протягом звітного періоду забезпечено виконання 3864 амбулаторних відвідувань з них :
діти – 3081 відвідувань;
пільгові категорії дорослого населення 783 відвідувань (учасники бойових дій – 84 відвідування, інваліди І-ІІ групи загального захворювання – 27 відвідувань, громадяни похилого віку (старше 70 років) – 672 відвідувань).
Середня вартість одного відвідування за рахунок коштів бюджету міста складає 468 грн. 15 коп.
Дебіторська заборгованість за загальним фондом  станом на 01 липня 2022  року по установах охорони здоров»я відсутня.
Кредиторська заборгованість станом на 01 липня 2022 року за загальним фондом по установах охорони здоровя складає 225,6 тис.грн. і зросла проти початку року на 222,5 тис.грн.
По спеціальному фонду станом на 01 липня 2022 року проведені видатки в сумі 41,6 тис.грн., які були спрямовані на :
придбання основних засобів в сумі 41,6 тис.грн.
Дебіторська та кредиторська заборгованість за спеціальним  фондом  станом на 01 квітня 2022 року по установах охорони здоров»я відсутня.
 
СОЦІАЛЬНИЙ   ЗАХИСТ
На  соціальний захист та соціальне забезпечення мешканців громади за січень- червень  2022 року за загальним фондом  використано  коштів в сумі 2792,5  тис.грн., що складає 96,1 відсотка до уточненого плану на січень-червень 2022 року.
Назва установи Виконання за перше півріччя   2022 року Виконання за перше півріччя 2021 року Відхилення першого півріччя   2022 року до першого півріччя  2021 року
тис.грн. відсотках
Видатки , які здійснюються з  бюджету громади 2792,5 2828,8 -36,4 -1,3
Всього 2792,5 2828,8 -36,4 -1,3
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року зменшилися   на 36,4 тис.грн. або 1,3 відсотка.

 
 
+43,3%
Із   загальної суми видатків на виплату оплати праці і нарахування на заробітну плату використано  коштів в сумі 1573,0 тис.грн. – на  утримання 27,75 шт. одиниць працівників Бориславського міського центру надання соціальних послуг , які надали послуг за січень-червень  2022 року 608 одиноких непрацездатних громадян, в тому числі :відділенням соціальної допомоги вдома надано послуг 163 одиноким непрацездатних  громадян;
відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги надано послуги 256 малозабезпеченим самотнім пенсіонерам  ( засоби реабілітації, одяг бувший у вжитку, продукти харчування та надані перукарські та швацькі послуги);
  відділенням соціальної роботи надано послуги 189 особам.
 
 Середня заробітна плата по установах соціального захисту за січень-червень 2022 року склала  8,643 тис.грн. і зросла проти аналогічного періоду минулого року на 0,5 відсотка.
 
За рахунок бюджету Бориславської міської територіальної громади за січень-червень  2022 року проведено видатків на виплату інших видатків по соціальному захисту населення ( допомог) в сумі 407,0 тис.грн.,  а саме :
             на виплату одноразової грошової допомоги воїнам афганцям проведені видатки в сумі 31,5 тис.грн.;
             на виплату одноразової допомоги мешканцям міста за розпорядження голови проведені видатки в сумі 67,3 тис.грн.;
            на виплату одноразової грошової допомоги демобілізованих одному учаснику АТО – 2,0 тис.грн.;
            на виплату доплат до пенсії ветеранам УПА проведені видатки в сумі 42,0 тис.грн.;
            на виплату доплат до пенсіїї почесним громадянам міста проведені видатки в сумі 21,0 тис.грн.;
            на виплату одноразової грошової допомоги сімям загиблих учасників АТО на встановлення пам’ятників проведені в сумі 30,0 тис.грн.;
            на відшкодування витрат на поховання загиблих (померлих) під час проведення АТО – 45,0 тис.грн.;
            на виплату одноразової грошової допомоги мешканцям міста прийнятим на військову службу за контрактом проведені видатки в сумі 30,0 тис.грн.;
            на виплату одноразової допомоги для закупівлі обладнання на влаштування індивідуального опалення – 88,0 тис.грн.;
            на виплату грошової допомоги громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 49,0 тис.грн.;
            на відшкодування витрат на медичні препарати для ургентно хворих – 1,2 тис.грн.
 
            За рахунок бюджету міської територіальної громади за січень-червень  2022 року  проведено виплат грошової компенсації фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку , інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до обслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі 274,8 тис.грн.
            Кредиторська заборгованість бюджету Бориславської міської територіальної громади за надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги станом на 01 липня 2022 року склала 45,1 тис.грн..
 
За рахунок бюджету міської територіальної громади за січень-червень  2022 року  проведено видатків по відшкодуванню муніципальних субсидій , що надаються населенню на житлово-комунальні послуги пільговим категоріям громадян , які визначені рішенням міської ради, на суму 430,1 тис.грн.
 
Кредиторська заборгованість бюджету Бориславської міської територіальної громади за надані пільги та муніципальні субсидії  станом на 01 липня  2022 року  складає 72,2 тис.грн.
 
За рахунок бюджету міської територіальної громади за січень-червень 2022 року проведено видатків по наданню пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку в сумі 17,2 тис.грн..
 
За звітний період 2022 року за рахунок бюджету Бориславської міської територіальної громади проведені видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану в сумі 22,6 тис.грн.
 
Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2022 року по програмах по соціальному захисту населення за загальним фондом  відсутня.
Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2022 року складає по загальному фонду 307,6 тис.грн., в тому числі:
на оплату праці і нарахуванні на заробітну плату   – 187,4 тис.грн.;
за придбані продукти харчування – 2,6 тис.грн.;
по оплаті послуг (крім комунальних) – 0,4 тис.грн.;
по інших виплатах населенню – 117,2 тис.грн.
 
За рахунок спеціального фонду по установах соціального захисту населення за січень-червень 2022 року проведені видатки в сумі 124,6 тис.грн., в тому числі:
 видатки за придбані продукти харчування проведені  в сумі 119,4 тис.грн.;
видатки за придбані медикаменти та перев’язувальні матеріали проведені в сумі 0,4 тис.грн.;
видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю проведені в сумі 4,8 тис.грн.
 
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.07.2022 року по програмах по соціальному захисту населення за спеціальним фондом  відсутня.
Незабезпеченість в асигнування на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату по установах соціального захисту з врахуванням виконання Плану заходів щодо погашення дефіциту на заробітну плату бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік станом на 01 липня 2022 року складає 387,8 тис.грн.
 
КУЛЬТУРА
 
 За рахунок бюджету міської територіальної громади утримується заклад культури «Бориславська публічна бібліотека», міський палац культури,  історико-краєзнавчий музей.
  На утримання установ  культури по загальному фонду  за  звітний  період  використано  асигнування  в  сумі  5055,0  тис.грн.  або  81,6   відсотка  до  уточненого  плану на січень-червень  2022 року, зокрема :
Назва установи Виконання за січень-червень  2022 року Виконання за січень-червень 2021 року Відхилення першого півріччя 2022 року до першого півріччя  2021 року
тис.грн. відсотках
Заклад культури «Бориславська публічна бібліотека» 2126,0 2142,7 -16,7 -0,8
Історико-краєзнавчий музей 303,1 324,1 -21,0 -6,5
Міський палац культури 1862,1 1863,0 -0,9 0,0
Фінансова підтримка кінематографії 170,9 8,6 162,3 0,0
Інші культурно-освітні заклади та заходи 588,1 618,0 -29,9 -4,8
Інші заходи у галузі культури і мистецтва 4,7 36,9 -32,2 0,0
Всього 5055,0 4993,4 61,6 1,2
 
 
            В порівнянні з звітним періодом 2021 року видатки на утримання установ культури зросли  на 61,6 тис.грн. або 1,2 відсотка.   
 
+40,6%
 
+25,6%
 На  оплату праці  і  нарахування на заробітну плату використано  коштів  в  сумі  2772,3 тис.грн.,  або  54,8  відсотка  до  всіх  видатків  по  культурі.
 
 
-187,9 тис.грн.
Середня заробітна плата по установах культури за січень-червень 2022 року склала 7,017  тис.грн. і зменшилася проти минулого року на 5,1 відсотка.  
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 887,4 тис.грн., що складає 17,5  відсотка до всіх видатків на утримання установ культури.
 
Станом на 01 липня 2022 року утримується штатна чисельність працівників культури в кількості  69 штатні одиниці.
 
За рахунок бюджету міської територіальної громади по загальному фонду по закладу культури «Бориславська публічна бібліотека» утримується 36,25 штатних одиниць.
 За звітний період по закладу культури «Бориславська публічна бібліотека» надійшло платних послуг в сумі 9,4 тис.грн.
За рахунок спонсорів та централізованих поставок надійшло 846 примірників книг на загальну суму 69,798 тис.грн.
Загальна кількість відвідувань за звітний період склала – 11,584  тисяч читачів та здійснено 103,414 тисяч книговидач.
 
За рахунок загального фонду бюджету по міському палацу культури утримується 27 штатних одиниць , а за рахунок спеціального фонду утримується 3 штатні одиниці.
По міському палацу культури було надано платних послуг на загальну суму 34,3 тис.грн., з них за оренду майна надійшло коштів в сумі 23,2 тис.грн., плати за послуги, що надаються палацом культури надійшло коштів в сумі 11,1 тис.грн.
 Загальна кількість відвідувачів за звітний період склала 10,750 тис.осіб . Кількість реалізованих квитків за звітний період склала 90. Середня вартість квитка склала 20,0 грн. Проведено за звітний період 145 культ-масових заходів.
 
 По історико-краєзнавчому музею за рахунок загального фонду утримується 5,75 штатних одиниць.
За звітний період надійшло плати за послуги , що надаються бюджетними установами в сумі 4,9 тис.грн.
 За січень-червень  2022 року музей відвідало 1150 особи з них: 617 пільгові категорії та 533 відвідувача по квитках. Середня вартість квитка складає 7,0 грн.
 
За січень-червень  2022 року за рахунок спеціального фонду по установах культури проведені видатки в сумі 95,4 тис.грн., в тому числів розрізі видатків:
 поточні видатки проведені в сумі 59,5 тис.грн. ( предмети обладнання інвентар - 42,1 тис.грн., оплата інших послуг (крім комунальних) – 15,4 тис.грн., видатки на відрядження – 0,5 тис.грн., інші поточні видатки-1,5 тис.грн.) ;
 капітальні видатки проведені в сумі 35,9 тис.грн.
 
Станом на 01 липня 2022 року по установах культури кредиторська заборгованість по загальному фонду 194,0 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату – 168,0 тис.грн.;
за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1,7 тис.грн.;
по платі послуг ( крім комунальних) – 7,5 тис.грн.;
по субсидіях та поточних трансфертах підприємствах – 16,8 тис.грн.
 
Дебіторська заборгованість за загальним фондом  на 01 липня 2022 року по установах культури обліковується в сумі 3,3 тис.грн., в тому числі;
по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 3,3 тис.грн.
 
     Дебіторська заборгованість станом на 01 липня 2022 року по спеціальному фонду відсутня.
      Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 01 липня 2022 року складає 3,9 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3,9 тис.грн..
 
За рахунок бюджету міської територіальної громади в звітному періоді  проведені видатки на фінансову підтримку КНП «Міський парк культури та відпочинку» в сумі 588,1 тис.грн.
 
За рахунок бюджету міської територіальної громади в звітному періоді проведені видатки на фінансову підтримку КП «Кінотеатр «Каменяр» в сумі 170,9 тис.грн.
 
Незабезпеченість в асигнування на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату по установах культури з врахуванням виконання Плану заходів щодо погашення дефіциту на заробітну плату бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік станом на 01.07.2022 року складає 674,9 тис.грн., зокрема по :
закладу культури «Бориславська публічна бібліотека» - 522,6 тис.грн.;
міському палацу культури – 152,3 тис.грн..
 
 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
 
На фізичну культуру і спорт по загальному фонду за січень-червень 2022 року використано коштів в сумі 4072,1 тис. грн. , що складає 85,4 відсотка до уточненого плану на січень-червень 2022 року, з них:
Назва установи Виконання за перше півріччя 2022 року Виконання за перше півріччя  2021 року Відхилення першого півріччя 2022 року до першого півріччя  2021 року
тис.грн. відсотках
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (утримання ДЮСШ) 2890,8 2361,2 529,6 22,4
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань 14,7 10,2 4,5 44,3
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств ( ДЮСШ "Атлант") 0,0 706,7 -706,7 -100,0
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (КП СОК "Нафтовик") 931,7 592,2 339,5 57,3
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 234,9 487,8 -252,9 -51,8
Всього 4072,1 4158,1 -86,0 -2,1
 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на фізичну культуру і спорт  зменшилися на 86,0 тис.грн. або 2,1 відсотка.

За звітний період на утримання дитячої юнацької школи використано бюджетних коштів в сумі 1017,1 тис.грн.
 
29,3%
На оплату праці та нарахування на заробітну плату використано коштів в сумі 2197,6  тис. грн. або 76,0  відсотка видатків на утримання дитячої юнацької спортивної школи.
+30,7%
Середня заробітна плата по установах фізичної культури складає  9,936  тис.грн. і зросла проти аналогічного періоду минулого року на 7,5 відсотка.На оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені видатки в сумі 668,5 тис.грн., що складає 23,1 відсотка усіх видатків на утримання дитячої юнацької спортивної школи.
 
За звітний період з бюджету міста Борислава на фінансову підтримку КЗ СОК «Нафтовик» використано коштів в сумі 931,7 тис.грн.
 
                На підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні використано коштів в сумі 234,9 тис.грн.
 
Станом на 01 липня 2022 року по установах фізичної культури та спорту відсутня дебіторська заборгованість по загальному фонду.
Кредиторська заборгованість станом на 01 липня 2022 року по установах фізичної культури та спорту по загальному фонду складає 708,3 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату – 661,9 тис.грн.;
 за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 30,7 тис.грн.;
по платі послуг ( крім комунальних) – 15,7 тис.грн..
 
Станом на 01 липня 2022 року по установах фізичної культури та спорту відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному  фонду.
 
Незабезпеченість в асигнування на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату по установах фізичної культури ( дитяча юнацька спортивна школа) з врахуванням виконання Плану заходів щодо погашення дефіциту на заробітну плату бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік станом на 01 липня 2022 року складає 516,3 тис.грн.
 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
 
    Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний період  2022 року склали 14590,9  тис.грн., в тому числі:
по загальному фонду – 14590,9 тис.грн..
З них:
Назва установи Виконання за січень-червень 2022 року Виконання за січень-червень 2021 року Відхилення січня-червня 2022 року до січня-червня 2021 року
тис.грн. відсотках
Організація благоустрою населених пунктів 12882,64 13103,32 -220,68 -1,68
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницт 1708,23 3245,00 -1536,77 -47,36
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства     0,00 0,00
Всього 14590,87 16348,32 -1757,45 -10,75
 
           В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на житлово-комунальне господарство скоротилися на 1757,5 тис.грн.
 
 
 
+73,5%
  

По благоустрою міста проводилось прибирання вулиць міста , вивезення вуличного сміття , зрізка аварійних дерев , озеленення території, експлуатація та ремонт вуличного освітлення.
 
+1617,9 тис.грн.
            За звітний період 2022 року було проведено видатки по благоустрою міста на суму 12882,6 тис.грн. в розрізі комунальних служб  :
+287,9 тис.грн.
 по КП «Еко-місто» – 9291,7 тис.грн.; по КП «Зелений світ» - 2086,2 тис.грн.;
 по КП «Бориславсвітло» - 845,1  тис.грн.;
 по оплаті вуличного освітлення за спожиту електроенергію – 659,6 тис.грн..
Протягом звітного періоду з бюджету міста Борислава надавалася фінансова підтримка комунальному некомерційному підприємству «Центр екології, туризму та сталому розвитку»  в сумі  518,7 тис.грн.
Протягом звітного періоду  2022 року проводилися видатки на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницто в сумі 1708,2 тис.грн., в тому числі в розрізі комунальних підприємств міста:
по КП «Вододар» - 1708,2 тис.грн..
 
Дебіторська заборгованість по житлово-комунальному господарству станом на 01 липня 2022 року за загальним  фондом відсутня.
 
Кредиторська заборгованість по житлово-комунальному господарству станом на 01 липня 2022 року складає 69,5 тис.грн., в тому числі:
по програмі організація благоустрою населених пунктів – 69,5 тис.грн.
За рахунок залишку субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій, який склався на 01.01.2022 року проведені видатки в сумі 2026,4 тис.грн, в тому числі на :
проведення робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення по вул. Дрогобицькій в м.Бориславі проведені видатки в сумі 2026,4 тис.грн..
За рахунок надходжень до цільового фонду проведено видатки в сумі 689,3 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
на відновлювальні роботи асфальтного покриття дороги на вулиці Степана Бандери в місті Бориславі Львівської області (поточний ремонт) – 668,3 тис.грн.;
на проведення поточного ремонту вулиць міста Борислава Львівської області для комунального підприємства «Еко-місто» - 21,0 тис.грн.
На виконання Програми фінансової підтримки та збереження майна комунальних підприємств на 2022 рік проведені видатки з бюджету Бориславської міської територіальної громади, як внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання в сумі 1196,9 тис.грн., в тому числі в розрізі підприємств:
КП «Вододар» - 471,7 тис.грн.;
КП «Бориславтеплоенерго» - 700,0 тис.грн.;
КП «Бориславсвітло» - 25,2 тис.грн..
 
    За рахунок бюджету розвитку проведено видатків станом на 01.07.2022 року в сумі 4311,6 тис.грн., в тому числі:
тис.грн.
№ п/п ТПКВКМБ КЕКВ Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації Уточнений план на 2022 рік Профінансовано  станом на 01.07.2022  року Освоєно станом на 01.07.2022 року
1 0210160 3110 Придбання придметів довгострокового користування 990,3 890,3 890,3
2 0210160 3132 Частковий ремонт фасаду адмінбудинку 200,0 0,0 0,0
3 0216083 3240 Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 950,0 0,0 0,0
4 0217330 3142 Реконструкція системи опалення адмінбудинку 600,0 0,0 0,0
5 0218110 3110 Придбання та встановлення програмно-апаратних комплексів , кінцевого обладнання та сучасних сигнально-гучномовних пристроїв для сповіщення ( закупівля обладнання, устаткування, матеріалів, робіт та послуг) 105,0 105,0 105,0
6 0610160 3110 Придбання придметів довгострокового користування 20,0 0,0 0,0
7 0611010 3110 Придбання придметів довгострокового користування 100,0 0,0 0,0
8 0611010 3132 Капітальних ремонт дошкільних закладів освіти 950,0 0,0 0,0
9 0611021 3132 Капітальний ремонт огорожі Бориславського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 (Громадський бюджет) 150,0 0,0 0,0
10 0611021 3132 Капітальний ремонт навчальних кабінетів Бориславського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 (Громадський бюджет) 150,0 0,0 0,0
11 0611021 3132 Облаштування прибудинкової території Попелівського навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти" ( Громадський бюджет) 100,0 0,0 0,0
12 0611021 3132 Облаштування дитячого майданчика Ясенице-Сільнянського НВК "Гімназія - заклад дошкільної освіти" (капітальний ремонт) (Громадський бюджет) 99,9 0,0 0,0
13 0611021 3132 Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти 1750,0 0,0 0,0
14 0611021 3132 Капітальний ремонт прибудинкової території Бориславської державної гімназії за адресою місто Борислав вулиця Грушевського, 29 250,0 0,0 0,0
15 0611024 3110 Придбання придметів довгострокового користування 70,0 0,0 0,0
16 0611070 3110 Придбання придметів довгострокового користування 70,0 0,0 0,0
17 0611141 3110 Придбання придметів довгострокового користування 50,0 0,0 0,0
18 0611160 3110 Придбання придметів довгострокового користування 50,0 0,0 0,0
19 0611200 3110 Придбання придметів довгострокового користування 57,2 0,0 0,0
20 0617321 3122 Встановлення теплового лічильника 185,0 0,0 0,0
21 0617321 3142 Реконструкція басейну закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 ім. С.Коваліва на вул. Зелена, 44 у м.Борислав Львівської області    1725,1 0,0 0,0
22 0810160 3110 Придбання оргтехніки 40,0 0,0 0,0
23 1010160 3132 Капітальний ремонт приміщення управління культури, молоді, фізичної культури та спорту 50,0 0,0 0,0
24 1011080 3132 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Бориславської дитячої школи мистецтв по вул. Шевченка, 83 374,5 0,0 0,0
25 1014030 3110 Поповнення бібліотечного фонду 40,0 0,0 0,0
26 1014030 3110 Придбання компютерної техніки 30,0 0,0 0,0
27 1014060 3132 Внесення змін до ПКД "Капітальний ремонт даху  Бориславського міського палацу культури м.Борислава по вул. Д.Галицького, 34 100,0 0,0 0,0
28 1014060 3132 Капітальний ремонт приміщення кінотеатру із придбанням апаратури в Бориславському міському палаці культури 300,0 0,0 0,0
29 1014060 3132 Капітальний ремонт Народних домів 500,0 0,0 0,0
30 1014070 3210 Капітальний ремонт фасаду із заміною скляних металоконструкцій КП "Кінотеатр "Каменяр" по вул.Шевченка,25, в м.Бориславі 800,0 0,0 0,0
31 1015031 3132 Капітальний ремонт тренажерного та батутного залу по вулиці Шкільній,25 в м.Бориславі Дрогобицького району Львівської області 200,0 0,0 0,0
32 1015041 3210 Капітальний ремонт системи опалення з впровадженням енергозберігаючих заходів у головному корпусі КНП СОК "Нафтовик" 200,0 0,0 0,0
33 1015048 3210 Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного комплексу на території КНП "Бориславський міський парк культури і відпочинку" 200,0 0,0 0,0
34 1016030 3210 Капітальний ремонт благоустрою паркового озера по програмі "Парки дозвілля" на території КНП "Бориславський міський парк культури і відпочинку" 1200,0 0,0 0,0
35 1016030 3210 Благоустрій території біля аптеки музей Йогана Зега на  території КНП "Бориславський міський парк культури і відпочинку" 85,0 0,0 0,0
36 1017324 3142 Реконструкція території з влаштуванням дитячих ігрових атракціонів біля Народного дому "Просвіта" за адресою С.Бандери,94, місто Борислав, Львівської області (Громадський бюджет) 150,0 0,0 0,0
37 1017324 3142 Реконструкція музею 1000,0 0,0 0,0
38 1017324 3142 Реконструкція системи опалення із збільшенням електропотужності у приміщенні бібліотеки -філії №5,6 ЗК "Бориславська публічна бібліотека" вул. Коваліва, 32 м.Борислав 1100,0 0,0 0,0
39 1017324 3210 Облаштування зони відпочинку із вуличними тренажерами для осіб з інвалідністю в Бориславському парку культури і відпочинку (Громадський бюджет) 150,0 0,0 0,0
40 1017324 3210 Реконструкція освітлення на території КНП "Бориславський міський парк культури і відпочинку" 300,0 0,0 0,0
41 1017324 3210 Реконструкція приміщення "Зелений театр" в КНП "Бориславський міський парк культури і відпочинку" 300,0 0,0 0,0
42 1017325 3122 Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям розміром 40м.х 22 мм по вулиці Шкільній ,25 в м.Бориславі, Дрогобицького району Львівської області 800,0 0,0 0,0
43 1017670 3210 Внески до статутного каптіалу КНП "Бориславський міський парк культури і відпочинку" 125,0 0,0 0,0
44 1210160 3110 Придбання оргтехніки 50,0 0,0 0,0
45 1216011 3131 Капітальний ремонт вікон сходових клітин під'їздів житлового будинку по вулиці Трускавецькій у місті Бориславі 194,7 0,0 0,0
46 1216011 3210 Капітальний ремонт внутрішньобудинкової електромережі  ( в тому числі виготовлення ПКД) будинку № 46 на вул. Коваліва 70,0 0,0 0,0
47 1216013 3132 Капітальний ремонт пожежних гідрантів в м. Бориславі. 100,0 0,0 0,0
48 1216013 3132 Капітальний ремонт мережі побутової каналізації на вул.Травнева в районі будинків №30-38 в м. Борислав Львівської області 600,0 0,0 0,0
49 1216013 3132 Капітальний ремонт локального водозабору "Ріпне" у місті Бориславі Львівської області 500,0 0,0 0,0
50 1216013 3132 Капітальний ремонт водопроводу по вулиці Коваліва від будинку №41 до будинку №53 в м. Борислав Львівської області 65,0 0,0 0,0
51 1216015 3132 Капітальний ремонт пасажирського ліфта по вулиці Коваліва 34 (1 під'їзд) в місті Борислав Львівської області 164,6 0,0 0,0
52 1216015 3132 Капітальний ремонт пасажирського ліфта по вулиці Коваліва 26 (3 під'їзд) в місті Борислав Львівської області 105,8 0,0 0,0
53 1216015 3132 Капітальний ремонт пасажирського ліфта по вулиці 600-річчя Борислава в місті Борислав Львівської області 73,6 0,0 0,0
54 1216015 3132 Капітальний ремонт ліфта по вулиці Коваліва,24а у місті Бориславі Львівської області 174,6 0,0 0,0
55 1216030 3122 Облаштування бруківкою площі біля КП "Кінотеатр  "Каменяр" 60,0 0,0 0,0
56 1216030 3132  Капітальний ремонт світильників мережі зовнішнього освітлення  вулиці  Грушевського в м. Бориславі 50,0 0,0 0,0
57 1216030 3132 Капітальний ремонт світильників мережі зовнішнього освітлення  вулиці  Потік в м. Бориславі 50,0 0,0 0,0
58 1216030 3132 Капітальний ремонт тротуару  по парній стороні вул. Шкільної від перехрестя з вул. Данила Галицького до перехрестя з вул. Карпатська Брама в м. Бориславі   Львівської області 450,0 0,0 0,0
59 1216030 3132 Капітальний ремонт тротуару по вул. Міцкевича від перехрестя з вул. С. Петлюри   до перехрестя із площею Івана Франка  в м. Бориславі   Львівської області 600,0 0,0 0,0
60 1216030 3132 Капітальний ремонт тротуару по непарній стороні дороги від будинку №239 до будинку №187 по вулиці Степана Бандери у місті Бориславі Львівської області 650,0 0,0 0,0
61 1216030 3132 Капітальний ремонт тротуару по непарній стороні вулиці Дорошенка з перехрестям дороги по вулиці В.Великого до перехрестя на вулиці Довженка у місті Бориславі Львівської області 600,0 0,0 0,0
62 1216030 3132 Капітальний ремонт тротуару по вулиці Грушевського від перехрестя з дорогою на вулиці Героїв ОУН-УПА до перехрестя на вулиці Яворницького у місті Бориславі Львівської області 1364,8 0,0 0,0
63 1216030 3132 Капітальний ремонт тротуару в районі гірськолижного комплексу "Буковиця" в місті Бориславі Львівської області 60,0 0,0 0,0
64 1216030 3132 Капітальний ремонт вуличного освітлення в районі гірськолижного комплексу "Буковиця" в місті Бориславі Львівської області 60,0 0,0 0,0
65 1216030 3132 Капітальний ремонт пішоходного моста в склі Винники через річку Бистриця Дрогобицького району Львівської області 200,0 0,0 0,0
66 1216030 3132 Капітальний ремонт благоустрою території  в центрі села Ясениця-Сільна Дрогобицького району Львівської області 200,0 0,0 0,0
67 1216030 3132 Капітальний ремонт благоустрою території села Попелі Дрогобицького району Львівської області 200,0 0,0 0,0
68 1217310 3122 Будівництво питтєвої галереї на вул. Транспортній в м.Бориславі Львівської області 600,0 0,0 0,0
69 1217310 3122 Влаштування відеокамер на вулицях м. Борислава згідно програми "Чисте місто" 100,0 0,0 0,0
70 1217310 3122 Облаштування багатоквартирних житлових будинків вузлами комерційного обліку холодної води 300,0 0,0 0,0
71 1217310 3122 Будівництво вуличного освітлення в селі Підмонастирок Дрогобицького району Львівської області 180,0 0,0 0,0
72 1217310 3122 Будівництво мережі побутової каналізації  від вулиці Б.Хмельницького до вулиці Гонти в місті Бориславі Львівської області 50,0 0,0 0,0
73 1217310 3142  Реконструкція благоустрою центральної площі імені І.Франка у місті Бориславі Львівської області 2002,4 0,0 0,0
74 1217310 3142 Реконструкція водопроводу на вулиці Трусавецькій в м. Бориславі Львівської області 500,0 0,0 0,0
75 1217310 3142 Реконструкція каналізаційних мереж по вулиці Петлюри в м. Борислав Львівської області 290,2 0,0 0,0
76 1217310 3142 Реконструкція каналізаційних мереж по вулиці Коновальця в м. Борислав Львівської області 500,0 0,0 0,0
77 1217310 3142 Реконструкція водопроводу по вулиці Палія в м. Борислав  Львівської області 49,9 0,0 0,0
78 1217310 3142 Реконструкція водопроводу на вулиці Транспортна-Джерельна-Бічна Джерельна  в м. Борислав  Львівської області 49,9 0,0 0,0
79 1217310 3142 Реконструкція водопроводу на вулиці Шевченка-Церковна в м. Борислав  Львівської області 49,9 0,0 0,0
80 1217310 3142 Реконструкція водопроводу на вулицях Палія, Транспортна, Джерельна, Бічна Джерельна, Шевченка, Мазепи, Івасюка, С.Петлюри, Церковна, Потік  в м. Борислав  Львівської області 1200,3 0,0 0,0
81 1217310 3142 Реконструкція водопроводу на вулиці Зеленій в м. Бориславі Львівської області 700,0 0,0 0,0
82 1217310 3142 Реконструкція  водопроводу  на вул. Шухевича  м. Бориславі Львівської області 600,0 0,0 0,0
83 1217310 3142 Реконструкція водозабору "Котовець" в с.Попелі Дрогобицького району Львівської області в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації 200,0 0,0 0,0
84 1217310 3142 Реконструкція водопроводу на вулиці Гірна від перехрестя з вулицею Дорошенка до перехрестя з вулицею Короленка в місті Бориславі Львівської області 500,0 0,0 0,0
85 1217310 3142 Реконструкція водопроводу на вулиці Мазепи у місті Бориславі Львівської області 50,0 0,0 0,0
86 1217310 3142 Впровадження корегаційних технологій в приміщенні ЦТП котельні на вулиці Сосюри, 5"В" в місті Бориславі Львівської області (реконструкція) 50,0 0,0 0,0
87 1217310 3142 Реконструкція локального водозабору "Валька" у місті Бориславі Львівської області  корегування проектно-кошторисної документації 50,0 0,0 0,0
88 1217310 3142 Реконструкція локального водозабору "Штателянди" у місті Бориславі Львівської області 360,0 0,0 0,0
89 1217310 3142 Реконструкція водопроводу на вулицях Полуботка, Коцюбинського у місті Бориславі Львівської області виготовлення проектно-кошторисної документації 60,0 0,0 0,0
90 1217310 3142 Реконструкція насосної станції бойлерна №2 по вулиці Коваліва у місті Бориславі Львівської області 300,0 0,0 0,0
91 1217310 3142 Реконструкція водопровідних мереж на площі І.Франка та прилеглих вулицях у місті Бориславі Львівської області 60,0 0,0 0,0
92 1217310 3142 Реконструкція каналізаційної мережі на площі І.Франка у місті Бориславі Львівської області 50,0 0,0 0,0
93 1217310 3142 Реконструкція водопроводу на вулиці Зелена в м.Бориславі Львівської області 345,6 0,0 0,0
94 1217330 3122 Облаштування скверу памяті на вулиці Тустановицькій у мікрорайоні Тустановичі ( реконструкція) (Громадський бюджет) 150,0 0,0 0,0
95 1217330 3122 Встановлення памятного знаку у селі Уріж Дрогобицького району Львівської області 75,0 0,0 0,0
96 1217363 3142 Реконструкці мереж вуличного освітлення по вул.Дрогобицькій у місті Бориславі Львівської області 2322,8 2322,8 2026,4
97 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Івасюка в м. Бориславі  Львівської області 1000,0 0,0 0,0
98 1217461 3132 Капітальний ремонт  дороги на вул. Нафтовій в частині відновлення дорожнього покриття  в м. Бориславі  Львівської області 200,0 0,0 0,0
99 1217461 3132 Капітальний ремонт  дороги внутрішньо-квартальної житлової зони на вул. Трускавецькій від перехрестя із дорогою на вул. Коваліва до житлового будинку №45  в м. Бориславі  Львівської області 1100,0 0,0 0,0
100 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Коновальця в м. Бориславі Львівської області 1400,0 0,0 0,0
101 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Січових Стрільців в м. Бориславі  Львівської області 1500,0 0,0 0,0
102 1217461 3132 Капітальний ремонт прибудинкових територій в районі будинків №41,43,45,47 по вул. Коваліва у м.Борислав Львівської області 1500,0 0,0 0,0
103 1217461 3132 Капітальний ремонт дороги по вулиці Дорошенка у місті Бориславі Львівської області 1886,2 0,0 0,0
104 1217461 3132 Капітальний ремонт дороги по вулиці С.Бандери від будинку №116 до гірськолижного курорту "Крутогір 365" в місті Бориславі Львівської області 104,0 0,0 0,0
105 1217461 3132 Капітальний ремонт дороги по вулиці Трускавецька від кафе "Тустань" до ЗСО № 5 в місті Бориславі Львівської області 40,0 0,0 0,0
106 1217461 3132 Капітальний ремонт внутрішньоквартирного проїзду по вул.Коваліва від будинку №22 А  до перехрестя з вулицею Зелена у місті Бориславі Львівської області 60,0 0,0 0,0
107 1217461 3132 Капітальний ремонт дороги по вулиці Транспортній у місті Бориславі Львівської області 150,0 0,0 0,0
108 1217461 3132 Капітальний ремонт дороги по вулиці Тустановицькій у місті Бориславі Львівської області виготовлення проектно-кошторисної документації 130,1 0,0 0,0
109 1217461 3132 Капітальний ремонт дороги на вулиці Гірна від Бориславського медичного коледжу до перехрестя з вулицею Короленка у місті Бориславі Львівської області 100,0 0,0 0,0
110 1217670 3210 Внески до статутного капіталу комунальних підприємств 4000,0 1197,0 1197,0
111 1219750 3220 Субвенція обласному бюджету Львівської області на співфінансування інвестиційних проектів (Проект "Вело Бескиди": розвиток пішохідно-трекінгової інфраструктури та будівництво оглядової вежі ) 708,0 0,0 0,0
112 3117350 2281 Розроблення детальних планів територій на інвестиційно-привабливі земельні ділянки 100,0 0,0 0,0
113 3117350 2281 Виготовлення історико-архітектурного опорного плану міста 50,0 0,0 0,0
114 3117350 2281 Виготовлення генеральних планів для сільських населених пунктів 300,0 0,0 0,0
115 3117650 2281 Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення 150,0 0,0 0,0
116 3117693 3132 Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вулиці Шевченка в місті Бориславі та виготовлення проектно-кошторисної документації 450,0 0,0 0,0
117 3710160 3110 Придбання оргтехніки 40,0 23,0 23,0
118 3712010 3210 Ремонт рентгенапарату 100,0 0,0 0,0
119 3712010 3210 Придбання діагностично-лікувальної апаратури 500,0 0,0 0,0
120 3712010 3210 Капітальний ремонт даху поліклініки та неврологічного відділення (вул.Куліша,41А) 950,0 0,0 0,0
121 3712010 3210 Капітальний ремонт даху дитячого відділення по вул.Весняна,36 50,0 0,0 0,0
122 3712010 3210 Капітальний ремонт дитячої поліклініки по вул.Героїв ОУН-УПА,11 (частково сантехнічні роботи, електричні роботи, внутрішній ремонт приміщень) 50,0 0,0 0,0
123 3712010 3210 Капітальний ремонт фасаду акушерсько-гінекологічного відділення по вул.Весняна,26 50,0 0,0 0,0
124 3712010 3210 Капітальний ремонт приміщення по вул.Весняна,26 (колишнього харчоблоку для розміщення жіночої консультації) 100,0 0,0 0,0
125 3712010 3210 Капітальний ремонт ліфтів по вул.Куліша,41А та по вул.Потік,12 365,0 79,0 70,0
Всього видатків по бюджету розвитку 52189,3 4617,0 4311,6
 
         Протягом звітного періоду на дорожнє господарство заплановано коштів в сумі 9170,3 тис.грн.
                                                                                                                                                 тис.грн.       
№ п/п ТПКВК
МБ
КЕКВ Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації Уточнений план на 2022 рік Профінансовано  станом на 01.07. 2022  року Освоєно станом на 01.07.2022 року
1 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Івасюка в м. Бориславі  Львівської області 1000,0 0,0 0,0
2 1217461 3132 Капітальний ремонт  дороги на вул. Нафтовій в частині відновлення дорожнього покриття  в м. Бориславі  Львівської області 200,0 0,0 0,0
3 1217461 3132 Капітальний ремонт  дороги внутрішньо-квартальної житлової зони на вул. Трускавецькій від перехрестя із дорогою на вул. Коваліва до житлового будинку №45  в м. Бориславі  Львівської області 1100,0 0,0 0,0
4 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Коновальця в м. Бориславі Львівської області 1400,0 0,0 0,0
5 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Січових Стрільців в м. Бориславі  Львівської області 1500,0 0,0 0,0
6 1217461 3132 Капітальний ремонт прибудинкових територій в районі будинків №41,43,45,47 по вул. Коваліва у м.Борислав Львівської області 1500,0 0,0 0,0
7 1217461 3132 Капітальний ремонт дороги по вулиці Дорошенка у місті Бориславі Львівської області 1886,2 0,0 0,0
8 1217461 3132 Капітальний ремонт дороги по вулиці С.Бандери від будинку №116 до гірськолижного курорту "Крутогір 365" в місті Бориславі Львівської області 104,0 0,0 0,0
9 1217461 3132 Капітальний ремонт дороги по вулиці Трускавецька від кафе "Тустань" до ЗСО № 5 в місті Бориславі Львівської області 40,0 0,0 0,0
10 1217461 3132 Капітальний ремонт внутрішньоквартирного проїзду по вул.Коваліва від будинку №22 А  до перехрестя з вулицею Зелена у місті Бориславі Львівської області 60,0 0,0 0,0
11 1217461 3132 Капітальний ремонт дороги по вулиці Транспортній у місті Бориславі Львівської області 150,0 0,0 0,0
12 1217461 3132 Капітальний ремонт дороги по вулиці Тустановицькій у місті Бориславі Львівської області виготовлення проектно-кошторисної документації 130,1 0,0 0,0
13 1217461 3132 Капітальний ремонт дороги на вулиці Гірна від Бориславського медичного коледжу до перехрестя з вулицею Короленка у місті Бориславі Львівської області 100,0 0,0 0,0
Всього видатків по бюджету розвитку 9170,3 0,0 0,0
 
         На природоохоронні заходи з бюджету Бориславської міської територіальної громади за січень – червень 2022 року профінансовано видатків в сумі 31,0 тис.грн.в тому числі:                 
                                                                                                                        тис.грн.
№ п/п ТПКВКМБ КЕКВ Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації Уточнений план на 2022р.  Профінан-совано станом  на 01.07.2022р. Освоєно станом  на 01.07.2022р.
1 1218340 3210 Співфінансування проєкту "Моніторинг атмосферного повітря в  м.Бориславі" 43,5 31,0 0,00
2 1218340 2610 Проведення заходів щодо утилізації відпрацьованих батарейок для комунального підприємства "Еко-місто" 50,0 0,00 0,00
3 1218340 3210 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 123,5 0,00 0,00
Всього видатків 216,9 31,0 0,00
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                   Юрій ХИМИН