РІШЕННЯ № 1019

Про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на них на  конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) окремими лотами та продаж права оренди земельної ділянки на вул.Трускавецькій,125 у м.Бориславі львівської області на  конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону)

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
02 серпня  2022 року Борислав №1019
 
Про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на них на  конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) окремими лотами та продаж права оренди земельної ділянки на вул.Трускавецькій,125 у м.Бориславі львівської області на  конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону)
 
Відповідно до п.34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 83, 93, 123, 124, 127, 135 - 139 Земельного кодексу України,  п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, з метою ефективного використання земель,  сприяння соціального та економічного розвитку, на виконання надходжень до бюджету територіальної громади, розглянувши доповідну записку начальника  управління комунальної власності земельних відносин та архітектури Любомира Бреня, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 27.07.2022 року №45/2, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Включити до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на них на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) окремими лотами земельну ділянку площею 0,1932 га, що розташована на  вул.Трускавецькій,125 в м.Бориславі Львівської області, кадастровий номер: 4610300000:11:025:0339; категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02).
 
2. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,1932 га що розташована на  вул.Трускавецькій,125 в м.Бориславі Львівської області, кадастровий номер: 4610300000:11:025:0339; категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02).
 
3.  Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
 
4. Встановити термін оренди 10 років.
 
5. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та відповідно умов договору оренди землі з дотриманням обмежень, встановлених згідно Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012 №  1051.
 
6.  Торги провести в порядку визначеному ст.135-139 Земельного Кодексу України.
 
7. Опублікувати в торговій системі через особистий кабінет, створений через оператора електронного майданчика e-somgiz.com, підключеного до електронної торгової системи, на виконання умов Договору з ПП “Фірма “СОМГІЗ” про організацію та проведення земельних торгів, оголошення про проведення земельних торгів та документи і матеріали на Лот (документацію), що підтверджують виконання вимог, визначених частиною третьою статті 135 і частиною першою статті 136 ЗКУ.
 
8. Дату проведення земельних торгів у формі електронного аукціону визначити у межах термінів, визначених п.6 ст.137 Земельного кодексу України.
 
    9 .Зобов’язати Переможця земельних торгів на виконання п.24 ст.137 ЗКУ відшкодувати витрати, здійсненні на підготовку лоту до проведення земельних торгів, згідно з виставленими рахунками у порядку та строки,  визначені Кабінетом Міністрів України.
 
    10. Уповноважити міського голову Яворського Ігоря від імені  Організатора  підписати протокол про результати земельних торгів, договір оренди земельної ділянки, право на яку виставляється на земельні торги та інші документи з питань проведення земельних торгів у формі електронного аукціону.
 
    11. Затвердити проект договору оренди землі, згідно з додатком.
 
    12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).
 
 
 
Міський голова   Ігор ЯВОРСЬКИЙ