РІШЕННЯ № 1020

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку, включення до переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами, встановлення стартової ціни земельної ділянки на вул.С.Коваліва у м.Бориславі Львівської області та продаж земельної ділянки у власність на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону)  

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
02 серпня  2022 року Борислав №1020
 
 
Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку, включення до переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами, встановлення стартової ціни земельної ділянки на вул.С.Коваліва у м.Бориславі Львівської області та продаж земельної ділянки у власність на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону)
 
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 134 - 138  Земельного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони”, з метою забезпечення ефективного використання земель, сприяння соціального та економічного розвитку, на виконання надходжень до бюджету міської ради, розглянувши доповідну записку начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бреня Любомира  від 26 липня 2022 року, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виконаний ТзОВ “Західземлепроект”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від  27.07.2022 року №45/3, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка підлягає продажу у власність на земельних торгах у формі електронного аукціону площею  0,0250 га на вул.С.Коваліва у м. Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:11:025:0354)  для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) – 03.10 (землі житлової та громадської забудови).
  
2. Включити до переліку земельних ділянок для продажу у власність на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) окремими лотами  земельну ділянку площею 0,0250 га, що розташована на вул.С.Коваліва в м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер: 4610300000:11:025:0354), категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) (КВЦПЗ 03.10).
 

3. Продати у власність земельну ділянку площею 0,0250 га, що розташована на вул.С.Коваліва в м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:11:025:0354), категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)  (КВЦПЗ 03.10) на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону).
 
    4. Встановити стартову ціну продажу земельної ділянки, що підлягає продажу на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону), зазначеної в п.3 цього рішення, в розмірі 63 158 гривень 00 копійок (шістдесят три тисячі сто п’ятдесят вісім гривень 00 копійок) без ПДВ.
 
   5. Торги провести в порядку, визначеному статтями 137-139 Земельного Кодексу України.
 
   6. Опублікувати в торговій системі через особистий кабінет, створений через оператора електронного майданчика e-somgiz.com, підключеного до електронної торгової системи, на виконання умов Договору з ПП Фірма “СОМГІЗ” про організацію та проведення земельних торгів, оголошення про проведення земельних торгів та документи і матеріали на Лот (документацію), що підтверджують виконання вимог, визначених частиною третьою статті 135 і частиною першою статті 136 Земельного кодексу України.
 
    7. Дату проведення земельних торгів у формі електронного аукціону визначити у межах термінів, визначених п.6 ст.137 Земельного кодексу України.
 
    8. Зобов’язати Переможця земельних торгів на виконання п.24 ст.137 ЗКУ відшкодувати витрати, здійсненні на підготовку лоту до проведення земельних торгів, згідно з виставленими рахунками у порядку та строки,  визначені Кабінетом Міністрів України.
 
    9. Уповноважити міського голову Яворського Ігоря від імені  Організатора  підписати протокол про результати земельних торгів, договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги та інші документи з питань проведення земельних торгів у формі електронного аукціону.
 
    10. Затвердити проект договору купівлі продажу земельної ділянки, згідно з додатком 1.
 
    11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).
 
 
 
Міський голова   Ігор ЯВОРСЬКИЙ