РІШЕННЯ № 1053

Про внесення змін до Правил паркування транспортних засобів у м. Бориславі

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 серпня 2022 року
                                                         
Борислав            №1053
 
Про внесення змін до Правил паркування транспортних засобів у м. Бориславі
 
Відповідно до статей 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Податкового Кодексу України, Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, постанов Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 року №1342 „Про затвердження Правил паркування транспортних засобів” (із змінами і доповненнями), від 02.03.2010 року №258 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів”, ст. 30 Закону України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, ч.10 ст.9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», враховуючи рішення міської ради від 17.10.2019 року № 252 «Про встановлення тарифу на послугу з користування майданчиком для платного паркування транспортних засобів на вул. Весняній (МКП «Ринок»)», беручи до уваги доповідну записку в.о. начальника відділу економіки та торгівлі міської ради Ірини Курик  від 14.07. 2022 року та рішення постійної комісії  з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від 30.08.2022 р. №23/1,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
              1. Внести зміни до Правил  паркування транспортних засобів у м. Бориславі, затверджених рішенням міської ради від 03 жовтня 2012 року № 714 «Про затвердження правил паркування транспортних засобів у м. Бориславі» та  читати їх у новій редакції, що додається.
        
             2. Координацію роботи щодо виконання п.1 цього рішення покласти на відділ економіки та торгівлі міської ради (Лев Попель).
 
             3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Солоненко Світлану та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (Тарновецький Ігор).
 
 
 
 
Міський голова                                                                            Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 


                    
            
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради 
від 30.08.2022 року №1053        

ПРАВИЛА
паркування транспортних засобів у м. Бориславі

Розділ 1. Загальна частина 
1.1. Ці Правила регламентують організацію та порядок паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах населених пунктів. 
1.2. Ці Правила спрямовані на:
- поліпшення умов дорожнього руху шляхом збільшення пропускної спроможності транспортних шляхів міста Борислава;
- підвищення рівня благоустрою території міста Борислава;
- підвищення рівня безпеки дорожнього руху та дисципліни водіїв у місті Бориславі;
- упорядкування стану та підвищення культури паркування транспортних засобів у місті Бориславі;
- автоматизацію системи оплати за користування місцями паркування
- підвищення дисципліни та контролю оплати послуг за паркування, збільшення фінансових надходжень до міського бюджету м.Борислава,
1.3. Дія цих Правил поширюється на осіб, які розміщують транспортні засоби на майданчиках для платного паркування (далі - користувачі), а також на суб'єктів господарювання, які утримують такі майданчики. 
Суб'єкти господарювання - балансоутримувачі майданчиків для паркування транспортних засобів визначаються відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів".
1.4. Ці Правила не регулюють питання організації та порядку надання послуг із зберігання транспортних засобів (автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, мопедів та причепів), що належать громадянам та юридичним особам, а також транзитних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні та міжміські перевезення, організація та порядок надання яких встановлені Правилами зберігання транспортних засобів на автостоянках, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №115 від 22 січня 1996 р. 
1.5. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: 
автоматичний в'їзний та виїзний термінал - система пристроїв, яка призначена для пропуску/випуску транспортних засобів на майданчики/з майданчиків для паркування і може бути обладнана приладом для оплати послуг паркування;
вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування - економічно обґрунтовані витрати оператора, пов’язані з утриманням, облаштуванням та обладнанням таких майданчиків згідно з тарифом, установленим органом місцевого самоврядування відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. №258;
відведений майданчик для паркування - майданчик для паркування, розміщений в межах проїжджої частини вулиці, дороги або тротуару та обладнаний відповідно до вимог цих Правил і Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року №1306;
          документ про оплату вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування - паркувальний талон або фіскальний чек, які посвідчують сплату вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування;
   місце для паркування - місце стоянки одного транспортного засобу на майданчику для паркування, позначене дорожньою розміткою відповідно до Правил дорожнього руху;
   оператор - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка організовує та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для паркування, здійснює їх утримання, облаштування та обладнання, надає послуги з користування такими майданчиками, забезпечує відповідно до Податкового кодексу України сплату збору за місця для паркування транспортних засобів;
   паркувальний автомат - технічний пристрій, призначений для сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування з використанням платіжних карток та готівкою;
  паркування - розміщення транспортного засобу на майданчику для паркування;
  платіжний пристрій - технічний пристрій (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування тощо), який дає змогу користувачеві здійснити операції з ініціювання переказу коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями такого пристрою;
 система контролю оплати вартості послуг з паркування (далі - автоматизована система) - програмно-технічний комплекс, який надає можливість в режимі реального часу (он-лайн) контролювати оплату послуг з користування майданчиками для платного паркування;
спеціально обладнані майданчики для паркування - майданчики для паркування, розміщені поза межами проїзної частини вулиці або дороги та обладнані відповідно до вимог цих Правил і Правил дорожнього руху.
 Інші терміни застосовуються у значеннях, наведених у Законах України "Про благоустрій населених пунктів""Про автомобільні дороги""Про дорожній рух""Про автомобільний транспорт""Про транспорт"“Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”Правилах дорожнього руху.
Паркування може бути платним або безоплатним відповідно до рішення органу місцевого самоврядування або оператора.
   1.6. Контроль за виконанням цих Правил здійснює уповноважений підрозділ Національної поліції у частині забезпечення безпеки дорожнього руху на майданчиках для паркування та посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради у частині контролю за станом благоустрою, інспектори з паркування у частині контролю за дотриманням правил паркування (у тому числі щодо оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування).
   Контроль за виконанням цих Правил у частині стану утримання майданчиків для паркування здійснюється в порядку, встановленому Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
 
Замовник – відділ економіки та торгівлі Бориславської міської ради, уповноважений орган з організації паркування транспортних засобів у м. Бориславі.
2. Розміщення майданчиків для паркування
    2.1. Майданчики для паркування є об'єктами благоустрою і повинні відповідати нормам, нормативам, стандартам у сфері благоустрою населених пунктів.
2.2.Організація майданчиків для паркування у м. Бориславі здійснюється замовником за власною ініціативою чи за поданням суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, органів державної влади за попереднім погодженням відповідним підрозділом Національної поліції України.
2.3. Перелік спеціальних земельних ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується Бориславською міською радою.
2.4. Право на влаштування та обслуговування майданчиків для платного паркування транспортних засобів надається Конкурсним комітетом на конкурсних засадах:
2.4.1 на відведені майданчики для паркування - терміном на 3 роки;
2.4.2 на спеціально обладнані майданчики для паркування - терміном на 3 роки.
    2.5. Розміщення майданчиків для паркування за окремими адресами здійснюється у встановленому порядку органами місцевого самоврядування за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.
    2.5.1. Забороняється обладнання суб’єктами господарювання (в тому числі операторами) майданчиків для паркування на тротуарах.
     Обладнувати майданчики для паркування на проїзній частині автомобільних доріг мають право тільки оператори.
    Операторам забороняється передавати майданчики для паркування на проїзній частині автомобільних доріг у користування іншим суб’єктам господарювання.
    2.6. Під час розміщення майданчиків для паркування на вулицях і дорогах населених пунктів необхідно враховувати:
наявність та характеристики комунікацій та інженерних мереж;
умови для забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема видимості в плані та повздовжньому профілі;
параметри поперечних та поздовжніх ухилів;
розташування зелених насаджень;
стан покриття проїзної частини;
інтенсивність та склад транспортного потоку.
  2.7. Забороняється розміщення майданчиків для паркування на вулицях з двома смугами руху завширшки менш як 6 метрів.
  2.8. Проектування, будівництво, реконструкція, ремонт та утримання майданчиків для паркування здійснюються з дотриманням вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів, технічних умов, інших нормативних документів та цих Правил.
3. Обладнання майданчиків для паркування
  3.1. Майданчики для паркування обладнуються відповідно до вимог цих Правил і Правил дорожнього руху.
  3.2. Відведені майданчики для паркування позначаються дорожніми знаками та суцільною синьою (блакитною) смугою на проїзній частині і на бордюрі, який відокремлює проїзну частину від пішохідної.
  3.3. Відведені майданчики для платного паркування повинні обов’язково бути обладнані паркувальними автоматами, платіжними пристроями та/або інформаційними знаками про способи та порядок оплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування.
 3.4. Спеціально обладнані майданчики для паркування позначаються дорожніми знаками та дорожньою розміткою.
Спеціально обладнані майданчики для паркування можуть бути наземними, підземними, багаторівневими.
 3.5. На спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування обов'язково повинні бути встановлені автоматичні в'їзні та виїзні термінали.
3.6. На спеціально обладнаних майданчиках для паркування у разі можливості встановлюється система відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць для паркування, яке розташовується на в'їзді. Відеоінформація повинна зберігатися не менш як один місяць.
На спеціально обладнаних майданчиках для паркування можуть розміщуватися контрольно-пропускний пункт, приміщення для обслуговуючого персоналу, туалет тощо.
3.7. Паркувальні автомати, платіжні пристрої і автоматичні в'їзні та виїзні термінали на майданчиках для платного паркування встановлюються стаціонарно.
3.8. Не обладнуються паркувальними автоматами, платіжними пристроями та автоматичними в'їзними та виїзними терміналами спеціально обладнані майданчики для платного паркування у разі їх призначення виключно для користувачів, які сплачують вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування у безготівковій формі за договором про паркування протягом визначеного строку, але не менш як один місяць.
3.9. На майданчиках для платного паркування у доступному для ознайомлення користувачів місці розміщується інформація про:
оператора (найменування, адреса, контактні телефони);
вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування, спосіб оплати.
Зазначена інформація надається відповідно до законодавства про мови, а також у разі потреби розміщується її переклад на англійську мову.
3.10. На майданчиках для паркування обов'язково облаштовуються місця (в обсязі не менше 10 відсотків загальної кількості, але не менш як одне місце) передбаченого стандартами розміру, позначені дорожніми знаками та дорожньою розміткою для паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. Відстань від в'їзду на майданчик для платного паркування до найближчого такого місця не повинна перевищувати 50 метрів.
На місцях для паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, та місцях, призначених для зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, не можуть бути розміщені інші транспортні засоби.
У разі паркування на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, та місцях, призначених для зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, інших транспортних засобів користувачі цих засобів несуть відповідальність згідно із законодавством.
4. Функціонування майданчиків для паркування
4.1. Послуги з утримання майданчиків для платного паркування надаються оператором з метою використання таких майданчиків за призначенням, а також санітарного очищення, збереження та відновлення їх відповідно до законодавства, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху. Перелік основних послуг з утримання майданчиків для платного паркування визначає Мінрегіон.
4.2. Оператор зобов'язаний:
використовувати майданчик для паркування за призначенням;
обладнати майданчик для паркування відповідно до вимог цих Правил, Правил дорожнього руху, норм, нормативів, стандартів з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху;
утримувати територію та під'їзні шляхи до майданчика для паркування у належному технічному та санітарному стані;
повідомляти уповноважені підрозділи Національної поліції та інспекторів з паркування про виявлені порушення цих Правил;
надавати роз'яснення користувачам щодо застосування цих Правил;
організовувати навчання персоналу, який обслуговує майданчик для паркування;
забезпечувати безоплатно персонал, який обслуговує майданчик для паркування, спеціальним одягом з метою забезпечення його безпеки під час виконання службових обов'язків, а також безпеки дорожнього руху. Зразки спеціального одягу затверджує Мінрегіон;
забезпечувати належне функціонування технічних приладів (пристроїв) для сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування згідно з вимогами цих Правил;
інформувати користувачів про способи та порядок оплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування відповідно до цих Правил.
4.3. Оператор не несе відповідальності за збереження транспортних засобів, розміщених на майданчиках для паркування.
4.4. Користувач зобов'язаний:
поставити транспортний засіб на місце для паркування відповідно до дорожньої розмітки та дорожніх знаків, а також з дотриманням вимог цих Правил і Правил дорожнього руху;
сплатити вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування;
розмістити на час паркування на майданчиках для паркування, на яких не запроваджено автоматизовану систему, під лобовим склом транспортного засобу документ про оплату вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування у спосіб, що забезпечує його видимість для перевірки;
після закінчення часу паркування, за який сплачено, звільнити місце паркування або сплатити вартість послуг з користування майданчиком для платного паркування за час фактичного паркування. Допускається безоплатна стоянка транспортного засобу протягом 10 хвилин після закінчення часу паркування, за який сплачено.
4.5. Режим роботи майданчиків для паркування, що перебувають у комунальній власності, встановлюють органи місцевого самоврядування, а приватних - оператор за погодженням з органами місцевого самоврядування.
4.6. У разі коли внаслідок паркування транспортного засобу з порушенням цих Правил або Правил дорожнього руху буде пошкоджено майно оператора, житлово-комунального господарства, учасників дорожнього руху, зелені насадження, створено перешкоди виконанню робіт з утримання доріг, інженерних мереж, будинків та споруд, розташованих уздовж дороги, користувач несе відповідальність згідно із законом.
4.7. Оплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування, на яких не запроваджено автоматизовану систему, здійснюється у безготівковій формі за такими способами:
придбання паркувального талона з визначеною тривалістю паркування;
за допомогою засобів мобільного зв’язку;
через паркувальний автомат або платіжний пристрій з введенням реєстраційного номера транспортного засобу;
через автоматичний в’їзний та виїзний термінали.
Факт оплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування підтверджується відповідним документом із зазначенням в ньому реєстраційного номера транспортного засобу, що розміщується під лобовим склом транспортного засобу, за винятком випадків оплати вартості послуг за допомогою засобів мобільного зв’язку, коли факт такої оплати підтверджується захищеною комп’ютеризованою системою, або випадків паркування на майданчиках, обладнаних автоматичними в’їзними та виїзними терміналами, на яких оплата (перевірка оплати) здійснюється під час виїзду з такого майданчика.
Паркувальні автомати, платіжні пристрої, за допомогою яких здійснюється оплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування, на яких запроваджено автоматизовану систему, повинні бути інтегровані в автоматизовану систему та передбачати наявність технічної можливості введення реєстраційного номера транспортного засобу.
Сплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування не здійснюється у разі незабезпечення оператором належного функціонування засобів сплати вартості зазначених послуг відповідно до вимог цих Правил щодо обладнання таких майданчиків.
Несплата користувачем вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
4.8. Під час паркування на майданчику для платного паркування користувач сплачує вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування згідно з тарифом, установленим виконавчими органом міської ради у порядку і межах, визначених законодавством, з урахуванням переліку основних послуг з утримання майданчиків для платного паркування.
      4.9. Порушення цих Правил тягне за собою відповідальність згідно із законом.
                               
                             5. Плата за паркування транспортних засобів
 
5.1.Плата за паркування транспортних засобів та ставки збору за місця для паркування затверджуються Бориславською   міською радою.
5.2. Плата за паркування сплачується водієм за кожну годину паркування та розраховується на основі економічно обґрунтованих витрат оператора під час надання послуг з утримання майданчиків для платного паркування (з максимальним рівнем рентабельності 12 відсотків).
5.3. Збір за місця для паркування транспортних засобів сплачується операторами за користування земельними ділянками, спеціально визначеними міською радою для забезпечення паркування транспортних засобів.
5.4. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів.
5.5. Ставки збору за місця паркування встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, визначеної для організації та провадження такої діяльності.
5.6. Місячна сума збору за місця паркування транспортних засобів, що підлягає сплаті, розраховується за формулою:
Сума збору (грн.) = (загальна кількість парко-місць – кількість парко-місць, призначених для паркування автомобілів інвалідів) x нормативна площа одного парко-місця (кв.м.) x ставка збору (%) x мінімальна заробітна плата x кількість днів провадження діяльності в місяць (дн.)
5.7. Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування майданчика для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.
5.8. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ, як платника збору, в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.
5.9. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
5.10. За несвоєчасне перерахування збору до оператора застосовуються фінансові санкції відповідно до чинного законодавства.
5.11. Вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів розраховується відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 258 від 02.03.2010р.
5.12. Оплата за паркування на майданчиках для платного паркування здійснюється:
- через придбання паркувального талону з визначеною тривалістю паркування, у якому зазначається дата та час розміщення транспортного засобу на майданчику для платного паркування;
- через паркувальний автомат чи автоматичний в'їзний та виїзний термінали готівкою або за допомогою спеціальної платіжної картки;
- через інтернет, мобільний телефон.
5.13. У разі сплати коштів за паркування готівкою або за допомогою спеціальної платіжної картки через автоматичний в’їзний термінал, користувач отримує паркувальний талон, у якому зазначено час в'їзду на майданчик для паркування, та сплачує на автоматичному виїзному терміналі за час паркування відповідно до паркувального талону з отриманням фіскального чека.
5.14. До системи оплати за користування місцями платного паркування у м. Бориславі входять:
5.14.1. Талони, фіскальний чек (квитанція) на паркування автотранспорту.
5.14.2. Платіжні картки (банківські картки, пластикові чіп-картки, смарт-картки).
5.14.3. Електронні текстові повідомлення.
5.14.4. Паркувальні талони (місячні, квартальні тощо).
5.15. Оплата за паркування автотранспорту може здійснюватись у готівковій або безготівковій формі.
5.16. Безготівкова оплата здійснюється згідно укладеного з користувачем договору, умови якого не можуть суперечити законодавству України та цьому Положенню.
5.17. Паркувальні талони, платіжні картки на паркування надходять в обіг через мережу торговельних пунктів м.Борислава із зазначенням оплаченого часу перебування транспортного засобу на майданчику для паркування.
5.18. Паркування автотранспорту терміном до 5 хвилин з метою посадки-висадки пасажирів чи завантаження-розвантаження вантажу здійснюється безкоштовно.
5.19. Допускається безоплатна стоянка транспортного засобу протягом 10 хвилин після закінчення часу паркування, за який сплачено.
 
             6. Пільги при користуванні майданчиками для платного паркування
 
         6.1. Правом безкоштовного паркування на відведених майданчиках для платного паркування, у тому числі в паркувальній зоні обладнаній в’їзним та виїзним терміналом користуються:

         6.1.1. Спеціальний автотранспорт під час виконання прямих службових обов’язків (МВС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, швидка медична допомога, аварійний спеціалізований транспорт міських комунальних служб тощо).
          6.1.2. Транспортні засоби, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їхніх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату, а також транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення і перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

          6.1.3. Транспортні засоби мешканців будинків, розташованих в межах зони відведених майданчиків для платного паркування, при пред’явленні підтверджуючого документу місця проживання.

         6.2. Додаткові питання (зміни) щодо порядку та розміру пільгової оплати та безкоштовного паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування, розглядаються та вирішуються виконавчим комітетом Бориславської міської ради.
7. Відповідальність осіб за порушення Правил паркування транспортних засобів у м. Бориславі
7.1. За порушення цих Правил винні особи несуть адміністративну та цивільно-правову відповідальність.
7.2. Притягнення осіб, винних у порушенні цих Правил, до відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування  шкоди, завданої внаслідок порушення вимог чинного законодавства України.
7.3. У разі коли внаслідок паркування транспортного засобу з порушенням цих Правил або Правил дорожнього руху буде пошкоджено майно оператора, житлово-комунального господарства, учасників дорожнього руху, зелені насадження, створено перешкоди виконанню робіт з утримання доріг, інженерних мереж, будинків та споруд, розташованих уздовж дороги, користувач несе відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства України.

 8. Порядок внесення змін та доповнень до Правил паркування транспортних засобів у м. Бориславі
8.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення Бориславською міською радою.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                               Юрій ХИМИН