РІШЕННЯ № 1055

Про надання дозволу КНП «ЦМЛ м. Борислава» на списання з балансу основних засобів

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 серпня 2022 року    Борислав                       №1055
 
Про надання дозволу КНП «ЦМЛ м. Борислава» на списання з балансу основних засобів
 
    Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Порядку списання майна комунальних підприємств, бюджетних установ та орендованого майна, затвердженого рішенням Бориславської міської ради від 3 липня 2008 року № 651, беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від 30.08.2022 року №23/1,  з  гуманітарних питань, депутатської етики та законності від  29.08.2022 р. №31/1, клопотання комунального некомерційного підприємства «ЦМЛ м. Борислава» від 25.07.2022 р. №468/01 та  управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради від 08.08.2022 р. № 01-20/169, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
               1. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Центральна міська лікарня м. Борислава» Бориславської міської ради на списання з балансу основних засобів, як морально застарілі, фізично зношені та непридатні для подальшого використання, а саме:
    1.1) Апарат УЗД SSD-260 (1990 р.): інвентарний номер -10470277, первісна вартість 15612,00 грн., залишкова вартість - 0,00,
    1.2)  Ультразвуковий "SCANNER" (1994 р.): інвентарний номер -10470905, первісна вартість - 55250,00 грн., залишкова вартість - 0,00.
 
   2. Комунальному некомерційному підприємству «Центральна міська лікарня м. Борислава» провести списання відповідно до чинного законодавства України.
 
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія, постійну комісію з питань комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андросов Андрій) та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій).
 
 
Міський голова                                                                               Ігор  ЯВОРСЬКИЙ