РІШЕННЯ № 1077

Про надання Фермерському господарству “Добробут 2020”  земельну ділянку у с.Ясениця – Сільна Дрогобицького району Львівської області в оренду

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 серпня 2022 року Борислав №1077
 
 
Про надання Фермерському господарству “Добробут 2020”  земельну ділянку у с.Ясениця-Сільна Дрогобицького району Львівської області в оренду
 
Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 22, пункту 27 розділу Х “Перехідні положення” Земельного кодексу України, розглянувши заяву Фермерського господарства “Добробут 2020” про надання земельної ділянки в оренду, враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  від 29.08.2022 року №47/14, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:                         
             
1. Надати фермерському господарству “Добробут 2020”  (код юридичної особи 43684069),  земельну ділянку площею 7,3599 га у с. Ясениця-Сільна Дрогобицького району Львівської області (кадастровий номер 4621288900:03:000:0702) в оренду терміном на 1 (один) рік для 01.01 - ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за  рахунок земель запасу (землі сільськогосподарського призначення).
 
2. Встановити розмір орендної плати 8 відсотків від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, яка відповідно до оприлюдненого Державною податковою службою України довідника показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01.01.2021 року з врахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2021 рік становить 21492,00 грн за один гектар ріллі.
 
3. Зобов’язати фермерське господарство “Добробут 2020” укласти договір оренди землі та провести  державну реєстрацію його в районній військовій адміністрації.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).
 
 
Міський голова                                                                                Ігор ЯВОРСЬКИЙ