РІШЕННЯ № 1088

Про затвердження Програми матеріальної підтримки  батальйону територіальної оборони на 2022 рік в новій редакції

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Р І Ш Е Н Н Я
 
29 вересня 2022 року Борислав              №1088   
 
Про затвердження Програми матеріальної підтримки  батальйону територіальної оборони на 2022 рік в новій редакції.
 
 
         Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 ст. 23 Закону України «Про основи національного спротиву», беручи до уваги  доповідну записку начальника відділу оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля Бориславської міської ради Володимира Прідуна від 20.09.2022 року, рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від 28.09.2022 р. №29/8, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
 1. Затвердити Програму матеріальної підтримки батальйону територіальної оборони на 2022 рік, в новій редакції,  що додається.
 
2. Вважати  таким, що втратило чинність  рішення Бориславської міської ради від 24.02.2022 року №921 «Про затвердження Програми матеріальної підтримки батальйону територіальної оборони на 2022 рік»
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа, заступника міського голови Солоненко Світлану відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  (Зелінський Руслан).
 
 
 
 
Міський голова                                                                                       Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 29.09.2022 р. №1088   
 
ПРОГРАМА
 
Загальні положення
 
Дана програма, розроблена  у відповідності  до Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про основи національного спротиву», постанови Верховної Ради України від 06.05.2014 №1238-VI «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності  та безпеки держави» з метою своєчасного реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України;.
У рамках виконання Програми, планується здійснити придбання  матеріалів та обладнання що сприятиме вирішенню проблем належного стану  матеріально – технічного забезпечення батальйону територіальної оборони .
 
Мета
Метою реалізаціїПрограми є створення та розвиток Сил територіальної оборони
 
Завдання
 
Відповідно до поставленої мети, завданням даної програми  є фінансування заходів , спрямованих на:
 підготовку та виконання завдань національного спротиву в мирний час та в особливий період;
     забезпечення належне фінансування заходів національного спротиву місцевого значення та підготовки громадян України до національного спротиву;
 забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об’єктів інфраструктури у межах  адміністративно-територіальної одиниці;
 
Актуальність програми
 
Підготовка територіальної оборони є складовою підготовки держави до оборони Розгортання територіальної оборони на всій території України або в окремих її місцевостях здійснюється з урахуванням розвитку суспільно-політичної обстановки у військово-сухопутних зонах та зонах (районах) територіальної оборони або воєнно-політичної обстановки навколо України для своєчасного реагування та вжиття необхідних заходів щодо захисту незалежності і територіальної цілісності України та усунення загроз національній безпеці України у воєнній сфері.
 
План заходів і бюджет Програми
 
Придбання матеріалів та обладнання 800 000 грн.
 
Ресурсне забезпечення програми
 
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми На 2022 рік
(у грн.)
Усього витрат на виконання Програми
 (у грн.)
З бюджету
Бориславської міської територіальної громади
800 000,00 800 000,00
 
Напрямки діяльності та заходи Програми матеріальної підтримки  батальйону територіальної оборони на 2022 рік.
 
Назва напрямку діяльності Перелікзаходівпрограми Строк виконання заходу Джерелафінансування Орієнтовніобсягифінансування, (грн.) 2022рік
1 Підвищення рівня технічного оснащення підтримки  батальйону територіальної оборони Придбання матеріалів та обладнання 2022рік Бориславської міської територіальної громади  
800000
 
Очікувані результати втілення Програми
 
Заходи Очікувані результати
1 Придбання матеріалів та обладнання Покращення стану матеріальної бази
 
Джерела фінансування
 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади відповідно до затвердженого паспорту Програми, що додається.
 
 
Секретар міської ради                                                                            Юрій ХИМИН
 
 
 
 ДОДАТОК
                                                               до програми матеріальної підтримки
                                                                        батальйону територіальної оборони
 
 
ПАСПОРТ
матеріальної підтримки  батальйону територіальної оборони
 
  1. Ініціатор розроблення Програми
Бориславська міська рада
 
2.Дата, номер рішення про затвердження програми
 
Рішення міської ради
від 29.09.2022 р. №1088
3.Розробник програми Відділ оборонної роботи цивільного захисту та охорони довкілля
 
4. Відповідальні виконавці програми Відділ оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля
Бориславської міської ради,
Виконавчий комітет Бориславської міської ради
 
5.Термін реалізації програми 2022 рік
 
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних  для реалізації Програми в 2022 році
 
800 тис. грн.


Секретар міської ради                                                                Юрій ХИМИН