РІШЕННЯ № 1090

Про внесення доповнення до додатку до рішення міської ради від 22.06.2021 року №392 "Про затвердження Положення про оренду майна Бориславської міської територіальної громади"

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
29 вересня 2022 року Борислав №1090  
   
Про внесення доповнення до додатку до рішення міської ради від 22.06.2021 року №392 "Про затвердження Положення про оренду майна Бориславської міської територіальної громади"
Відповідно до статтей 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483, беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від 21.09.2022 р. №24/1 та клопотання управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради від 05.09.2022 року № 01-20/199,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
  1. Доповнити додаток до рішення міської ради від 22.06.2021 року №392 "Про затвердження Положення про оренду майна Бориславської міської територіальної громади" "Перелік підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню" категорією 17 наступного змісту:
"17. Громадські організації, які до вступу в дію Закону України від 03.10.2019 року №157-IX  "Про оренду державного та комунального майна" використовували нерухоме майно на підставі договорів безоплатного користування."
           2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андросов Андрій).
 
Міський голова                                                                                           Ігор  ЯВОРСЬКИЙ