РІШЕННЯ № 1080

Про внесення змін до  Програми реалізації проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі і України»

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
29 вересня 2022 року Борислав №1080    
 
 
Про внесення змін до  Програми реалізації проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі і України»
          Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення постійної  комісії з питань планування бюджету й фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 28.09.2022 р. №29/6, доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі міської ради Лева ПОПЕЛЯ від  26 вересня 2022 року, міська  рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми реалізації проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі і України», затвердженої рішенням міської ради від 24.11.2020 № 2689, а саме:
основні заходи проєкту та паспорт програми реалізації проєкту читати в такій редакції:
Основні заходи проєкту:
 
Скоординоване історичне дослідження видобутку нафти в українських та польських регіонах нафти
 
Інфраструктура для промоції культурно-історичної спадщини - Борислав
Інфраструктура для промоції культурно-історичної спадщини – гміна Сянок
Промоція проекту
Менеджмент проекту
 
Промоція історичних пам’яток, пов’язаних із видобуванням нафти на українсько-польській прикордонній території
 
Транскордонні заходи, спрямовані на промоцію спільної українсько-польської історії видобутку нафти
 
            Тривалість реалізації проєкту – 23 місяці
                             
             Загальна вартість проєкту – 66659 Євро.
             Вартість частини проєкту, що буде реалізована в Бориславі - 27271 Євро.
              Співфінасування проєкту Програмою транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 –59993,1 Євро.
  Співфінасування частини проєкту, що буде реалізована в Бориславі, Програмою транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 –24543,9 Євро.
 Співфінасування проєкту Бориславською міською радою – 90887 грн (2727,1 Євро).
            Бориславська міська рада забезпечує остаточний платіж в розмірі 15 % суми гранту (142080,00 грн (3681,58 Євро)), який буде в подальшому оплачений Органом Управління протягом 60 днів з дати затвердження Спільним Технічним Секретаріатом Програми остаточного звіту та свідоцтва про перевірку витрат
 
Захід грн
1 Публікації 37275
2 Дослідження 46571
3 Вартість зовнішнього аудиту 25686
4 Переклад 14130
5 Фінансові послуги 10100
6 Кошти конференцій/семінарів 183464
7 Візуалізація 156233
8 Інфраструктурна частина (встановлення пам’ятника Йогану Зегу) 199633,5
9 Зарплата технічного персоналу 35255
10 Витрати на персонал 195491
11 Витрати на поїздки -
12 Адміністративні кошти 4250
     
  РАЗОМ 908088,5
 
ПАСПОРТ
Програми реалізації проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі і України»
1 Ініціатор розроблення Програми Бориславська міська рада
2 Дата, номер і назва документу про прийняття програми Рішення  Бориславської міської ради  від 24.11.2020 р. 2689 „Про затвердження Програми реалізації проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі і України»”
3 Розробник Програми Відділ економіки та торгівлі міської ради
4 Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Бориславської міської ради, відділ економіки та торгівлі міської ради
5 Учасники Програми Бориславська міська територіальна громада, виконавчий комітет міської ради, управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, фінансове управління міської ради
6 Етапи та терміни реалізації Програми 2020 - 2022 роки
7 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) Залучені кошти, кошти Бориславської міської територіальної громади
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього тис.грн. 908088,5
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарасимів Роксоляну, керуючого справами виконкому Кобилецького Ігоря згідно з розподілом їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
Міський   голова                                                                                           Ігор ЯВОРСЬКИЙ