РІШЕННЯ № 1135

Про внесення змін  до  пп.2 п.1   рішення міської ради від 23.12.2021 року №755  «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік» за  загальним та спеціальним фондом та в додатки 2,3,5,6 до нього.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
 28 листопада  2022 року Борислав                                №1135      
Про внесення змін  до пп.1, пп.2 п.1   рішення міської ради від 23.12.2021 року №755  «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік» за  загальним та спеціальним фондом та в додатки 1,2,3,4,5,6 до нього.
 
 13544000000  
 (код бюджету)
Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 6 статті 23, пункту 2 статті 72  Бюджетного кодексу України, розпорядження голови Львівської обласної військової адміністрації від 15 листопада 2022 року №579/0/5-22 ВА «Про надання додаткової дотації»,  беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  24 листопада  2022 року №32/3 та листа начальника фінансового управління міської ради Юрія Петріва, від 14 листопада   2022 року  №01-35/660, міська рада
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести  зміни до пп.1 та пп. 2 п.1  рішення міської ради від 23 грудня  2021 року №755 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме:
    1. у підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 55298 гривень 66 копійок, у тому числі:
обсяг доходів за загальним фондом збільшити на суму 55298 гривень 66 копійок згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади в сумі 378997092 гривні 36 копійок, в тому числі обсяг  доходів :
загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 318685493 гривні 36 копійок ;
спеціального фонду бюджету   в сумі 60311599 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 49939042 гривні» ;
  1. у підпункті 2 пункту 1 збільшити загальний  обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 59609 гривень 66 копійки, у тому числі:
за загальним фондом зменшити обсяг видатків на суму  229701 гривень 34 копійки;
за спеціальним фондом збільшити обсяг видатків на суму 289311 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади у сумі 393475352 гривні 36 копійок, у тому числі обсяг видатків:
загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 327853614  гривень 53 копійки;
спеціального фонду бюджету в сумі 65621737 гривень 83 копійки, у тому числі бюджету розвитку в сумі 54472781 гривень  55 копійок.»
  1. Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 7 , а саме :
«збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади  на суму 289311 гривень, джерелом покриття якого визначити кошти, які передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 285000 гривень та залишок коштів,  який склався на початок 2022 року в екологічному фонд в сумі 4311 гривень, згідно з додатком 2.»
 
  1. Внести зміни до:
обсягу міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з додатком 4;
обсягу капітальних вкладень бюджету Бориславської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році згідно з додатком 5;
розподілу витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році згідно з додатком 6.
 
  1. Взяти до уваги, що кошти:
 в сумі 30000 гривень, спрямувати на відновні роботи асфальтного покриття по вулиці Яворницького в місті Бориславі Львівської області;.
в сумі 700000 гривень, спрямувати на відновні роботи асфальтного покриття по вулиці Ірини Сеник в місті Бориславі Львівської області;
в сумі 392787 гривень,  спрямувати на відшкодування різниці в тарифах за послуги водопостачання та водовідведення між затвердженими тарифами та фактичними витратами для населення для КП "Вододар";
в сумі 50000 гривень, для створення резерву пального;
в сумі 12491 гривень, для співфінансування проєкту «Моніторинг атмосферного повітря в м.Бориславі».
 
  1. Внести зміни до кошторису доходів і видатків по розпоряднику коштів управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради за спеціальним фондом, а саме: 
зменшити обсяг видатків за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 1218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» за кодом економічної класифікації видатків КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 8180 гривень;
збільшити обсяг видатків за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 1218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» за кодом економічної класифікації видатків КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 8180 гривень.
 
  1. Внести зміни до кошторису доходів видатків управління комунальної власності , земельних відносин та архітектури міської ради за загальним фондом, а саме :
зменшити обсяг видатків за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 3117130 «Здійснення заходів із землеустрою» за кодом економічної класифікації КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 127106 гривень;
збільшити обсяг видатків за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 3117130 «Здійснення заходів із землеустрою» за кодом економічної класифікації КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на суму 127106 гривень
 
6. Вважати додатки 1-6 до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Романа Садлівського,  заступників міського голови Світлану Солоненко, Роксоляну Гарасимів згідно з розподілом їх функіональних обовязків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський).
 
 
 
Міський голова                                                                                       Ігор ЯВОРСЬКИЙ