РІШЕННЯ № 1145

Про внесення змін до договору управління Бориславським міським сміттєзвалищем 

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
01 грудня 2022 року Борислав №1145
Про внесення змін до договору управління
Бориславським міським сміттєзвалищем 
 
       
Відповідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про відходи», беручи до уваги рішення Бориславської міської ради №903 від 2 лютого 2022 року, звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Грінера Борислав» від 13.10.2022р., рішення постійних  комісій з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 24.11. 2022 р. №32/11, з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від 22.11.2022 р. №26/2 та клопотання управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської  ради  від 23.11.2022 року   № 01-10/223, міська рада  
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Погодити зміни до договору управління Бориславським міським сміттєзвалищем, який було укладено між комунальним підприємством «Еко-Місто» Бориславської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю «Грінера Борислав», згідно з додатком.
 
2. Рекомендувати комунальному підприємству «Еко-Місто» Бориславської міської ради та товариству з обмеженою відповідальністю «Грінера Борислав» укласти в нотаріальному порядку додаткову угоду про внесення змін до договору управління Бориславським міським сміттєзвалищем,  згідно з п.1 цього рішення.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа, управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради (Корпан Роман) та на  постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та звя΄зку, оборонної роботи (Тарновецький Ігор), постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
 
Міський  голова                                                                                       Ігор  ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 Додаток
до рішення Бориславської міської ради
від 01.12.2022 р. №1145
 
Зміни до договору управління Бориславським міським сміттєзвалищем
 
Стара редакція Договору Нова редакція Договору
1.1 У порядку та на умовах, визначених цим Договором, будучи уповноваженим Бориславською міською радою згідно рішення №87 від 11.02.2021р., Вигодонабувач передає Управителю, а Управитель приймає наступне майно: Місце видалення відходів – Бориславське міське сміттєзвалище (надалі – МВВ), розташоване в місті Борислав Львівської області по вул. Братів Лисиків (надалі – майно) в управління на строк, визначений цим Договором.
Зазначене майно розташоване на земельній ділянці (кадастровий №4610300000:17:041:0006), яке передане в постійне користування Вигодонабувачу на підставі рішення Бориславської міської ради №2435 від 30 квітня 2020 року. У випадку, якщо протягом терміну дії цього Договору будуть проведені зміни меж цієї земельної ділянки, долучення додаткової земельної ділянки для обслуговування МВВ, цей Договір автоматично застосовуватиметься до зміненої та/або долученої земельної ділянки (у тому числі з новим кадастровим номером) без внесення будь-яких змін до даного Договору.
 
1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, будучи
уповноваженим Бориславською міською радою згідно рішення №87 від
11.02.2021р., Вигодонабувач передав Управителю, а Управитель прийняв
наступне майно: Місце видалення відходів – Бориславське міське
сміттєзвалище (надалі – МВВ, або сміттєзвалище, або полігон), розташоване в місті Борислав Львівської області по вул. Братів Лисиків, 8 (надалі – майно) в управління на строк, визначений цим Договором.
Зазначене МВВ розташоване на земельних ділянках з кадастровими номерами 4610300000:17:041:0006 та 4610300000:17:042:0014, які зареєстровані в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, як ділянки, що перебувають на праві постійного користування у  Вигодонабувача.
 
відсутній 2.3.18. Відшкодувати Вигодонабувачу вартість виготовлення технічної  документації (проекту відведення) на земельну ділянку з кадастровим номером 4610300000:17:042:0014, яка передана Вигодонабувачу на підставі рішення Бориславської міської ради  №903 від 02 лютого 2022 року.
2.4.3.3 інші тверді побутові відходи, які будуть привозитись на захоронення з-за меж Бориславської міської територіальної громади в середньому обсязі 108 тон на день додатково до обсягу, який зазвичай приймався до моменту прийняття Бориславською міською радою рішення №87 від 11.02.2021р. з-за меж Бориславської міської територіальної громади. У цьому випадку розрахунок середнього обсягу ТПВ визначається усереднено станом на кожен конкретний день шляхом ділення загального обсягу прийнятого згідно цього підпункту ТПВ з моменту прийняття в управління МВВ на кількість днів, що пройшла з моменту прийняття в управління МВВ до дня розрахунку середнього обсягу ТПВ. При цьому протягом першого місяця з моменту прийняття в управління МВВ Управитель фактично прийматиме за цим пунктом не більше 36 тон ТПВ на день, протягом другого місяця з моменту прийняття МВВ в управління Управитель прийматиме не більше 72 тон ТПВ на день, а починаючи з третього місяця з моменту прийняття МВВ в управління розпочнеться прийняття ТПВ в повному обсязі згідно умов цього пункту; 2.4.3.3 інші тверді побутові відходи, які будуть прийматись на захоронення з-за меж Бориславської та Східницької територіальних громад в загальному обсязі 78 840 (сімдесят вісім тисяч вісімсот сорок) тонн протягом всього періоду дії цього Договору. Вказаний розмір обсягу ТПВ визначено з урахуванням початкового рішення Бориславської міської ради №87 від 11.02.2021р., яким перебачалось приймання такого ТПВ в середньоденному обсязі 108т протягом 2 років ((108т/день х 365днів х 2роки) – кількість завезених ТПВ = 78840т). Станом на 20 листопада 2022 року такий обсяг ТПВ склав 33418,9т.
 
6.1 Сторони домовились, що цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє протягом двох років з моменту фактичної передачі МВВ в управління, що засвідчується підписанням Сторонами Акта приймання-передачі МВВ. Відповідно до част.3 ст. 631 Цивільного кодексу України цей Договір поширює свою дію на правовідносини Сторін, починаючи із 20 квітня 2021 року.
 
6.1. Сторони домовились, що цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє протягом двох років з моменту фактичної передачі МВВ в управління, що засвідчується підписанням Сторонами Акта приймання-передачі МВВ. Відповідно до част. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України цей Договір поширює свою дію на правовідносини Сторін, починаючи із 20 квітня 2021 року.
Якщо на дату закінчення Договору, 23 травня 2023 року, Управитель не зможе прийняти на захоронення планову загальну кількість ТПВ, яка вказана в п. 2.4.3.3., договір автоматично продовжується до 23 листопада 2024 року, але в будь-якому випадку до захоронення загального розміру ТПВ вказаного в п. 2.4.3.3., про що укладається додаткова угода.
У випадку, якщо планова кількість завезених на захоронення відходів передбачених п. 2.4.3.3. буде досягнута до дати закінчення цього Договору, цей Договір припиняє свою дію достроково, про що укладається додаткова угода.
 
2.3.12 Щомісячно сплачувати на користь Вигодонабувача 10000,00 (десять тисяч) гривень, в тому числі ПДВ відповідно до умов п.3.1.2 цього Договору. Вигодонабувач не вправі відмовлятись від своєї вигоди за цим Договором, а також не вправі змінювати визначений цим пунктом розмір вигоди в односторонньому порядку; 2.3.12 Починаючи з листопада 2022 року щомісячно сплачувати на користь Вигодонабувача 100.000,00 (сто тисяч) гривень (сума без ПДВ) відповідно до умов п.3.1.2 цього Договору. Вигодонабувач не вправі відмовлятись від своєї вигоди за цим Договором, а також не вправі змінювати визначений цим пунктом розмір вигоди в односторонньому порядку;
3.1.2 Управитель щомісячно до 15 числа місяця сплачує на банківський рахунок Вигодонабувача кошти в сумі 10.000,00 грн (десять тисяч гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ за попередній місяць. 3.1.2 Управитель щомісячно до 15 числа місяця сплачує на банківський рахунок Вигодонабувача кошти в сумі 100.000,00 грн (сто тисяч гривень 00 коп.) без ПДВ за попередній місяць.
2.3.13 Щомісячно забезпечувати внесок на покращення соціально-економічної сфери міста Борислава в розмірі 90000,00 (дев’яносто тисяч) гривень, в тому числі ПДВ. З цього приводу Управитель зобов’язується укласти окремий договір із Виконавчим комітетом Бориславської міської ради, який буде конкретизувати порядок здійснення цих виплат та покращень соціально-економічної сфери міста Борислав (надалі – «Окремий договір»). У випадку, якщо Бориславською міською радою буде прийнято рішення спрямовувати ці кошти до місцевого бюджету, то сума внеску в розмірі 90000,00 гривень не включатиме в себе ПДВ. Окремий договір повинен бути підписаний Управителем до моменту прийняття МВВ в управління. При цьому текст Окремого договору повинен бути наданий Вигодонабувачем для підписання Управителю протягом 30 календарних днів з моменту підписання цього Договору. Якщо такий текст Окремого Договору не буде надано Вигодонабувачем для підписання Управителю до моменту виконання Управителем пунктів 2.3.10.1-2.3.10.6 цього Договору, але в будь-якому разі не раніше 30 календарних днів з моменту підписання цього Договору, Вигодонабувач зобов’язується передати МВВ в управління Управителю без Окремого договору, що в будь-якому випадку не звільняє Управителя від обов’язку підписання Окремого договору після прийняття МВВ в управління за умови надання Вигодонабувачем тексту такого Окремого договору для підписання;
 
2.3.13 Починаючи з листопада 2022 року Управителем не сплачуються будь-які внески на покращення соціально-економічної сфери міста Борислава.
 
2.3.10.13 забезпечення виготовлення проектної документації з реконструкції (рекультивації) сміттєзвалища протягом шести місяців з моменту прийняття МВВ в управління. При цьому договір на проектування повинен бути укладений Управителем протягом 45 календарних днів з моменту підписання цього Договору. Вибір проектанта (проектної організації) здійснюється Управителем за погодженням із Вигодонабувачем;
 
2.3.10.13 забезпечення виготовлення проектної документації з реконструкції (рекультивації) сміттєзвалища протягом шести місяців з моменту прийняття МВВ в управління. При цьому договір на проектування повинен бути укладений Управителем протягом 45 календарних днів з моменту підписання цього Договору. Вибір проектанта (проектної організації) здійснюється Управителем за погодженням із Вигодонабувачем. Один примірник проектної документації з реконструкції (рекультивації) сміттєзвалища МВВ, після проходження експертизи, встановленої законодавством України, Управитель має передати Вигодонабувачу.
відсутній 2.3.19. здійснювати захоронення твердих побутових відходів лише в межах карти І, відповідно до рішення Бориславської міської ради № 903 від 02 лютого 2022, яким забороняється Управителю здійснення захоронення ТПВ в межах карт ІІ та ІІІ згідно проектної документації. Господарська діяльність в межах карти І здійснюється Управителем в межах заходів реконструкції згідно з проектною документацією з метою подальшої рекультивації існуючого полігону ТПВ.
 
Секретар  міської ради                                                                      Юрій ХИМИН