РІШЕННЯ № 1161

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Трускавецькій,125 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки  товариству з обмеженою відповідальністю “Інтер - Синтез”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
01 грудня  2022 року Борислав №1161
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Трускавецькій,125 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки  товариству з обмеженою відповідальністю “Інтер-Синтез”
 
               Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт ТзОВ “Західземлепроект” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву товариства з обмеженою відповідальністю “Інтер-Синтез” про продаж земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 25.11. 2022 року №51/1,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
               1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,7465 га на вул.Трускавецькій,125  у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер  4610300000:11:025:0302).
  
   2.Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,7465 га на вул.Трускавецькій,125 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:11:025:0302) у сумі 1 242 796 гривень (один мільйон двісті сорок дві тисячі сімсот дев’яносто шість гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 166,48 гривень (сто шістдесят шість гривень 48 копійок).
 
     3. Продати Товариству з обмеженою відповідальністю “Інтер-Синтез” (код платника податку 25548331), земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,7465 га на вул.Трускавецькій,125 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:11:025:0302) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02)  за 1 242 796 гривень (один мільйон двісті сорок дві тисячі сімсот дев’яносто шість гривень).
 
   4. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю “Інтер-Синтез” укласти з Бориславською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату, згідно з діючим законодавством.
 
   5. Дрогобицькому управлінню  Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
 
     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Юрія Химина та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Дмитро Герман).
 
 
Міський голова   Ігор  ЯВОРСЬКИЙ