РІШЕННЯ № 1283

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.С.Коваліва,16 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки  Олегу Прокосі

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
14 березня  2023 року Борислав №1283
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.С.Коваліва,16 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки  Олегу Прокосі
 
               Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт ТзОВ “Західземлепроект” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву Олега Прокоси про продаж земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 13.03.2023 року №55/8,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
               1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0629 га на вул.С.Коваліва,16  у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер  4610300000:03:024:0141).
  
   2. Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0629 га на вул.С.Коваліва,16 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:03:024:0141) у сумі 106 395,00 гривень (сто шість тисяч триста дев’яносто п’ять гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 169,15 гривень (сто шістдесят дев’ять гривень 15 копійок).
 
     3. Продати Прокосі Олегу Сергійовичу, який зареєстрований у м.Бориславі Львівської області, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0629 га на вул.С.Коваліва,16 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:03:024:0141)для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 02.01 (землі житлової та громадської забудови)  за 106395 гривень 00 копійок (сто шість тисяч триста дев’яносто п’ять гривень 00 копійок).
 
   4. Зобов’язати Олега Прокосу укласти з Бориславською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату, згідно з чинним законодавством.
 
   5. Дрогобицькому управлінню  Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
 
     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Юрія  Химина та постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Дмитро Герман).
 
 
 
Міський голова   Ігор  ЯВОРСЬКИЙ