РІШЕННЯ № 1322

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах території Бориславської міської територіальної громади (в межах населеного пункту села Ясениця – Сільна)

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 квітня  2023 року Борислав №1322
 
 
 
   Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах території Бориславської міської територіальної громади (в межах населеного пункту села Ясениця – Сільна)
 
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.18 Закону України “Про оцінку земель”, ст.ст.12, 201 Земельного кодексу України, ст..271 Податкового кодексу України, ст..38 Закону України “Про землеустрій”, Закону України “Про оренду землі”, постанови Кабінету Міністрів України №1147 від 03 листопада 2021 року  “Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок”, розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах території Бориславської міської територіальної громади (в межах населеного пункту села Ясениця-Сільна), розроблену ТзОВ “Західземлепроект плюс”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 26.04.2023 року №56/23, міська рада
В И Р І Ш И Л А: 
                        
   1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок  в межах території Бориславської міської територіальної громади (в межах населеного пункту села Ясениця-Сільна), що додається.
 
2. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок в межах території Бориславської міської територіальної громади (в межах населеного пункту села Ясениця-Сільна), затверджена пунктом 1 цього рішення, вводиться у дію з 01 січня 2024 року. 
3. Власникам, користувачам та орендарям земельних ділянок:
3.1)  отримати у встановленому порядку витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, затвердженої цим рішенням;
3.2)  забезпечити надання податкових декларацій зі сплати за землю до територіального органу Головного управління державної податкової служби у Львівській області.
 
4. Зобов’язати орендарів земельних ділянок у с.Ясениця-Сільна внести зміни до договорів оренди землі у частині розрахунку орендної плати за землю, шляхом укладання додаткових угод .
 
5. Територіальному Головному управлінню державної податкової служби у Львівській області  здійснювати контроль за поданням податкових декларацій з плати за землю платниками земельного податку і орендної плати на підставі витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, затвердженої цим рішенням.    
 
 
  6. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури  Бориславської міської ради (Любомир Бреньо) оприлюднити це рішення через засоби масової інформації та на офіційному сайті міської ради.
 
7. Визнати таким, що з 01 січня 2024 року втратило чинність рішення Ясени це-Сільнянської сільської ради  №146 від 30 листопада 2012 року “Про затвердження грошової оцінки земель с.Ясениця-Сільна  Ясенице-Сільнянської сільської ради Дрогобицького району Львівської області”.
 
   8. Кординацію щодо внесення змін до діючих договорів оренди землі щодо змін розміру орендної плати, шляхом укладання додаткових угод, покласти на управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури  Бориславської міської ради.
 
    9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Юрія Химина та заступника міського голови Світлану Солоненко відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків, та постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Дмитро Герман).
 
 
 
Міський голова                                                                                          Ігор  ЯВОРСЬКИЙ