РІШЕННЯ № 1312

Про затвердження паспорту на 2023 рік міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Бориславській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки.  

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
 
27 квітня 2023 року Борислав №1312
 
Про затвердження паспорту на 2023 рік міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Бориславській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки.  
 
 Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», ст.25 Закону України «Про охорону дитинства», ст.ст.7, 32,33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини", рішення Львівської обласної ради від 18.02.2021 року № 55 «Про затвердження Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Львівській області на 2021-2025 роки», рішення Бориславської міської ради від 28 листопада 2022 року №1133 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік»,    беручи до уваги рішення постійної комісії   з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від 24.04.2023 р.  №39/4 та з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26.04.2023 р. №38/10, доповідної записки начальника служби у справах дітей Ганни Подставек від   22.03.2023 №80,   міська рада
 
ВИРІШИЛА:        
 
1. Затвердити паспорт на 2023 рік  міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Бориславській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням  Бориславської міської ради від 20 квітня 2021 року №249, згідно з додатком.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступна міського голови Роксоляну Гарасимів, постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регулярної політики (Зелінський Руслан) та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій).
 
 
      Міський голова                                                                                Ігор ЯВОРСЬКИЙ

ДОДАТОК
до Програми
 
                                                                        ПАСПОРТ на 2023 рік
 міської програми забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Бориславські міській територіальній громаді на 2021-2025 роки
 
1. Ініціатор розроблення Програми: Бориславська міська рада,
служба у справах дітей міської ради
 
2. Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади про затвердження Програми:
рішення  Бориславської міської ради
від 20 квітня 2021 року №249
3. Розробник Програми: служба у справах дітей Бориславської міської ради.
 
4. Співрозробники Програми: фінансове управління міської ради, відділ економіки та торгівлі міської ради
 
5. Відповідальний виконавець
Програми:
служба у справах дітей Бориславської міської ради
 
6. Учасники (співвиконавці) Програми: фінансове управління міської ради, управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради,
відділ архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради, виконавчий комітет міської ради
 
7. Термін реалізації Програми: 2021 – 2025 роки
 
8. Номер та назва завдання Стратегії розвитку Львівської області, якому відповідає Програма:
 
2.2.4. Захист прав дітей
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми:
 
 
  • кошти місцевого бюджету
(співфінансування)
 
на 2023 рік - 950,0 тис.грн.
 
  • нотаріальні витрати
на 2023 рік – 65 тис.грн.
  • інші джерела фінансування
 
10. Закупівля житла, м2
 
 
у цілому за Програмою 150 кв.м
кількість квартир 4
 
 
               Секретар міської ради                                                          Юрій ХИМИН