РІШЕННЯ № 1405

Про затвердження Положення про відрядження депутатів Бориславської міської ради Львівської області за кордон                                                 

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
29 червня 2023  року Борислав                                  №1405                            
 
Про затвердження Положення про відрядження депутатів
Бориславської міської ради Львівської області за кордон
                                                

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», п.214 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», з метою розвитку та зміцнення відносин Бориславської міської ради Львівської області з представниками органів місцевого самоврядування та органів державної влади різних країн та регіонів цих країн, а також обміну досвідом та інноваційними ідеями, сприяння залученню нових інвестицій, забезпечення співпраці з іншими країнами у сфері культури, освіти, науки, технологій та інших галузей, організації роботи щодо отримання гуманітарної допомоги, представництва та просування інтересів Бориславської міської територіальної громади на міжнародному рівні, беручи до уваги рішення постійної комісії з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від 26.06.2023 року №43/2, доручення міського голови ______2023 року  №______, міська рад

                                                                             
ВИРІШИЛА:  
 
1. Затвердити Положення про відрядження депутатів Бориславської міської ради Львівської області за кордон, що додається.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій).
 
 
 
                   Міський голова                                                                                  Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 29.06.2023 року №1405   
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про відрядження депутатів Бориславської міської ради Львівської області
за кордон
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Положення про відрядження депутатів Бориславської міської ради Львівської області за кордон (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» та Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», інших нормативно-правових актів України.
1.2. Положення визначає порядок направлення депутатів Бориславської міської ради Львівської області (далі – депутати) у службові відрядження за державний кордон з метою розвитку та зміцнення відносин Бориславської міської ради Львівської області з представниками органів місцевого самоврядування та органів державної влади різних країн та регіонів цих країн, а також забезпечення обміну досвідом та інноваційними ідеями, сприяння залученню нових інвестицій, забезпеченню співпраці з іншими країнами в сфері культури, освіти, науки, технологій та інших галузях, а також представництва та просуванню інтересів Бориславської міської територіальної громади на міжнародному рівні, тощо.
1.3. Оплата витрат під час службового відрядження депутата здійснюється за рахунок приймаючої сторони та/або за власний рахунок депутата.
1.4. Депутат може бути направлений у службове відрядження до іншої країни як самостійно так і у складі делегації.
1.5. Депутат може бути залучений до делегацій Бориславської міської територіальної громади, що направляються у службове відрядження до іншої країни.
 
2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРО СЛУЖБОВЕ ВІДРЯДЖЕННЯ ДЕПУТАТА
 
2.1. Відрядження депутата за кордон здійснюється відповідно до розпорядження про службове відрядження (далі – розпорядження) видане міським головою або особою, яка виконує його повноваження.
У розпорядженні зазначаються мета виїзду, завдання (за потреби), пункт призначення (держава або держави, місто або міста призначення, інші населені пункти куди відряджається депутат), строк (дата вибуття у відрядження та дата прибуття з відрядження), джерело фінансового забезпечення витрат на відрядження, а також за потреби інша інформація.
2.2. Підставою для видачі розпорядження міським головою, у разі направлення депутата у службове відрядження за кордон є:
2.2.1. Запрошення приймаючої сторони. До загального відділу Бориславської міської ради (далі – Загальний відділ) подається його копія з перекладом та за наявності програма заходів.
2.2.2. У разі направлення депутата у службове відрядження за кордон у складі делегації Бориславської міської територіальної громади, у складі делегації Львівської обласної військової (державної) адміністрації, Дрогобицької районної військової адміністрації, міністерства, відомства чи іншого державного органу та органів місцевого самоврядування до загального відділу подається запрошення від органу місцевого самоврядування чи органу державної влади від якого планується направити делегацію за кордон щодо включення до складу делегації депутата. У цьому запрошені додатково зазначається мета виїзду, завдання (за потреби), пункт призначення (держава або держави, місто або міста призначення, інші населені пункти куди відряджається депутат), строк (дата вибуття у відрядження та дата прибуття з відрядження), джерело фінансового забезпечення витрат на відрядження.
2.2.3. Письмове звернення депутата з зазначенням мети виїзду, завдання (за потреби), пункт призначення (держава або держави, місто або міста призначення, інші населені пункти куди відряджається депутат), строк (дата вибуття у відрядження та дата прибуття з відрядження), джерело фінансового забезпечення витрат на відрядження, а також за потреби інша інформація.
2.3. Після надходження одного із документів, зазначених у підпунктах 2.2.1-2.2.3 пункту 2.2. цього Положення, головним спеціалістом з питань депутатської діяльності проводиться перевірка вказаних даних, готується проєкт розпорядження міського голови та подається на підпис міському голові.
2.4. Після підписання розпорядження, його належним чином завірена копія надається депутату для пред’явлення при перетині державного кордону та за місцем вимоги.
 
3. ПРОВЕДЕННЯ ВІДРЯДЖЕННЯ ДЕПУТАТОМ
 
3.1. Під час службового відрядження поведінка депутата повинна відповідати моральним та етичним нормам країни, до якої його відряджено.
3.2.  Депутат зобов’язаний:
3.2.1. Вчасно прибувати на всі заплановані заходи, дотримуватись мети та графіка зустрічей і засідань під час відрядження за кордоном, а також вести звітність про свою діяльність під час відрядження за кордоном.
3.2.2. Вести ділові переговори з партнерами відповідно до мети відрядження та з урахуванням культурних особливостей та традицій країни-партнера.
3.2.3. Дотримуватись міжнародних норм та стандартів, що стосуються його діяльності, а також уникати будь-яких дій, які можуть завдати шкоди інтересам та негативно вплинути на міжнародний імідж Бориславської міської територіальної громади та України.
3.2.4. Повідомляти керівництво ради про будь-які зміни в графіку заходів, несподівані ситуації, що виникають під час відрядження, а також про свої результати відрядження.
3.2.5. У разі виникнення будь-яких проблем, пов'язаних з проведенням відрядження, депутат зобов’язаний негайно повідомити керівництво Бориславської міської ради Львівської області та вжити необхідних заходів для їх вирішення.
3.3. Після завершення відрядження депутат зобов'язаний протягом 5-ти днів повідомити про своє повернення та подати у довільній формі звіт про свою діяльність та результати відрядження.
 
4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
4.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження рішенням Бориславської міської ради Львівської області і поширюється на всі службові відрядження депутатів у випадках, передбачених цим Положенням, що здійснюються після набрання ним чинності.
4.2. Відрядження депутата може бути відкликане або змінене за рішенням міського голови у разі необхідності.
4.3. Депутат несе персональну юридичну відповідальність у разі порушення законодавства країни, до якої його відрядили, а також за порушення законодавства України.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                Юрій ХИМИН