РІШЕННЯ № 1406

Про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
29 червня 2023 року Борислав №1406
     
  Про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду  
 
Відповідно до п.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.91 Закону України «Про природно - заповідний фонд України», п. і,  ї, ст.15 Закону України « Про охорону навколишнього природного середовища», Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року №761, беручи до уваги лист Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» філія «Дрогобицьке лісове господарство» від 14.04.2023 року №299,  лист погодження Департаменту екології та природних ресурсів переліку ділянок для проведення рубок, пов`язаних з веденням лісового господарства Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси Украаїни» філія «Дрогобицьке лісове господарство» в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території Бориславської міської територіальної громади Дрогобицького району Львівської області на 2023 рік  від  28.04.2023 року №31-1223/0/2-23,  міська  рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Надати дозвіл Державному спеціалізованому господарському підприємству «Ліси України» філія «Дрогобицьке лісове господарство» на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду, ландшафтного заказника місцевого значення «Бориславський», який розташований на території Бориславської міської територіальної громади Дрогобицького району Львівської області на 2023 рік відповідно до ліміту затвердженого Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації від 04 квітня 2023 року №8.
 
2.Затвердити перелік ділянок для проведення  рубок Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» філія  «Дрогобицьке лісове господарство» у межах території ландшафтного заказника місцевого значення «Борисласький»,  на території Бориславської міської територіальної громади  Дрогобицького району  Львівської області на 2023 рік, що додається.
 
3. Начальнику відділу оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля (Володимир Прідун) :
3.1. підготувати проект розпорядження міського голови «Про  створення комісії для здійснення контролю за проведенням рубок Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» філія «Дрогобицьке лісове господарство» у межах територій ландшафтного заказника місцевого значення «Бориславський» в 2023 році»;
 
 3.2. у разі виявлення членами комісії  фактів різкого погіршення стану навколишнього природного середовища внаслідок природокористування або порушення умов природокористування та режиму території природно-заповідного фонду відповідно до ч.9 ст.91 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»,  підготувати проект рішення міської ради «Про анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду».
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа та  постійну комісію  з питань екології, туризму та сталого розвитку (Цайтлер Мирон).
 
 
  Міський голова                                                                                    Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  Бориславської міської ради                                                                                                                                                                                            від 29.06.2023 р. №1406
 
 
 
                                                                
ПЕРЕЛІК
ділянок для проведення  рубок Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» філія  «Дрогобицьке лісове господарство» у межах території ландшафтного заказника місцевого значення «Борисласький»,  на території Бориславської міської територіальної громади  Дрогобицького району  Львівської області на 2023 рік,  за лімітом затвердженим Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації  від «04» квітня  2023 р. №8
 

з/п
Назва природного ресурсу
/ вид використання
Місце використання (назва місцевої ради, урочища, номери кварталів, виділів чи контурів; площа в га) Обсяг використання Термін використання Особливі умови
одиниця виміру ліміт
1 2 3 4 5 6 7
1 Рубки формування і оздоровлення лісів
(рубка переформування)
кв. 42   вид. 7   6,2 га га/куб.м. 6,2/738 До 31 грудня 2023р.  
2 кв. 42   вид. 8   8,6 га га/куб.м 8,6/861  
3 Рубки формування і оздоровлення лісів
(рубка переформування)
кв. 43   вид. 12   1,8 га га/куб.м. 1,8/124 До 31 грудня 2023р.  
4 кв. 43   вид. 13   3,5 га га/куб.м. 3,5/310  
5 кв. 43   вид. 14   2,8 га. га/куб.м. 2,8/284  
6 кв. 49   вид. 2.1   7,5 га. га/куб.м. 7,5/682  
7 кв. 49   вид. 2.2   8,5 га. га/куб.м 8,5/605  
8 кв. 49   вид. 3   7,9 га. га/куб.м. 7,9/692  
9 Рубки формування і оздоровлення лісів
(рубка переформування)
 
 
 
кв. 49   вид. 4   1,8 га. га/куб.м. 1,8/163 До 31 грудня 2023р.  
10 кв. 49   вид. 5   7,8 га га/куб.м. 7,8/803  
11 кв. 56   вид. 2   3,9 га. га/куб.м. 3,9/298  
12 кв. 56   вид. 3   0,9 га. га/куб.м. 0,9/66  
13 Рубки формування і оздоровлення лісів
(рубка переформування)
 
кв. 56   вид. 4   1,6 га га/куб.м. 1,6/134 До 31 грудня 2023р.  
14 кв. 56   вид. 17   5,7 га га/куб.м. 5,7/738  
15 кв. 68   вид. 3   7,8 га га/куб.м. 7,8/840  
16 кв. 68   вид. 4   5,7 га га/куб.м. 5,7/572  
    
 
 
       Секретар міської ради                                                                                                                                                      Юрій ХИМИН