РІШЕННЯ № 1430

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки у   провул.Губицькому,1 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки  Віталію Олексієвичу  

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
29 червня  2023 року Борислав №1430
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки у   провул.Губицькому,1 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки  Віталію Олексієвичу
 
               Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128, абз.2 ч.2 ст.134 Земельного кодексу України, розглянувши звіт ТзОВ “Західземлепроект” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву Віталія Олексієвича про продаж земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 28.06.2023 року №58/21,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
               1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,8400 га у провул.Губицькому,1  у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер  4610300000:13:033:0001).
  
   2.Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,8400 га у провул.Губицькому,1 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:13:033:0001) у сумі 1 229 744,00 гривні (один мільйон двісті двадцять дев’ять тисяч сімсот сорок чотири гривні),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 146,40 гривень (сто сорок шість гривень 40 копійок).
 
     3. Продати Олексієвичу Віталію Мирославовичу, який зареєстрований у м.Бориславі Львівської області, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,8400 га у провул.Губицькому,1 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:13:033:0001) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 11.02 (землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення) за 1 229 744 гривні 00 копійок (один мільйон двісті двадцять дев’ять тисяч сімсот сорок чотири гривні 00 копійок).
 
   4. Віталію Олексієвичу укласти з Бориславською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату, згідно з діючим законодавством.
 
   5.Дрогобицькому управлінню  Головного управління Державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
 
     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Юрія  Химина та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Дмитро Герман).
 
 
Міський голова   Ігор  ЯВОРСЬКИЙ