РІШЕННЯ № 1530

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Весняній,24 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки  Галині Хохендорф

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
28 вересня  2023 року м. Борислав №1530
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Весняній,24 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки  Галині Хохендорф
 
               Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128, абзацу 2 частини 2 статті 134  Земельного кодексу України, розглянувши звіт ТзОВ “Західземлепроект” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву Галини Хохендорф про продаж земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 27.09.2023 року №61/28,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
               1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0842 га на вул.Весняній,24  у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер  4610300000:03:020:0300).
  
   2.Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0842 га на вул.Весняній,24 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:03:020:0300) у сумі 145 312,00 гривень (сто сорок п’ять тисяч триста дванадцять гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 172,58 гривні (сто сімдесят дві гривні 58 копійок).
 
     3. Продати Хохендорф Галині Іванівні, яка зареєстрована у м.Бориславі Львівської області, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0842 га на вул.Весняній,24 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:03:020:0300)для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 02.01 (землі житлової та громадської забудови)  за 145 312 гривень 00 копійок (сто сорок п’ять тисяч триста дванадцять  гривень 00 копійок).
 
   4. Зобов’язати Галину Хохендорф  укласти з Бориславською міською радою Львівської області договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату, згідно з діючим законодавством.
 
   5.Дрогобицькій державній податковій інспекції Головного управління ДПС у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
 
     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Юрія  Химина та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Дмитро Герман).
 
 
Міський голова   Ігор  ЯВОРСЬКИЙ