РІШЕННЯ № 1534

Про внесення змін до підпункту 1 та підпункту 2 пункту 1 рішення міської ради від 28.11.2022 року №1133 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік» за спеціальним  фондом та в додатки 1,3,4,5 до нього

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 

 26 жовтня 2023 року м. Борислав
 
№1534      
 
Про внесення змін до підпункту 1 та підпункту 2 пункту 1 рішення міської ради від 28.11.2022 року №1133 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік» за спеціальним  фондом та в додатки 1,3,4,5 до нього
 13544000000
 (код бюджету)
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 28 вересня  2023 року №907/0/5-23 ВА «Про розподіл субвенції», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 25 жовтня  2023 року №45/1  та листа начальника фінансового управління міської ради Юрія Петріва від 16 жовтня  2023 року №01-35/731, міська рада
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести зміни до підпункту 1 та підпункту 2 пункту 1 рішення міської ради від 28.11.2022 року №1133 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік», а саме:
    1. у підпункті 1 пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік на суму 615 671 гривня, у тому числі:
обсяг доходів за спеціальним фондом  на суму  615 671 гривня, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади в сумі 410 403 935 гривень 16 копійок, в тому числі обсяг доходів:
загального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади визначити в сумі в сумі  362 957 415 гривень 16 копійок;
спеціального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади в сумі 47 446 520 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 38 910 657 гривень»;
  1. у підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік на суму 615 671  гривня,  у тому числі:
за спеціальним фондом збільшити обсяг видатків на суму 615 671  гривня згідно з додатком 2 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади у сумі 439 655 395  гривень 66 копійок, у тому числі обсяг видатків:
загального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади визначити в сумі 357 541 799  гривень 50 копійок;
спеціального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади в сумі 82113 596 гривень 16 копійок, у тому числі бюджету розвитку в сумі 72 771 008  гривень 16 копійок.»
 
  1. Внести зміни до:

обсягів міжбюджетних трансфертів на  2023 рік згідно з додатком 3;
обсягу капітальних вкладень бюджету Бориславської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році, згідно з додатком 4.
 
3. Взяти до уваги, що кошти:
 в сумі 615 671 гривня, спрямувати на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво каналізаційних очисних споруд м. Борислав" для комунального підприємства «Вододар» Бориславської міської ради.
 
4. Вважати додатки 1-4 до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Романа Садлівського,  заступника міського голови Світлану Солоненко та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський).
 
 
Міський голова                                                                                       Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Додаток 1
до рішення міської ради
26 жовтня  2023 року № 1534
Уточнені доходи бюджету Бориславської міської територіальної громади  на 2023 рік
13544000000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 615 671,00 0,00 615 671,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 615 671,00 0,00 615 671,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 615 671,00 0,00 615 671,00 0,00
41059200 Субвенція з місцевого бюджету на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 615 671,00 0,00 615 671,00 0,00
Разом доходів 615 671,00 0,00 615 671,00 0,00
Секретар міської ради                                                                  Юрій ХИМИН
 
до рішення міської ради
26 жовтня  2023 року №1534
Уточнений розподіл видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік
13544000000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 671,00 615 671,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
121700 Економічна діяльність 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 671,00 615 671,00
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 671,00 615 671,00
1217380 7380 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 671,00 615 671,00
1217384 7384 0490 Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 671,00 615 671,00
х х х Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 671,00 615 671,00
Секретар міської  ради                                                        Юрій ХИМИН
 
Додаток 4
рішення міської ради
26 жовтня 2023 року № 1534
Уточнений обсяг капітальних вкладень бюджету Бориславської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році
13544000000
код бюджету
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування інвестиційного проекту Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення) Загальна вартість проекту, гривень Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2022 році, гривень Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2022 року, %
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 615671,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217384 7384 0490 Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво каналізаційних очисних споруд м. Борислав" 615671,00
х х х Усього 615671,00
Секртар міської ради Юрій ХИМИН