РІШЕННЯ № 1538

Про внесення змін у програму інформатизації „Цифровий Борислав” на 2022-2024 роки

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
26 жовтня 2023 року м. Борислав №1538
 
Про внесення змін у програму
інформатизації „Цифровий Борислав”
на 2022-2024 роки
 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про Національну програму інформатизації” (зі змінами), Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років, Регіональної програми інформатизації „Цифрова Львівщина” на 2022-2024 роки (зі змінами), Стратегii розвитку Бориславської міської територiальної громади на 2022-2027 роки та Плану заходiв з реалізації у 2022-2024 роках Стратегii розвитку Бориславської міської територiальної громади на 2022-2027 poки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 року №763, листа Львівської обласної військової адміністрації від 29.09.2023 року № 5/42-9690/0/2-23/8-37.1, беручи до уваги рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 19.10.2023 року № 251 „Про схвалення внесення змін у програму інформатизації „Цифровий Борислав” на 2022-2024 роки, рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення регуляторної політики від від 25.10.2023 р. №45/3 та для розширення функціоналу системи електронного документообігу, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни у програму інформатизації „Цифровий Борислав” на 2022-2024 роки (далі – Програма), затверджену рішенням Бориславської міської ради від 02.08.2023 року №1018 „Про затвердження програми інформатизації „Цифровий Борислав” на 2022-2024”, а саме: викласти додаток 2 до Програми у новій редакції, згідно з додатком.
 
2. Фінансовому управлінню Бориславської міської ради (Петрів Юрій) з метою співфінансування програми інформатизації „Цифровий Борислав” на 2022-2024 роки внести зміни до бюджету Бориславської міської територіальної громади та забезпечити виділення коштів з бюджету Бориславської міської територіальної громади відповідно до п.1 цього рішення.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Світлану Солоненко, керуючого справами виконкому Ігоря Кобилецького та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
 
Міський голова                                                                                             Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
                                                                                  Додаток
                                                                                  до рішення міської ради
                                                                                   від 26.10.2023 р. 1538
 
                        „Додаток 2
                                                        до програми інформатизації   
                                                                          „Цифровий Борислав”
                                          на 2022-2024 роки
 
 
 ЗАХОДИ
до програми інформатизації „Цифровий Борислав” на 2022-2024 роки
 
№ з/п  
Зміст заходу
 
Виконавці
Обсяги фінансування (грн.)
1 Розробка нормативно-правових та організаційно-технічних документів з питань організації виконання Програми Головні розпорядники коштів (управління, служби та відділи міської ради)
 
У межах кошторисних призначень
2 Організація семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій з проблем інформатизації та становлення інформаційного суспільства в громаді з метою залучення широкого кола фахівців та вивчення кращого досвіду розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій.
 
Виконавчий комітет (відділ розвитку міста, відділ внутрішньої політики) У межах кошторисних призначень
3. Забезпечення покриття мережею Інтернет об’єктів соціальної інфраструктури та об’єктів, що надають публічні сервіси та послуги на території громади Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту, КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
 
У межах кошторисних призначень
4 Співпраця з міжнародними організаціями, донорами, фондами розвитку тощо у сфері розвитку та покращення цифрової інфраструктури громади Виконавчий комітет (відділ внутрішньої політики, відділ економіки та торгівлі, відділ розвитку міста)
 
У межах кошторисних призначень
5 Вдосконалення цифрової інфраструктури в органах публічної влади територіальної громади Головні розпорядники коштів (управління, служби та відділи міської ради)
 
У межах кошторисних призначень
6 Придбання конструкцій та електронного обладнання для облаштування велосипедних парковок Управління житлово-комунального господарства, КП „Еко-місто”
 
У межах кошторисних призначень
7 Придбання комп’ютерної техніки, засобів інформатизації для територіальної громади Головні розпорядники коштів (управління, служби та відділи міської ради)
 
У межах кошторисних призначень
8 Запровадження системи електронного документообігу в Бориславській територіальній громаді та підключення до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади на умовах співфінансування
 
Головні розпорядники коштів (управління, служби та відділи міської ради), комунальні підприємства
 
366  000
9. Супроводження, обслуговування, оновлення та розширення функціоналу системи електронного документообігу в органах публічної влади Головні розпорядники коштів (управління, служби та відділи міської ради), комунальні підприємства
 
10 000
10 Навчання суб’єктів господарювання всіх форм власності щодо роботи з новими цифровими сервісами та послугами на території громади Головні розпорядники коштів (управління, служби та відділи міської ради)
 
У межах кошторисних призначень
11 Реінжиніринг публічних послуг, суб’єктом надання яких є територіальна громада Головні розпорядники коштів (управління, служби та відділи міської ради)
 
У межах кошторисних призначень
12 Підвищення рівня якості обслуговування в центрах надання адміністративних послуг Виконавчий комітет (відділ надання адміністративних послуг)
 
У межах кошторисних призначень
13 Розвиток та підтримка вебпорталів, підвищення їх захисту Виконавчий комітет (відділ внутрішньої політики), головні розпорядники коштів, комунальні підприємства
 
У межах кошторисних призначень
14 Застосування цифрових рішень для створення безбар’єрного простору Управління житлово-комунального господарства,  управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури
 
У межах кошторисних призначень
15 Розвиток інструментів е-демократії та їх застосування органами влади громади Виконавчий комітет (відділ внутрішньої політики)
 
У межах кошторисних призначень
16 Забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах та об’єктах інформаційної діяльності Головні розпорядники коштів (управління, служби та відділи міської ради) У межах кошторисних призначень
17 Розвиток цифрових навичок публічних службовців, в тому числі щодо кібергігієни Головні розпорядники коштів (управління, служби та відділи міської ради)
 
У межах кошторисних призначень
18 Участь у спільних проєктах (програмах), спрямованих на розвиток е-урядування, з українськими, міжнародними громадськими організаціями й фондами
 
Виконавчий комітет (відділ внутрішньої політики, відділ розвитку міста, відділ економіки та торгівлі)
 
У межах кошторисних призначень
19 Інформатизація медичних установ та забезпечення їх достатнім рівнем цифрових інструментів для надання якісних послуг населенню
 
 КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” У межах кошторисних призначень
20 Навчання працівників медичної галузі цифровим навичкам та вмінню працювати з цифровими системами  КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
 
У межах кошторисних призначень
21 Впровадження медичних Інформаційних Систем (МІС), які використовуються в медичних закладах громади
 
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” У межах кошторисних призначень
22 Розвиток та впровадження цифрових рішень для підвищення прозорості в сфері медицини
 
КНП
„Центральна міська лікарня м.Борислава”
 
У межах кошторисних призначень
23 Участь у розробці та затвердженні програми розвитку телемедицини  КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
 
У межах кошторисних призначень
24 Забезпечення рівного доступу до культурного фонду громади шляхом його оцифрування та оприлюднення на цифрових майданчиках Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту У межах кошторисних призначень
25 Впровадження цифрових рішень для покращення культурної освіти мешканців, в тому числі задля цілей патріотичного виховання Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту, відділ освіти
 
У межах кошторисних призначень
26 Впровадження цифрових рішень задля підвищення рівня споживання національного та локального культурного продукту, його популяризації
 
Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту У межах кошторисних призначень
27 Цифровізація та інформатизація установ культури Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту У межах кошторисних призначень
 
 
28 Висвітлення руху транспорту громади в різних інформаційних системах Виконавчий комітет (відділ економіки та торгівлі) У межах кошторисних призначень
 
29 Популяризація порталу „Дія.Цифрова освіта” серед мешканців, як інструменту самоосвіти
 
Відділ освіти У межах кошторисних призначень
30 Впровадження заходів, інструментів рішень з інформаційної безпеки
 
Головні розпорядники коштів (управління, служби та відділи міської ради)
 
У межах кошторисних призначень
 
  ВСЬОГО   376 000
   
 
 
Секретар міської ради                                                                            Юрій ХИМИН