РІШЕННЯ № 1542

Про затвердження Положення про Бориславський міський центр надання соціальних послуг у новій редакції, структури та штату Бориславського міського центру надання соціальних послуг, переліку соціальних послуг , які надаються Бориславським міським центром надання соціальних послуг та порядку їх надання

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
26 жовтня 2023 року м. Борислав №1542
 
Про затвердження Положення про Бориславський міський центр надання соціальних послуг у новій редакції, структури та штату Бориславського міського центру надання соціальних послуг, переліку соціальних послуг , які надаються Бориславським міським центром надання соціальних послуг та порядку їх надання
 
Відповідно до статті 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про соціальні послуги”, Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 01червня 2020 року №587 «Про організацію надання соціальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня  2023 року №652 «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя», Наказу Міністерства у справах ветеранів України від 21липня 2023 року № 173 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо реалізації експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу», беручи до уваги доповідну записку директора Бориславського міського центру надання соціальних послуг Наталії Штереб від 20.10.2023 року, рішення постійної комісії з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від 23.10.2023 р. №46/4, з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26.10.2023 р. року №45/4, з метою організації надання соціальних послуг населенню Бориславської міської територіальної громади,  міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Положення про Бориславський міський центр надання соціальних послуг у новій редакції, що додається.
 
2. Затвердити структуру та штат  Бориславського міського центру надання соціальних послуг, згідно з додатком 1.
 
3. Затвердити перелік соціальних послуг, які надаються Бориславським  міським центром надання соціальних послуг, згідно з додатком 2.
 
4. Затвердити порядок організації надання соціальних послуг Бориславським  міським центром надання соціальних послуг, згідно з додатком 3.
 
5. Визнати таким, що втратили чинність  пункт 2 рішення Бориславської міської ради від 11 лютого 2021 року № 108 «Про реорганізацію Бориславського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та зміну найменування Бориславського міського територіального центру соціального обслуговування  (надання соціальних послуг)», рішення Бориславської міської ради від 26 серпня 2021 року № 516 «Про затвердження структури та штатної чисельності  Бориславського міського центру надання соціальних послуг у новій редакції», рішення Бориславської міської ради від 28 вересня 2023 року № 1500 «Про затвердження переліку соціальних послуг, які  надаються Бориславським міським центром надання соціальних послуг та порядку їх надання».
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну та постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій).
 
 
 
       Міський голова                                                                             Ігор ЯВОРСЬКИЙ
Додаток 2                       
до рішення міської ради
від 26.10.2023 р. №1542
 
Перелік соціальних послуг,
які надаються
Бориславським міським центром надання соціальних послуг
1.Бориславський міський центр надання соціальних послуг(далі БМЦНСП) надає такі соціальні послуги:
- догляд вдома;
- соціальна адаптація;
- соціальна інтеграція та реінтеграція;
- екстрене (кризове) втручання;
- інформування ;
- консультування;
- соціальний супровід ;
- представництво інтересів ;
- посередництво ;
- соціальний супровід сімей , в яких виховуються діти – сироти та діти позбавлені батьківського піклування;
- соціальна профілактика;
-  послуга з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветерана;
- супровід під час інклюзивного навчання;
-  натуральна допомога;
- транспортні послуги;
- інші базові послуги визначені законодавством.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                     Юрій ХИМИН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 3                           
до рішення міської ради
від 26.10.2023 р. №1542
 
Порядок
організації надання соціальних послуг Бориславським міським центром надання соціальних послуг Загальні питання
1. Порядок організації надання соціальних послуг Бориславським міським центром надання соціальних послуг(далі-Порядок) визначає механізм виявлення осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини, та організації надання їм соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб.
2. Забезпечення надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до їх потреб на території Бориславської міської громади покладається Бориславську міську раду.
Виявлення осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини
3. До осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, належать особи/сім’ї, які не можуть самостійно подолати негативний вплив обставин, зумовлених такими чинниками:
похилий вік;
часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;
невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;
психічні та поведінкові розлади, у тому числі пов’язані із вживанням психоактивних речовин;
інвалідність;
бездомність;
безробіття;
малозабезпеченість;
поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків;
ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;
втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;
жорстоке поводження з дитиною;
домашнє насильство;
насильство за ознакою статі;
потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;
шкода, заподіяна пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.
До осіб/сімей, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників (далі - вразливі категорії населення), належать:
сім’ї, у яких дітей відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав;
сім’ї, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків у їх вихованні;
сім’ї з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;
сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю, та сім’ї з дітьми, у яких батьки мають інвалідність;
сім’ї, у яких батьків поновлено в батьківських правах;
сім’ї з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами;
малозабезпечені сім’ї з дітьми;
сім’ї, діти з яких перебувають у закладах інституційного догляду та виховання;
сім’ї, дітей з яких влаштовано в сім’ю патронатного вихователя;
сім’ї, у яких діти систематично самовільно залишають місце проживання;
сім’ї, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти;
жінки, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини;
неповнолітні одинокі матері (батьки);
діти, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу;
особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
особи з особливими освітніми потребами;
внутрішньо переміщені особи;
повнолітні недієздатні особи (у разі відсутності в них опікуна);
особи, звільнені з місць позбавлення волі;
учасники антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях;
ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
члени сімей ветеранів війни, члени сімей осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
військовослужбовці, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, та були звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку.
Під членами сімей ветеранів війни, членами сімей осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною  розуміються чоловік/дружина та діти таких осіб.
До кола осіб з числа ветеранів належать особи як чоловічої, так і жіночої статі.
особи, які проживають на тимчасово окупованій території України та періодично перебувають на території України, на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, незалежно від наявності або відсутності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
4. БМЦНСП – є суб’єктом виявлення осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають у складних життєвих обставинах
5. Виявлення осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, проводиться БМЦНСП у процесі виконання ними службових/посадових обов’язків (вжиття заходів реагування на отримані особисті заяви/звернення, телефонні, письмові, електронні, усні повідомлення про таких осіб/такі сім’ї, матеріали в засобах масової інформації).
6. Фахівець із соціальної роботи у разі виявлення ним особи/сім’ї, яка належить до вразливих категорій населення або перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, протягом семи робочих днів з дати виявлення проводить оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах відповідно до порядку, затвердженого Мінсоцполітики.
7. За результатами оцінювання потреб у соціальних послугах особи/сім’ї, яка належить до вразливих категорій населення або перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, соціальний менеджер/фахівець із соціальної роботи (у разі перебування особи/сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у надавача - його соціальний працівник) складає акт оцінки потреб сім’ї/особи (у паперовій або електронній формі), який не пізніше ніж наступного робочого дня подається до уповноваженого органу для прийняття рішення про надання/відмову в наданні соціальних послуг.
8. Виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, проводиться згідно з Порядком забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585.
9. У разі виявлення БМЦНСП випадку жорстокого поводження з дитиною, зокрема домашнього насильства, залишення дитини без піклування батьків такий суб’єкт невідкладно інформує про це службу у справах дітей та уповноважений підрозділ органу Національної поліції, у разі виявлення факту вчинення домашнього насильства стосовно недієздатних осіб - уповноважений підрозділ органу Національної поліції та орган опіки та піклування.
10. У разі існування внаслідок вчинення домашнього насильства або інших обставин загрози життю чи здоров’ю особи, в тому числі дитини, про це негайно інформується уповноважений підрозділ органу Національної поліції за номером телефону 102 для вжиття спеціальних заходів до припинення насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення.
Надання соціальних послуг
11. Бориславський міський центр надання соціальних послуг може надавати соціальні послуги :
за рахунок бюджетних коштів;
з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;
за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно до законодавства.
11.1 за рахунок бюджетних коштів:
а)  незалежно від доходу отримувача соціальних послуг :
внутрішньо переміщеним особам, особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу  відповідно до законодавства  у сфері протидії торгівлі людьми ,особам які постраждали від домашнього насильства  або насильства за ознакою статі , дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю І групи, дітям сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, особам  з їх числа віком до 23  років, сім’ям  опікунів піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу , сім’ям патронатних вихователів, дітям ,яким не встановлено інвалідність , але які є хворими на тяжкі перинатальні  ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку , рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання , дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади,  цукровий діабет І типу ( інсулінозалежні) , гострі або хронічні захворювання нирок ІУ ступеня, дітям , які отримали тяжку травму , потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги. Перелік зазначених тяжких захворювань, розладів, травм, станів дітей, яким не встановлено інвалідність, затверджує  Кабінет Міністрів України,- всі соціальні послуги;
ветеранам, а саме: ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; члени сімей ветеранів війни, члени сімей осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;військовослужбовці, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, та були звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку;
іншим категоріям осіб – соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою  мовою ,а також  соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово).
Надання соціальних послуг (догляд вдома, натуральна допомога) за рахунок бюджетних коштів (безоплатно), середньомісячний  сукупний дохід отримувача соціальних послуг,  яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб, а саме:
 особам з інвалідністю з дитинства ІІ та ІІІ групи, які не мають близьких працездатних родичів (мати, батько, дружина, чоловік та діти), що повинні їм забезпечити догляд та допомогу;
 учасникам бойових дій ВВв, особам , які постраждали внаслідок політичних репресій та особам з числа сімей загиблих ВВв , які не мають близьких працездатних родичів (мати ,батько, дружина ,чоловік та діти),що повинні їм забезпечити догляд та допомогу;
 особам,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1,2,3 категорії та сімей загиблих , які не мають близьких працездатних родичів (мати , батько, дружина, чоловік та діти), що повинні їм забезпечити догляд та допомогу;
 особам, які досягнули 70-ти років і не мають близьких працездатних родичів (мати, батько, дружина, чоловік та діти), що повинні їм забезпечити догляд та допомогу.
б) отримувачам  соціальних послуг, крім зазначених у абзаці 1 п.п.12.1 цього пункту, середньомісячний дохід, яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідних категорій осіб , - всі соціальні послуги.
11.2 з установленням диференційованої  плати в порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отрмувачам  соціальних послуг , середньомісячний  сукупний дохід  яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.
11.3 за рахунок отримувача соціальних послуг  або третіх осіб  надаються соціальні послуги:
отримувачам соціальних послуг, середньомісячний  сукупний дохід  яких перевищує чотири  прожиткові мінімуми для відповідних категорій осіб ;
 понад обсяги, визначені державним стандартом  соціальних послуг.
12. Відповідно до Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 428 Бориславський міський центр надання соціальних послуг визначає розмір плати за соціальні послуги. Перелік і тарифи на надання соціальних послуг та послуг з встановленням диференційованої плати  затверджує Бориславська міська рада.
Подання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг
13. Для отримання соціальних послуг особа, яка потребує соціальних послуг (далі - особа), подає уповноваженому органу за своїм задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) заяву про надання соціальних послуг (далі - заява) у письмовій або електронній формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом з документами.
Під час подання заяви, повідомлення пред’являються такі документи :
громадянином України - паспорт громадянина України/паспорт громадянина України для виїзду за кордон/тимчасове посвідчення громадянина України/е-паспорт громадянина України/е-паспорт громадянина України для виїзду за кордон/е- документ, посвідчення про взяття на облік бездомної особи за формою, затвердженою Мінсоцполітики; для іноземців та осіб без громадянства - довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідка на постійне проживання;
документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України.
До заяви, повідомлення додаються такі документи/копії (якщо викладених у них відомостей немає в державних електронних інформаційних ресурсах):
копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ або пенсійне посвідчення, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”“Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту населення  (для осіб з інвалідністю);
копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, або довідка для отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту населення, або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дитини з інвалідністю);
копія виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку,рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (за наявності);
висновок про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг, за формою, затвердженою МОЗ (для соціальних послуг, які надаються стаціонарно, напівстаціонарно, крім соціальної послуги з надання притулку) (крім соціальних послуг, які надаються одноразово, екстрено (кризово);
копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);
копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);
рішення органу опіки та піклування про надання соціальних послуг (якщо подається повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, опікуна яким не призначено або які втратили з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях);
копія документа, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо подається повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, опікуна яким не призначено або які втратили з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях), з пред’явленням оригіналу;
копія паспорта громадянина України опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників) особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників);
акт оцінки потреб сім’ї/особи (за наявності), фахівцем із соціальної роботи, у разі перебування особи/сім’ї у надавача - його соціальним працівником;
декларація про доходи та майновий стан осіб (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності). У разі технічної можливості копія зазначеної довідки подається в електронній формі з використанням мобільного додатка “Портал Дія”;
копія свідоцтва про народження дитини віком до 18 років (за потреби).
Зазначені копії документів засвідчуються посадовими особами уповноваженого органу або центру надання адміністративних послуг, який прийняв заяву.
Якщо особа за станом здоров’я не спроможна самостійно прийняти рішення про необхідність надання їй соціальних послуг, законний представник такої особи зобов’язаний подати заяву, уповноважена особа органу опіки та піклування - повідомлення з рішенням органу опіки та піклування про надання соціальних послуг.
14. Бориславський міський центр надання соціальних послуг до якого особа, її законний представник, уповноважена особа органу опіки та піклування звернулися безпосередньо допомагає в поданні заяви до уповноваженого органу не пізніше ніж наступного робочого дня та інформує про можливість отримання необхідної допомоги та умови її надання (в усній формі, через електронні засоби комунікації або шляхом надання друкованих інформаційних матеріалів).
Фахівець із соціальної роботи проводить оцінювання потреб у соціальних послугах особи/сім’ї, яка належить до вразливих категорій населення або перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини. Про результати оцінювання потреб у соціальних послугах надавач інформує уповноважений орган.
Для надання соціальних послуг (крім тих, що надаються за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу особи) за наявності в особи доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана на запит уповноваженого органу відповідно до цього Порядку, подаються також довідки / інші документи про доходи.
Підставою для розгляду питання про надання соціальних послуг є повідомлення суб’єкта та/або акт оцінки потреб сім’ї/особи, складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи (у разі перебування особи у надавача - його соціальним працівником), звернення, повідомлення інших осіб в інтересах особи, рекомендації комісії з питань захисту прав дитини, подані за результатами розгляду матеріалів про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах.
15. Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах проводиться фахівцем із соціальної роботи  протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг у порядку, встановленому Мінсоцполітики, із залученням у разі потреби психолога, медичного працівника, педагогічного працівника закладу та/або установи освіти, реабілітолога та інших фахівців.
Під час оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах з’ясовуються обставини, що можуть призвести або призвели до порушень у життєдіяльності особи/сім’ї, визначаються чинники, що спричинили потрапляння у складні життєві обставини, рівень складності наявних проблем, їх вплив на життєдіяльність особи/сім’ї, індивідуальні потреби в отриманні соціальних послуг, а також спроможність особи/сім’ї самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив таких обставин.
За результатами оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах складається відповідний акт за формою, затвердженою Мінсоцполітики, з пропозиціями щодо переліку соціальних послуг, яких потребує особа/ сім’я, та подається уповноваженому органу  Бориславської міської радидля подальшого прийняття рішення про надання соціальних послуг.
16. Соціальні послуги можуть надаватися екстрено (кризово):
у разі існування загрози життю чи здоров’ю особи;
під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях.
Надання соціальних послуг екстрено (кризово) здійснюється без застосування ведення випадку, передбаченого статтею 18 Закону України “Про соціальні послуги”, без урахування вищезазначених документів цього Порядку та може здійснюватися за місцем звернення особи/сім’ї незалежно від її задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).
У разі отримання звернення (письмового або усного) особи, у тому числі дитини/сім’ї, про надання соціальних послуг екстрено (кризово) або отримання повідомлення від суб’єкта про необхідність надання таких послуг проводиться оцінка ситуації, в якій перебуває особа/сім’я. За результатами оцінки складається акт про надання соціальних послуг екстрено (кризово) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Якщо оцінка проводилася надавачем соціальних послуг, до якого особа/сім’я звернулася безпосередньо, такий надавач протягом одного дня після проведення оцінки інформує про її результати уповноважений орган Бориславської міської ради.
За результатами оцінки та відповідно до потреб особи/сім’ї екстрено (кризово) можуть надаватися такі соціальні послуги:
інформування;
консультування;
надання притулку, зокрема нічного;
короткотермінове проживання;
екстрене (кризове) втручання.
Під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці надзвичайного або воєнного стану також може забезпечуватися надання екстрено (кризово) таких соціальних послуг:
представництво інтересів;
підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, бездомних осіб;
соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;
соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
догляд вдома;
догляд стаціонарний;
денний догляд, денний догляд дітей з інвалідністю;
паліативний догляд;
соціально-психологічна реабілітація;
натуральна допомога;
переклад жестовою мовою;
транспортні послуги.
Рішення про надання послуг екстрено (кризово) приймається уповноваженим органом/надавачем невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальних послуг.
Підтвердженням надання соціальних послуг екстрено (кризово) є акт про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово), що містить відомості, зокрема, про отримувача та надавача таких послуг, надані соціальні послуги, строки, дати їх надання (далі - акт). Форма акта затверджується Мінсоцполітики.
Акт формується протягом місяця з початку надання соціальних послуг. За результатами роботи в акті зазначаються відомості про необхідність продовження надання соціальних послуг, про що повідомляється уповноваженому органу з надісланням примірника акта.
У разі необхідності продовження надання соціальних послуг, що надавалися екстрено (кризово), надавач соціальних послуг здійснює оцінювання індивідуальних потреб, складає індивідуальний план надання соціальних послуг та укладає договір про їх надання.
У разі виявлення потреби в інших соціальних послугах надавач соціальних послуг допомагає отримувачу або його законному представнику (якщо опікуна недієздатній особі не призначено або втрачено з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях – уповноваженому представнику органу опіки та піклування) подати до уповноваженого органу заяву або повідомлення про надання соціальних послуг відповідно до  цього Порядку.
У разі відсутності в особи, яка потребує надання послуг екстрено (кризово), або особи, яка відповідно до акта про надання соціальних послуг потребує продовження надання соціальних послуг, документів, визначених цим Порядком, рішення про надання таких соціальних послуг приймається без їх подання. При цьому надавач соціальних послуг надає допомогу отримувачу соціальних послуг в оформленні заяви та/або документів для звернення в установленому порядку до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, центру надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленому підрозділу для оформлення втрачених документів, (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення громадянина України, довідки про звернення за захистом в Україні, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення біженця, посвідки на тимчасове проживання, посвідки на постійне проживання).
Рішення про надання соціальних послуг особі, яка відповідно до акту про надання соціальних послуг потребує продовження надання соціальних послуг, без визначення середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг приймається до припинення/скасування надзвичайного або воєнного стану та протягом місяця після його припинення/скасування.
17. За результатами надання послуг екстрено (кризово) надавач складає акт про надання соціальної послуги за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
Підтвердженням надання послуги кризового та екстреного втручання дитині є акт проведення оцінки рівня безпеки дитини, складений за формою, визначеною у додатку 10 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866
18.Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 року № 652 «Про реалізацію експериментального  проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя» . Послуга спрямована на сприяння ветеранам у реалізації передбачених законодавством можливостей, прав, гарантій, пільг, на які мають право ветерани, та надається за зверненням ветерана до помічника ветерана.
Підставою для надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветерана є звернення за наданням послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя до керівника сервісного офісу.
Причиною відмови у наданні послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя доцільно вважати визначення такого проблемного питання ветерана ,вирішення якого виходить за межі компетенції помічника ветерана; порушення загальноприйнятих правил етичної поведінкиветераном.
Послуга надається ветеранам помічником ветерана на безоплатній основі з урахуванням таких принципів:
територіальної доступності - надання якісної та оперативної послуги в межах території територіальної громади, де проживає ветеран;
інформаційної доступності - поширення повної та достовірної інформації про форми надання послуги;
індивідуального підходу - гідне ставлення до раси, національності, культури, віросповідання, віку, статі, інших індивідуальних особливостей ветеранів;
дотримання конфіденційності - етичне, шанобливе, емпатійне спілкування та комунікація з ветеранами і недопущення негуманних та дискримінаційних дій щодо них;
“рівний - рівному” - послуга надається ветерану помічником ветерана, який має схожий життєвий досвід.
 Послугу помічник ветерана надає проактивно або на запит ветерана до помічника ветерана шляхом:
участі у визначенні, зокрема із використанням інформаційно-комунікаційних систем Мінветеранів (за наявності), проблемних питань ветерана, які потребують вирішення;
інформування ветерана про державні, регіональні, місцеві програми підтримки ветеранів;
консультування щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних (електронних публічних), соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг, зокрема з питань оформлення документів для отримання таких послуг;
забезпечення налагодження комунікації між ветеранами та суб’єктами надання публічних (електронних публічних) послуг, участі в опрацюванні інформації про ступінь задоволення якістю надання публічних (електронних публічних) послуг, формування пропозицій щодо удосконалення якості їх надання;
формування пропозицій щодо удосконалення можливостей територіальної громади в задоволенні потреб ветеранів, активного долучення ветеранів до життя територіальної громади, використання їх потенціалу для розвитку територіальної громади, регіону та суспільства в цілому.
 
Прийняття рішення про надання соціальних послуг
19. Після отримання інформації за результатами запиту чи шляхом доступу до даних державних електронних інформаційних ресурсів уповноважений орган протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви відповідно до отриманих документів (даних) та з урахуванням результатів оцінювання потреб особи/ сім’ї у соціальних послугах приймає рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, що видається за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
20. Про прийняте рішення особа, її законний представник, уповноважена особа органу опіки та піклування інформується уповноваженим органом не пізніше ніж через три робочих дні з дати його прийняття шляхом надання (надсилання) повідомлення про надання/відмову в наданні соціальних послуг у паперовій або електронній формі. У повідомленні про надання/відмову в наданні соціальних послуг обов’язково зазначаються підстави відмови.
Рішення про надання/відмову в наданні соціальних послуг бездомній особі, звільненій особі, особі із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин, ВІЛ-інфікованій особі надається (надсилається) особі за місцезнаходженням надавача соціальних послуг, у якого така особа перебуває з моменту виявлення та оцінювання потреб у соціальних послугах.
Відмова та припинення надання соціальних послуг
21. Підставою для відмови особі, яка звернулася із заявою, у наданні соціальних послуг є:
відсутність потреби осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;
ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я;
наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).
Не може бути відмовлено у наданні соціальних послуг особі у разі загрози її життю чи здоров’ю, домашнього насильства, насильства за ознакою статі або жорстокого поводження з дитиною.
22. Соціальні послуги надаються відповідно до державних стандартів соціальних послуг, затверджених Мінсоцполітики.
23. Обсяг та зміст соціальної послуги для кожного її отримувача визначаються індивідуально залежно від його потреб і зазначаються в індивідуальному плані надання соціальної послуги, що є невід’ємною частиною договору про надання соціальної послуги.
Якщо особі одночасно надаватимуться декілька соціальних послуг, заходи щодо кожної соціальної послуги, їх періодичність, строки та обсяг їх виконання зазначаються в окремих розділах одного індивідуального плану.
У разі виявлення потреби особи/сім’ї, яка належить до вразливих категорій населення або перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, в інших соціальних послугах надавач протягом трьох робочих днів письмово інформує про це уповноважений орган для прийняття ним відповідного рішення.
Для продовження надання соціальних послуг оцінювання потреб у соціальних послугах особи/сім’ї, яка належить до вразливих категорій населення або перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, проводиться надавачем.
Надання соціальних послуг одноразово, екстрено (кризово) здійснюється без укладення договору.
24.Інформація, що міститься в документах, оформлених для надання соціальних послуг, є конфіденційною. Надавач вживає заходів до захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України “Про інформацію”“Про захист персональних даних” та є відповідальним за нерозголошення такої інформації згідно із законом.
25. Підставами для припинення надання соціальних послуг є:
відсутність потреби в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини;
закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг (крім випадків продовження строку дії договору за результатами повторного оцінювання потреб);
відмова особи/сім’ї від отримання послуг (крім випадків соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, і сімей, у яких порушуються права дитини) та дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;
зміна задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) отримувача (місця звернення отримувача під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці надзвичайного або воєнного стану) соціальних послуг, що унеможливлює надання соціальних послуг;
невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;
виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальних послуг інформації/документів під час звернення за наданням соціальних послуг, що унеможливлює подальше їх надання;
смерть отримувача соціальних послуг;
дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;
ліквідація (припинення діяльності) надавача або припинення ним надання відповідних соціальних послуг.
Для підтвердження даних про смерть отримувача соціальних послуг використовуються відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які передаються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодавством.
У разі виявлення в отримувача соціальних послуг у процесі надання соціальних послуг відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, визначених переліком, затвердженим МОЗ, надання соціальних послуг припиняється на строк до усунення таких протипоказань без розірвання договору про надання соціальних послуг.
Надання соціальних послуг не може бути припинено у разі наявної загрози життю чи здоров’ю особи, домашнього насильства, насильства за ознакою статі або жорстокого поводження з дітьми.
26. Якщо отримувач соціальних послуг без поважних причин не виконує умови договору про надання соціальних послуг, надавач надсилає отримувачу соціальних послуг або його законному представнику письмове повідомлення про дату, з якої буде припинено надання соціальних послуг у разі подальшого невиконання умов договору. Надання соціальних послуг у такому разі припиняється не раніше ніж через п’ятнадцять календарних днів з дати відправлення відповідного письмового повідомлення.
27. У разі припинення надання соціальних послуг (крім соціальних послуг, що надаються в інтернатному закладі) з підстав, зазначених у пунктах 5 і 6 частини другої статті 24 Закону України “Про соціальні послуги”, надавач протягом однієї доби з моменту виявлення причин припинення надання соціальних послуг подає (надсилає) уповноваженому органу в письмовій або електронній формі засобами телекомунікаційного, зокрема електронного, зв’язку клопотання про припинення надання соціальних послуг із зазначенням причин припинення їх надання для прийняття рішення про припинення надання соціальних послуг.
У разі припинення надання соціальних послуг з підстав, зазначених у пунктах 1-47 і 8 частини другої статті 24 Закону України “Про соціальні послуги”, надавач приймає рішення про припинення надання соціальних послуг та видає відповідний наказ із зазначенням причин припинення надання соціальних послуг.
Повідомлення про припинення надання соціальних послуг надавач протягом трьох робочих днів надсилає на поштову адресу особи, її законного представника, органу опіки та піклування за місцезнаходженням надавача та уповноваженому органу, який прийняв рішення про надання соціальних послуг із зазначенням причин припинення надання соціальних послуг.
Форми рішення про припинення надання соціальних послуг та повідомлення про припинення надання соціальних послуг затверджуються Мінсоцполітики.
28. Якщо підставою для відмови в наданні/припинення надання соціальних послуг є ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я, або ліквідація (припинення діяльності) надавача чи припинення надання ним відповідних соціальних послуг, такий надавач надсилає уповноваженому органу інформацію про підстави такої відмови в наданні/припинення надання соціальних послуг не пізніше ніж через три робочих дні з дати прийняття відповідного рішення для врахування під час визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в соціальних послугах та організації їх надання.
Рішення про відмову в наданні соціальних послуг або припинення їх надання може бути оскаржено в судовому порядку.
29. Після завершення надання соціальної послуги надавач у строк, що не перевищує п’яти робочих днів, інформує уповноважений орган про завершення (припинення) її надання та результати роботи з особою/сім’єю.
30. У разі зміни задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, яка отримувала соціальні послуги догляду вдома, соціального супроводу, для забезпечення безперервності надання соціальних послуг уповноважений орган за згодою отримувача послуг не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати отримання інформації про припинення надання соціальної послуги інформує уповноважений орган (фахівця із соціальної роботи або уповноважену посадову особу) за новим задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) такої особи, якщо воно відоме, про доцільність продовження надання соціальної послуги, про заходи, що проводились у процесі надання послуги, результати роботи і подає пропозиції щодо подальшої підтримки отримувача соціальних послуг.
У разі зміни задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) сім’ї з дітьми, яка перебувала під соціальним супроводом у зв’язку з ухиленням батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини, або сім’ї, у якій батьків поновлено в батьківських правах, обов’язково інформується служба у справах дітей за новим задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) сім’ї для організації подальшої роботи з нею.
 
 
Секретар міської ради                                                                     Юрій ХИМИН

ПОЛОЖЕННЯ
про Бориславський міський  центр надання соціальних послуг
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1.1. Комунальна установа Бориславський міський центр надання соціальних послуг (далі - ЦЕНТР)- є бюджетною неприбутковою установою .
1.2. Бориславський міський центр надання соціальних послуг є комплексним закладом соціального захисту населення, відділення, якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі - особи/сім’ї).
1.3. ЦЕНТР утворюється , реорганізовується , ліквідовується  засновником - Бориславською міською радою Львівської області, в порядку  передбаченому законодавством , з урахуванням потреб територіальної громади.
1.4. Найменування комунальної установи :
повне найменування ЦЕНТРУ: БОРИСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ;
скорочене найменування ЦЕНТРУ : БМЦНСП.
1.5. Юридична адреса: 82300, Львівська область , місто Борислав , вулиця Весняна, будинок 28.
1.6.  Положення про ЦЕНТР та структуру затверджує Бориславська міська рада. Кошторис ЦЕНТРУ затверджує управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради.
1.7.  ЦЕНТР є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.
1.8. ЦЕНТР у своїй діяльності керується  Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань надання соціальних послуг, а також цим Положенням.
1.9. ЦЕНТР здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку спрямовану на задоволення соціальних потреб населення.
 
2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
 
2.1. Основною метою діяльності ЦЕНТРУ є сприяння у розв’язанні проблемних питань і надання соціальних послуг мешканцям Бориславської міської територіальної громади ,які перебувають у складних життєвих обставинах й потребують сторонньої допомоги ; надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветерана.
     2.2.  Основними завданнями ЦЕНТРУ є:
проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;
надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин;
надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя( далі- послуга) таким категоріям осіб (далі-ветерани):
-ветерани війни, особи ,які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
-члени сімей ветеранів війни ,члени сімей осіб ,які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
-військовослужбовці, які брали безпосередню участь у заходах , необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави та були звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законному порядку.
2.3. Центр відповідно до визначених цим Положенням завдань:
- виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік;
- проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;
- надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;
- надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;
- забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;
- забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради , бере участь у роботі спостережних комісій;
- складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
- вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;
- проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;
- створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;
- взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції у відповідній адміністративно-територіальній одиниці або територіальній громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;
- інформує населення Бориславської міської територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання. Відповідні матеріали розміщуються в засобах масової інформації, на веб-сайтах суб’єктів, що надають соціальну послугу, інших інформаційних ресурсах;
- бере участь у визначенні потреб населення Бориславської міської територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення Бориславської міської територіальної громади у соціальних послугах;
готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;
забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.
2.4. ЦЕНТР з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у  Бориславській міській  територіальній громаді може  надати такі соціальні послуги:
-  догляд вдома;
-  соціальна адаптація;
-  соціальна інтеграція та реінтеграція; 
-  екстрене (кризове) втручання;
- консультування;
- соціальний супровід;
- представництво інтересів;
- посередництво (медіація);
- соціальна профілактика;
- натуральна допомога;
- фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;
- інформування;
- послуга з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветерана;
- супровід під час інклюзивного навчання;
- транспортні;
- інші базові соціальні послуги визначені законодавством за погодженням Бориславської міської ради.
2.5. ЦЕНТР проводить роботу що передбачає здійснення соціального супроводження  прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу ,робота проводиться працівником (або групою  працівників) ЦЕНТРУ заходів, спрямованих на забезпечення належних умов функціонування прийомної сім’ї , дитячого будинку сімейного типу, зокрема надання соціальних послуг.
2.6. Послуги можуть надаватися ЦЕНТРОМ за місцем проживання/перебування особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних послуг (зокрема на вулиці).
2.7. Для надання соціальних послуг, з урахуванням потреб Бориславської міської територіальної громади до складу  ЦЕНТРУ можуть входити  такі структурні підрозділи( відділення):
відділення соціальної роботи (проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню осіб/сімей у складні життєві обставини , зокрема інформаційно-просвітницька, соціально-профілактична робота, оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах, організація надання їм соціальних послуг шляхом ведення випадку, з метою подолання складних життєвих обставин  та мінімізації негативних наслідків таких обставин, моніторинг надання соціальних послуг ЦЕНТРОМ, соціальний супровід сімей , що потрапили у складні життєві обставини соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів та усиновителів );
відділення- сервісний офіс у справах ветеранів (далі- сервісний офіс) ( надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам війни , особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей ветеранів війни, членами сімей осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовцям , які брали безпосередню участь у заходах для забезпечення оборони України , захисту безпеки населення та інтересів держави , та були звільнені з військової служби, у тому числі демобілізовані у визначеному законному порядку (далі - ветерани));
мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (надання особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, послуг кризового та екстреного втручання, інформування, консультування, представництва інтересів; формування нетерпимого ставлення громадян до проявів домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, проведення заходів у сфері запобігання та протидії насильству). У ЦЕНТРІ також можуть утворюватися мобільні бригади екстреного реагування для надання послуг кризового та екстреного втручання іншим вразливим групам населення;
відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (надання натуральної та грошової допомоги (продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, санітарно-гігієнічні засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, взуття, інші предмети першої необхідності, організація харчування, забезпечення паливом тощо) особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах);
відділення соціальної допомоги вдома (надання соціальних послуг догляду вдома, соціального супроводу особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання/перебування).
2.8. Відповідно до потреб у соціальних послугах , визначених у Бориславській міській територіальній громаді можуть утворюватися інші структурні підрозділи(відділення ) за рішенням Бориславської міської ради.
2.9. Відділення  очолює керівник (начальник / завідувач), якого призначає на посаду та звільняє директор ЦЕНТРУ.
2.10. Положення про відділення ЦЕНТРУ затверджуються директором ЦЕНТРУ.
 
3. ПРАВА ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
 
3.1.  ЦЕНТР має право:
- самостійно визначати форми та методи роботи;
- подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг;
- утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди із залученням представників установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям;
- залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, фізичних осіб, волонтерів до надання соціальних послуг у відділеннях ЦЕНТРУ;
- залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг.
3.2. ЦЕНТР провадить діяльність за принципами недискримінації, дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.
 
4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ
 
4.1. Підставою для надання соціальних послуг є:
- направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на підставі відповідного рішення управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради;
- результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.
4.2. Підставою для надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветерана є звернення за наданням послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя до керівника відділення- сервісного офісу.
4.3. Рішення управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради про надання послуг особі/сім’ї приймається відповідно до Переліку соціальних послуг ,умов та порядку їх надання структурними підрозділами (відділеннями) Бориславського міського центру надання соціальних послуг.
4.4. Методичний та інформаційний супровід діяльності центру забезпечує Мінсоцполітики , координацію та контроль за забезпеченням його діяльності в установленому порядку погодженим з Львівським  обласним центром соціальних служб та Департаментом соціального захисту населення Львівської ОДА ,організаційно - методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг забезпечує управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради.
 
5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
 
5.1. Вищим органом управління є засновник, в особі Бориславської міської ради Львівської області.
5.2. Органом управління Центру є Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради.
5.3. Оперативне управління ЦЕНТРОМ здійснює директор, якого призначає на посаду (на конкурсній основі за контрактом) та звільняє з посади міський голова.
5.4. Директор ЦЕНТРУ:
організовує роботу ЦЕНТРУ, персонально відповідає за виконання завдань ЦЕНТРУ, визначає ступінь відповідальності працівників;
здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до державних стандартів і нормативів;
забезпечує своєчасне подання звітності про роботу ЦЕНТРУ;
складає та затверджує штатний розпис (в межах граничної чисельності працівників, відповідно до фонду оплати праці), який погоджується управлінням праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради;
затверджує положення про відділення ЦЕНТРУ;
затверджує посадові інструкції працівників;
призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад працівників;
затверджує правила внутрішнього розпорядку ЦЕНТРУ та контролює їх виконання;
видає відповідно до компетенції накази та розпорядження, організовує та контролює їх виконання;
укладає договори, діє від імені ЦЕНТРУ і представляє його інтереси;
розпоряджається коштами ЦЕНТРУ в межах затвердженого кошторису;
забезпечує фінансово-господарську діяльність ЦЕНТРУ, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів із надання соціальних послуг особам/сім’ям;
забезпечує проведення атестації працівників в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;
вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та 
5.5 Керівник відділення- сервісного офісу :
створює умови та забезпечує діяльність сервісного офісу;
налагоджує комунікацію та взаємодію із суб’єктами надання публічних (електронних публічних) послуг;
призначає та звільняє помічників ветерана в установленому  трудовим законодавством порядку;
проводить моніторинг якості надання соціальних послуг помічниками ветерана;
представляє інтереси сервісного офісу в органах місцевого самоврядування , взаємодіє з іншими учасниками експериментального проекту. 
 
 
6.ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНА БАЗА
 
6.1. Утримання ЦЕНТРУ забезпечується за рахунок коштів, передбачених бюджетом міської територіальної громади, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
6.2. Соціальні послуги надаються ЦЕНТРОМ за рахунок бюджетних коштів.
6.3. ЦЕНТР може надавати платні соціальні послуги :
- з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;
- за рахунок отримувача соціальних послуг / третіх осіб.
6.4. Розмір плати за соціальні послуги встановлюється ЦЕНТРОМ у визначеному законодавством порядку.
6.5. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку, для утримання ЦЕНРУ або для забезпечення надання соціальних послуг.
6.6. У разі надходження коштів від надання платних соціальних  послуг, добровільних пожертвувань від юридичних та фізичних осіб , у тому числі іноземних , з інших джерел не заборонених законодавством , бюджетні асигнування ЦЕНТРУ не зменшуються.
6.7. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників ЦЕНТРУ встановлюються відповідно до законодавства та Колективного договору.
6.8. ЦЕНТР забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:
створення належних умов для професійної діяльності (у тому числі підвищення кваліфікації, супервізії );
проведення профілактичного медичного огляду;
створення безпечних умов праці.
6.9. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у ЦЕНТРІ здійснюється відповідно до законодавства, контроль здійснюється відповідними державними органами, засновником, а також уповноваженими засновником органами / особами.
6.10. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у ЦЕНТРІ проводиться відповідно до законодавства.
6.11. Контроль за дотриманням ЦЕНТРОМ вимог законодавства у сфері надання соціальних послуг  здійснюється в порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України.
6.12. ЦЕНТР володіє та користується майном, яке передано йому на праві оперативного управління Бориславською міською радою, юридичними та фізичними особами, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
6.13. ЦЕНТР має право на придбання та оренду обладнання, майна необхідного для забезпечення функціонування центру.
6.14. Засновник забезпечує створення та розвиток у ЦЕНТРІ необхідної матеріально-технічної бази, в тому числі відповідність приміщень санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам згідно із законодавством.
6.15. ЦЕНТР має право в установленому порядку отримувати гуманітарну  та благодійну допомогу , в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги особам , сім’ям, які отримують соціальні послуги в ЦЕНТРІ , та поліпшення матеріально-технічної бази ЦЕНТРУ.
 
 
7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
 
7.1. Припинення діяльності ЦЕНТРУ  здійснюється  шляхом його реорганізації (злиття , приєднання , поділу. перетворення) або ліквідації – за рішенням  засновника, а у випадках , передбачених законодавством України,- за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
7.2. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи центру зараховуються до доходу бюджету міської територіальної громади.
 
8.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
8.1. Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України , зміни та доповнення до Положення вносяться в порядку , визначеному чинним законодавством України , та набувають юридичної сили з моменти їх державної реєстрації.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення міської ради
від 26.10.2023 р. №1542
 
Структура і штатна чисельність
Бориславського міського центру надання соціальних послуг
Адміністративно-господарський персонал
№ п/п Назва посади Кількість одиниць
1 Директор 1,0
2 Головний бухгалтер 1,0
3 Сестра медична 1,0  
4 Водій 0,5  
5 Прибиральник службових приміщень 0,25  
Відділення соціальної роботи
№ п/п Назва посади Кількість одиниць
1 Заступник директора-керівник відділення 1,0
2 Провідний фахівець із соціальної роботи 1,0
3 Фахівець із соціальної роботи І І категорії 1,0
4 Психолог ІІ категорії 1,0
Відділення - сервісний офіс у справах ветеранів
№ п/п Назва посади Кількість одиниць
1 Керівник відділення 1,0
2 Психолог 1,0
3  Фахівець із соціальної роботи - помічник ветерана 3,0
     
Відділення соціальної допомоги вдома
№ п/п Назва посади Кількість одиниць
1 Завідувач відділення 1,0
2 Фахівець із соціальної допомоги вдома ІІ категорії 1,0
3 Соціальний робітник 16,0
Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги
№ п/п Назва посади Кількість одиниць
1 Соціальний працівник І категорії 1,0
2 Швачка 0,5
3 Перукар 0,5
 
Секретар міської ради                                                  Юрій ХИМИН