РІШЕННЯ № 2065

Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5,6 до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
  04 жовтня  2019 року Борислав                               № 2065
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5,6 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 

Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»,  рішення Львівської обласної ради від 10 вересня 2019 року №866 «Про внесення змін до обласних програм та показників обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 05.09.2019 року №952/0/5-19 «Про виділення коштів», від 10.09.2019 року №9670/5-19 «Про розподіл субвенції на проекти співробітництва територіальних громад», від 25.09.2019 року №1018/0/5-19 «Про зміни до розподілу видатків на капітальне будівництво», рішення Дрогобицької міської ради від 19.09.2019 року №1960 «Про внесення змін до міського бюджету м.Дрогобича на 2019 рік», рішення Східницької селищної ради від 11.07.2019 року №711 «Про внесення змін в рішення селищної ради від 18 грудня 2018 року №600 «Про селищний бюджет смт.Східниці на 2019 рік», 17.09.2019 року №750 «Про внесення змін в рішення селищної ради від 18 грудня 2018 року №600 «Про селищний бюджет смт.Східниці на 2019 рік»,  рішення Ясеницько-Сільної сільської ради від 06.09.2019 року №582 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік»,  договір про співпрацю територіальних громад у формі реалізації спільних проектів від 14 травня 2019 року,  беручи до уваги та рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 03 жовтня 2019 року №77/1 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.І.Петріва від 24 вересня  2019 року  №01-35/807, міська рада

 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:
            1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 1716592 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом на суму 1025296 гривень, за спеціальним фондом на суму 691296 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі     365611527 гривень 53 копійки, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 333108615 гривень 53 копійки;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 32502912 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 26361112 гривень» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 1716592 гривень, у тому числі за загальним фондом на суму 10700 гривень, за спеціальним фондом  на суму 1705892 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 367682756 гривень 53 копійки, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 321889584 гривень 53 копійки;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 45793172  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   39651372 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити профіцит по загальному фонду міського бюджету міста Борислава на суму 1014596 гривень за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) субвенції з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва територіальних громад в сумі 1014596 гривень.
 Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 1014596 гривень , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) субвенції з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва територіальних громад в сумі 1014596 гривень. »
1.3) Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
2. Внести зміни до пп. 6 п.16 рішення міської ради від  20 грудня  2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік» і викласти його в такій редакції :
- Кошти в сумі 102400 гривень , які передбачені на реалізацію природоохоронних заходів спрямувати на : проведення повного хімічного аналізу води ( аніоно-катіонного складу) та спектрального півкількісного аналізу сухого залишку в сумі 22827 гривень та руслорегулюючі та берегоукріплюючі роботи на р.Тисмениця в районі вулиць Д.Галицького, В.Чорновола, в місті Бориславі Львівської області (капітальний ремонт) ,  які були розпочаті за рахунок коштів Львіівського обласного фонду охорони навколишнього середовища в 2018 році в сумі 63625 гривень.
 
3. Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів на 2019 рік згідно з додатком 4.
 
4. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об’єктами у 2019 році згідно з додатком 5.
 
5. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році згідно з додатком 6.
 
6. Вважати додатки 1-6  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.С.Садлівського, заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                  І.Р.Яворський
 
Додаток 1
до рішення міської ради
                  04 жовтня  2019 року №2065
Уточнені доходи міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
грн
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 1716592,00 1025296,00 691296,00 645296,00
41000000 Від органів державного управління 1716592,00 1025296,00 691296,00 645296,00
41030000 Субвенції  1716592,00 1025296,00 691296,00 645296,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1716592,00 1025296,00 691296,00 645296,00
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 514993,00 0,00 514993,00 514993,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  1201599,00 1025296,00 176303,00 130303,00
Разом доходів 1716592,00 1025296,00 691296,00 645296,00
Секретар міської ради                                                                      Ю.М.Химин

Додаток 2
до рішення міської ради
04 жовтня 2019 року №2065
Уточнене фінансування міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -1014596,00 1014596,00 1014596,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -1014596,00 1014596,00 1014596,00
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -1 014 596,00 1 014 596,00 1 014 596,00
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 -1014596,00 1014596,00 1014596,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -1014596,00 1014596,00 1014596,00
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -1 014 596,00 1 014 596,00 1 014 596,00
Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                           Ю.М.Химин

 

Додаток 3
до рішення міської ради
04 жовтня  2019 року №2065
Уточнений розподіл видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд  Спеціальний фонд РАЗОМ
Усього Видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  Видатки споживання з них: Видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7    9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22827,00 22827,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0218300 8300 Охорона навколишнього природного середовища 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22827,00 22827,00
0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22827,00 22827,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514993,00 514993,00 0,00 0,00 0,00 514993,00 514993,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611000 1000 Освіта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) -90000,00 -90000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90000,00
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 90000,00 90000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00
0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514993,00 514993,00 0,00 0,00 0,00 514993,00 514993,00
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514993,00 514993,00 514993,00 514993,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 10700,00 10700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10700,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1014000 4000 Культура і мистецтво 10700,00 10700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10700,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 10700,00 10700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10700,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908075,00 884902,00 0,00 0,00 0,00 908075,00 908075,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216000 6000 Житлово-комунальне господарство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1462846,00 1416846,00 0,00 0,00 0,00 1462846,00 1462846,00
1216014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1462846,00 1416846,00 0,00 0,00 0,00 1462846,00 1462846,00
1217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -531944,00 -531944,00 0,00 0,00 0,00 -531944,00 -531944,00
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -531944,00 -531944,00 0,00 0,00 0,00 -531944,00 -531944,00
1218300 8300 Охорона навколишнього природного середовища 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22827,00 -22827,00
1218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22827,00 -22827,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259997,00 259997,00 0,00 0,00 0,00 259997,00 259997,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3717600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259997,00 259997,00 0,00 0,00 0,00 259997,00 259997,00
3737670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259997,00 259997,00 0,00 0,00 0,00 259997,00 259997,00
Всього видатків 10700,00 10700,00 0,00 0,00 0,00 1705892,00 1659892,00 0,00 0,00 0,00 1705892,00 1716592,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.М.Химин                                  

Додаток 4
до рішення міської ради 
04 жовтня  2019  року №2065
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2019 рік
грн
Торансферти з інших бюджетів
Код Найменування бюджету
субвенції Усього
Дотація на :
загального фонду на : спеціального фонду на
найменування трансферту
Інші субвенції з місцевого бюджету  Інші субвенції з місцевого бюджету 
Бюджет с.Попелі 0,00 6038,00 0,00 0,00 46000,00 0,00 0,00 52038,00
Бюджет с.Ясениці 0,00 17138,00 0,00 0,00 17554,00 0,00 0,00 34692,00
Бюджет Східницької селишної ради 0,00 0,00 0,00 0,00 112 749,00 0,00 0,00 112 749,00
13203100000 Міський бюджет міста Дрогобича 0,00 259 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 997,00
Всього 0,00 283173,00 0,00 0,00 176303,00 0,00 0,00 459476,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.М.Химин
 
 
Додаток 5
до рішення міської ради                                                                                                                04 жовтня  2019 року №2065
Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об"єктами у 2019 році
грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми /підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об"єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об"єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об"єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовностіоб"єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 0 9
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 514993,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Реконструкція даху будівлі дощкільного закладу №3 для дітей з вадами зору і мови комбінованого типу (без зміни зовніщніх геометричних параметрів будівлі) на вулиці Шкільна,13 в місті Бориславі Львівської області 514993,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 884902,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Внески до статутного капіталу КП "Еко Місто" ( для забезпечення співфінансування по реалізації спільного проекту "впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів у місті Бориславі , смт.Східниця, с.Попелі та смт.Ясениця-Сільна -531944,00
1216014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів Впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів у місті Бориславі , смт.Східниця, с.Попелі та смт.Ясениця-Сільна 1416846,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 259997,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3737670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Внески до статутного капіталу  КНП "Центральна міська лікарня міста Борислава" по проекту "Врятуй життя" відповідно до  "Програми підтримки співробітництва територіальних громад на 2019-2020 роки" на придбання медичного обладнання (апарату штучної вентиляції легень, дефібрілятора монітора пацієнта, приліжкові монітори пацієнта) 259997,00
Всього 1659892,00
Секретар міської ради                                                                                                        Ю.М.Химин

Додаток 6
до рішення міської ради
04 жовтня  2019 року  №2065
Уточнений розподіл витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році.
грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідально-го виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/ регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву/ регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  22827,00 0,00 22827,00 0,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Комплексна ппрограми охорони навколишнього природного середовища міста Борислава та смт.Східниці на 2018-2022 роки рішення міської ради від 31.10.2017 року №900  22827,00 0,00 22827,00 0,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 90000,00 90000,00 0,00 0,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Програма розвитку міжнародних відносин в галузі освіти з обміну учнівською молоддю між школами побратимами Україна-Польша-Латвія у 2019 році 90000,00 90000,00 0,00 0,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 63625,00 0,00 263104,00 153479,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава  на 2019 рік 31.01.2019 року №1692 531944,00 0,00 731423,00 685423,00
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Борислава на 2019 рік 31.01.2019 року №1690 -531944,00 0,00 -531944,00 -531944,00
1218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Комплексна ппрограми охорони навколишнього природного середовища міста Борислава та смт.Східниці на 2018-2022 роки рішення міської ради від 31.10.2017 року №900  63625,00 0,00 63625,00 0,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 259997,00 0,00 259997,00 259997,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава " Бориславської міської ради на 2019 рік 28.02.2019 року №1726 259997,00 0,00 259997,00 259997,00
Всього 436449,00 90000,00 545928,00 413476,00
Секретар міської ради                                                                      Ю.М.Химин