РІШЕННЯ № 2066

Про внесення змін в додатки  1,3 до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним фондом

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
РІШЕННЯ
  04 жовтня  2019 року Борислав                               № 2066
 
 
Про внесення змін в додатки  1,3 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним фондом.
 

Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 26.09.2019 року №1020/0/5-19 «Про перерозподіл субвенції», беручи до уваги та рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від «03» жовтня 2019 року №77/2 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.І.Петріва від 26 вересня  2019 року  №01-35/817, міська рада

 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:
         1.1)  У підпункті  1 пункту 1 зменшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 3653 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом на суму 3653 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі                      365607874 гривень 53 копійки, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 333104962 гривень 53 копійки;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 32502912 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 26361112 гривень» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 зменшити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік  на суму 3653 гривень, у тому числі за загальним фондом на суму 3653 гривень, згідно з додатком 2 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 367679103 гривень 53 копійки, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 321885931 гривень 53 копійки;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 45793172  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   39651372 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
 
2. Вважати додатки 1-2  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                  І.Р.Яворський
Додаток 1
до рішення міської ради
 04 жовтня 2019 року №2066
Уточнені доходи міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
грн
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти -3653,00 -3653,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління -3653,00 -3653,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції  -3653,00 -3653,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -3653,00 -3653,00 0,00 0,00
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -3653,00 -3653,00 0,00 0,00
Разом доходів -3653,00 -3653,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                                      Ю.М.Химин
 
Додаток 2
до рішення міської ради
 04 жовтня 2019 року №2066
Уточнений розподіл видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд  Спеціальний фонд РАЗОМ
Усього Видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  Видатки споживання з них: Видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7    9 10 11 12 13 14 15 16
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради -3653,00 -3653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3653,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712000 2000 Охорона здоров`я -3653,00 -3653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3653,00
3712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я -3653,00 -3653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3653,00
3712146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань -3653,00 -3653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3653,00
Всього видатків -3653,00 -3653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3653,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.М.Химин