РІШЕННЯ № 2136

Про припинення Бориславському відкритому акціонерному товариству “Львівавтотранс” права постійного користування землею на вул. Дрогобицькій, 11

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ
17 жовтня 2019 року Борислав                      №2136
 
Про припинення Бориславському відкритому акціонерному товариству “Львівавтотранс” права постійного користування землею на вул. Дрогобицькій, 11
 
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 12, п.в,е ст.141  п.3 ст.149 Земельного кодексу України, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 28 серпня 2019 року №70/12,  розглянувши  інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів  нерухомого майна, щодо об’єкта  нерухомого майна, заяву ТОВ “Дельта Автотранс” про вирішення питання земельної ділянки,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
 1. Припинити Бориславському відкритому акціонерному товариству “Львівавтотранс” право  постійного користування земельною  ділянкою  площею 1,0467 га    на вул. Дрогобицькій, 11 у м.Бориславі для виробничих потреб.
 
 2. Скасувати  Державний  акт на право постійного користування землею         від 28 лютого 2002 року  № ЛВ 2992.
 
  3. Земельну  ділянку  площею 1,0467 га на вул.Дрогобицькій,11 у м.Бориславі зарахувати  до земель запасу міста.
 
4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Ю.М Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).

Міський голова                                                                                            І.Р.Яворський