РІШЕННЯ № 2075

Про безоплатну передачу споруди – Бойлерної на вул. Коваліва, 53 з балансу КП «Бориславатеплоенерго» на баланс КП «Вододар»

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
04 жовтня 2019 року    Борислав                       №2075
 
 
Про безоплатну передачу споруди – Бойлерної на вул. Коваліва, 53 з балансу КП «Бориславатеплоенерго» на баланс КП «Вододар»
    Відповідно до пункту  статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», , беручи до уваги  звернення комунального підприємства «Вододар» від 26.06.2019 р.  № 263 та управління житлово-комунального господарства та енергозбереження від 02.10.2019 р. № 383-жк,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
                1. Комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» передати безоплатно  з балансу підприємства, а комунальному підприємству «Вододар» прийняти на баланс майно, а саме:
               «споруду – Бойлерної на вул. Коваліва, 53, інвентарний номер 10310079, балансова вартість 318857, 10 грн., залишкова вартість 29609, 03 грн.»
 
               2. Комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» (Б.Дубас)  та комунальному підприємству «Вододар» (Я. Лопушанський) здійснити приймання – передачу майна за актом приймання-передачі відповідно до  чинного законодавства України та пункту 1 цього рішення.
 
    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р. Садлівського та секретаря міської ради Ю. Химина згідно з розподілом їх функціональних обов ’язків.
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                        І.Р. Яворський