РІШЕННЯ № 2175

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на  вул. Дрогобицькій, 7 у м.Бориславі, затвердження їх вартості та продаж земельної ділянки громадянину Фецяку А. І.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
14 листопада 2019 року Борислав №2175
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на           вул. Дрогобицькій, 7 у м.Бориславі, затвердження їх вартості та продаж земельної ділянки громадянину Фецяку А. І.
 
                Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт Товариства з обмеженою відповідальністю  науково-виробничого підприємства “ГАЛГЕО” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 16 жовтня 2019 року №74/1, заяву громадянина Фецяка А. І.   про продаж земельної ділянки,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
 1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,1165 га на вул. Дрогобицькій,7 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0077),
  
 2. Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,1165 га на вул.Дрогобицькій, 7  у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0077), у сумі  155 626 гривень (сто п’ятдесят п’ять тисяч шістсот двадцять шість гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 133, 58 гривень (сто тридцять три  гривні 58 копійок).
 
    3. Продати громадянину Фецяку Андрію Івановичу, який зареєстрований у м.Бориславі, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,1165 га на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0077)  для   виробничих потреб, із земель, що перебувають в оренді (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення)  за  155 626 гривень (сто п’ятдесят п’ять тисяч шістсот двадцять шість гривень).
 
4. Громадянину Фецяку Андрію Івановичу укласти з Бориславською міською радою договір купівлі- продажу земельної ділянки та провести оплату згідно з діючим законодавством.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.М.Химина та  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
 
Міський голова   І.Р.Яворський