РІШЕННЯ № 2174

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на  вул. Шевченка,37 “а” у м.Бориславі, затвердження її вартості та про продаж земельної ділянки громадянину Спасу О.М.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
14 листопада  2019року Борислав                       №2174
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на                вул. Шевченка,37 “а” у м.Бориславі, затвердження її вартості та про продаж земельної ділянки громадянину Спасу О.М.
 
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від      листопада  2019 року №   /  ,  звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву громадянина Спаса О.М.  про погодження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:    
 
      1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0400 га на вул. Шевченка,37 “а” у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:01:002:0113).
  
     2. Затвердити вартість земельної ділянки площею 0,0400 га на                        вул. Шевченка,37 “а”  у м. Бориславі (кадастровий номер 4610300000:01:002:0113) у сумі  110 710 гривень  (сто десять тисяч сімсот десять гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить  276, 78 гривень (двісті  сімдесят шість гривень 78 копійок).
  
   3. Продати громадянину Спасу Олегу Миколайовичу земельну ділянку площею 0,0400га на  вул. Шевченка,37 “а” у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:01:002:0113) для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. 
 
       4. Громадянину Спасу О.М.  укласти  з  Бориславською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату згідно з діючим законодавством.
 
       5. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової  служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів.    
 
          6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.М.Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
 
Міський голова   І.Р.Яворський