РІШЕННЯ № 2211

Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5,6 до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
  20 грудня 2019 року Борислав                               № 2211
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5,6 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 

Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України,  пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року №1107-р «Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році», від 04 грудня 2019 року №1196-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів транскордонного співробітництва у 2019 році», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 09 грудня 2019 року №1461/0/5-19 «Про зменшення та перерозподіл обсягу субвенції», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 19 грудня  2019 року №80/3 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 11 грудня   2019 року  №01-35/1002, міська рада

 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:

            1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 5980000 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом збільшити на суму 5962446 гривень, за спеціальним фондом збільшити на суму 17544 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі     391142154 гривень 53 копійки, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 358697991 гривень 53 копійки;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 32444163 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 26330809 гривень» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 5980000 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 5938946 гривень, за спеціальним фондом збільшити   на суму 41054 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 393151383 гривень 53 копійки, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 345033082 гривень 53 копійки;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 48180301  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   41533947 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити профіцит по загальному фонду міського бюджету міста Борислава на суму 23500 гривень за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду)  в сумі 23500 гривень.
 Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 23500 гривень , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 23500 гривень»
1.3) Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
2. Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів на 2019 рік згідно з додатком 4.
 
3. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об’єктами у 2019 році згідно з додатком 5.
 
4. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році згідно з додатком 6.
 
5. Вважати додатки 1-6  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського, заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                  І.Яворський
 

Додаток 1
до рішення міської ради
 20 грудня 2019 року №2211
Уточнені доходи міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 5980000,00 5962446,00 17554,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 5980000,00 5962446,00 17554,00 0,00
41030000 Субвенції  6000000,00 6000000,00 0,00 0,00
41032400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів транскордонного співробітництва 3000000,00 3000000,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 3000000,00 3000000,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -20000,00 -37554,00 17554,00 0,00
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -20000,00 -20000,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  0,00 -17554,00 17554,00 0,00
Разом доходів 5980000,00 5962446,00 17554,00 0,00
Секретар міської ради                                                                      Ю.Химин
 
Додаток 2
до рішення міської ради
   20 грудня 2019 року №2211
Уточнене фінансування міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -23500,00 23500,00 23500,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -23500,00 23500,00 23500,00
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -23 500,00 23 500,00 23 500,00
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 -23500,00 23500,00 23500,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -23500,00 23500,00 23500,00
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -23 500,00 23 500,00 23 500,00
Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                           Ю.Химин
 
Додаток 3
до рішення міської ради
  20 грудня 2019 року №2211
Уточнений розподіл видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд  Спеціальний фонд РАЗОМ
Усього Видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  Видатки споживання з них: Видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7    9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  -39825,00 10175,00 0,00 0,00 -50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39825,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0218100 8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру -19527,00 -19527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19527,00
0218110 8110 0320 Заходи з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха -19527,00 -19527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19527,00
0218400 8400 Засоби масової інформації 29702,00 29702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29702,00
0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 29702,00 29702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29702,00
0219000 Міжбюджетні трансферти -50000,00 0,00 0,00 0,00 -50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50000,00
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-еконоічного розвитку регіонів -50000,00 0,00 0,00 0,00 -50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50000,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 4452000,00 4452000,00 3715200,00 -72270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4452000,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0610100 0100 Державне управління -125000,00 -125000,00 -95000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -125000,00
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у  сфері освіти -125000,00 -125000,00 -95000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -125000,00
0611000 1000 Освіта 4552000,00 4552000,00 3785200,00 -72270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4552000,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної  освіти 1212000,00 1212000,00 1122000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1212000,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) 3245000,00 3245000,00 2582700,00 -72270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3245000,00
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  77000,00 77000,00 63000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77000,00
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  13000,00 13000,00 7500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13000,00
0611160 1160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  5000,00 5000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 5000,00 5000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
0615000 5000 Фізична культура і спорт 25000,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 25000,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  25000,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради -485333,00 -485333,00 -32276,00 -109300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -485333,00
0810000 Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0810100 0100 Державне управління -120733,00 -120733,00 -12076,00 -106000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120733,00
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у  сфері соціального захисту та соціального забезпечення -120733,00 -120733,00 -12076,00 -106000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120733,00
0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг  окремим категоріям громадян та компенсації  за пільовий проїзд окремих категорій громадян -41500,00 -41500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41500,00
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг звязку -41500,00 -41500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41500,00
0813100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування -9600,00 -9600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9600,00
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю . -9600,00 -9600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9600,00
0813120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення -23500,00 -23500,00 -20200,00 -3300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23500,00
0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді         -23500,00 -23500,00 -20200,00 -3300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23500,00
0813200 3200 1090 Грошова компенсація за належні для утримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства -20000,00 -20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20000,00
0813230 3230 1040 Виплата дердавної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'яз, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом"гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя -20000,00 -20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20000,00
0813240 3240 Інші заклади та заходи -270000,00 -270000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270000,00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -270000,00 -270000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270000,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради -713775,00 -713775,00 -225000,00 -410017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -713775,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1010100 0100 Державне управління -273000,00 -273000,00 -225000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -273000,00
1010160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері культури, молоді, фізичної культури та спорту -273000,00 -273000,00 -225000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -273000,00
1010000 1000 Освіта -118300,00 -118300,00 0,00 -118300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -118300,00
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) -118300,00 -118300,00 0,00 -118300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -118300,00
1014000 4000 Культура і мистецтво -324210,00 -324210,00 0,00 -291717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -324210,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -89480,00 -89480,00 0,00 -74637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89480,00
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів -234730,00 -234730,00 0,00 -217080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -234730,00
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі в галузі культури і мистецтва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1015000 5000 Фізична культура і спорт 1735,00 1735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1735,00
1015011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту -10765,00 -10765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10765,00
1015062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 12500,00 12500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12500,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради -69064,00 -69064,00 -25000,00 0,00 0,00 17554,00 0,00 17554,00 0,00 0,00 0,00 -51510,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1210100 0100 Державне управління -25000,00 -25000,00 -25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25000,00
1210180 0160 0111 Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства  та енергозбереження -25000,00 -25000,00 -25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25000,00
1216000 6000 Житлово-комунальне господарство -44064,00 -44064,00 0,00 0,00 0,00 44152,40 26598,40 17554,00 0,00 0,00 26598,40 88,40
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68320,00 68320,00 0,00 0,00 0,00 68320,00 68320,00
1216014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів -17554,00 -17554,00 0,00 0,00 0,00 17554,00 0,00 17554,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41721,60 -41721,60 0,00 0,00 0,00 -41721,60 -41721,60
1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -26510,00 -26510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26510,00
1217030 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12098,40 12098,40 0,00 0,00 0,00 12098,40 12098,40
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12098,40 12098,40 0,00 0,00 0,00 12098,40 12098,40
1217400 7400 Транспорт та транспортна інфраструра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38696,80 -38696,80 0,00 0,00 0,00 -38696,80 -38696,80
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38696,80 -38696,80 0,00 0,00 0,00 -38696,80 -38696,80
3100000 Головний розпорядник коштів - Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради -89290,00 -89290,00 -48000,00 -7908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89290,00
31100000 Відповідальний виконавець: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
3110100 0100 Державне управління -40794,00 -40794,00 -48000,00 -7908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40794,00
3110160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері комунальної власності, земельних відносин та архітектури -40794,00 -40794,00 -48000,00 -7908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40794,00
3117100 7100 0421 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство -39874,00 -39874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39874,00
3117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою -39874,00 -39874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39874,00
3117600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю -8622,00 -8622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8622,00
3117650 7650 0490 Проведення екпертної грошової оцінки земельних ділянок чи права на неї 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3117693 7693 0490 Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю -8622,00 -8622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8622,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 2884233,00 -115767,00 -87924,00 -2000,00 3000000,00 23500,00 23500,00 0,00 0,00 0,00 23500,00 2907733,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3710100 0100 Державне управління -115767,00 -115767,00 -87924,00 -2000,00 0,00 23500,00 23500,00 0,00 0,00 0,00 23500,00 -92267,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у бюджетій та фінансовій сфері  -115767,00 -115767,00 -87924,00 -2000,00 0,00 23500,00 23500,00 0,00 0,00 0,00 23500,00 -92267,00
3719700 9700 Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 3000000,00 0,00 0,00 0,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000000,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевих бюджетів 3000000,00 0,00 0,00 0,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000000,00
Всього видатків 5938946,00 2988946,00 3297000,00 -601495,00 2950000,00 41054,00 23500,00 17554,00 0,00 0,00 23500,00 5980000,00
Секретар міської ради                                                 Ю.Химин                               
 
Додаток 4
до рішення міської ради 
20 грудня  2019  року №2211
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2019 рік
грн
Торансферти з інших бюджетів
Код Найменування бюджету
субвенції Усього
Дотація на :
загального фонду на : спеціального фонду на
найменування трансферту
Інші субвенції з місцевого бюджету  Інші субвенції з місцевого бюджету 
Бюджет Східницької селишної ради 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Бюджет с.Ясениці 0,00 -17 554,00 0,00 0,00 17 554,00 0,00 0,00 0,00
Всього 0,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000000,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.Химин
 
Додаток 5
до рішення міської ради
20 грудня 2019 року №2211
Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об"єктами у 2019 році
грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування об"єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об"єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об"єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовностіоб"єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 0 9
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 0,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальний ремонт внутрішніх електромереж багато квартирного житлового будинку №177 корпус 1 на вулиці В.Великого в місті Бориславі 68320,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт тротуару на вулиці Трускавецькій від будинку №103 до автомобільного мосту через річку Лошань в місті Бориславі Львівської області 70060,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітльний ремонт тротуару на вулиці В.Великого від будинку №31 до костелу польської громади в місті Бориславі Львівської області -145075,05
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт тротуару на вулиці Героїв ОУН-УПА в районі костелу польської громади у місті Бориславі Львівської області 33293,45
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Івасюка в місті Бориславі Львівської області 16480,80
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Гірній від медичного коледжу до перехрестя з вулицею Короленка в місті Бориславі Львівської області  13142,40
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Івасюка в місті Бориславі Львівської області -68320,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція благоустрою центральної площі імені І.Франка  у місті Бориславі Львівської  області  12098,40
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 23500,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у бюджетій та фінансовій сфері  Придбання основних засобів 23500,00
Всього 23500,00
Секретар міської ради                                                               Ю.Химин
Додаток 6
до рішення міської ради
20 грудня 2019 року  №2211
Уточнений розподіл витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році.
грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідально-го виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/ регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву/ регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  -20298,00 -20298,00 0,00 0,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації Програма розвитку інформаційного простору та фінансової підтримки комунального підприємства "Радіоредакція "Слово" на 2017-2019 роки  Рішенням міської ради від 31 серпня 2017 року №807  29702,00 29702,00 0,00 0,00
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-еконоічного розвитку регіонів Цільова програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в місті Дрогобичі на 2019 рік Рішення міської ради від 29 серпня 2019 року №1990 -50000,00 -50000,00 0,00 0,00
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради -311500,00 -311500,00 0,00 0,00
0810000 Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг звязку Програма компенсації за пільговий проїзд та пільги з оплати послуг за користування телефоном окремим пільговим категоріям громадян на 2019-2020 роки Рішення міської ради від 28 лютого 2019 року № 1730 -41500,00 -41500,00 0,00 0,00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста на 2019-2020 роки Рішення міської ради від 28 лютого 2019 року № 1729 -270000,00 -270000,00 0,00 0,00
1000000 Головний розпорядник: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради 1735,00 1735,00 0,00 0,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради
1015011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку фізичної культури і спорту "Борислав спортивний " на 2017-2021 роки  Рішення міської ради від 31 січня 2017 року №538 -10765,00 -10765,00 0,00 0,00
1015062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій , які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні Програма розвитку фізичної культури і спорту "Борислав спортивний " на 2017-2021 роки  Рішення міської ради від 31 січня 2017 року №538 12500,00 12500,00 0,00 0,00
3100000 Головний розпорядник коштів - Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради -48496,00 -48496,00 0,00 0,00
31100000 Відповідальний виконавець: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
3117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма регулювання земельних відносин у м.Бориславі на 2019-2021 роки Рішення міської ради від12.04.2019 року №1833 -39874,00 -39874,00 0,00 0,00
3117693 7693 0490 Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю Програма управління комунальним майном на 2019-2020 роки Рішення міської ради 22.08.2019 року  №1988 -8622,00 -8622,00 0,00 0,00
Всього -378559,00 -378559,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                                      Ю.Химин