РІШЕННЯ № 2217

Про затвердження міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення  Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату в м. Дрогобичі на 2020 рікБОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
20 грудня 2019 року Борислав №2217
      
Про затвердження міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення  Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату в м. Дрогобичі на 2020 рік

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.1 ст. 43 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу, беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 19.12.2019 року №80/8 та лист військового комісара від 19.11.2019 №3389 про створення територіального центру комплектування та соціальної підтримки, міська рада

ВИРІШИЛА:
           
1 Затвердити міську цільову програму покращення матеріально-технічного забезпечення Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату  в м. Дрогобичі на 2020 рік, що додається.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського.
 
 
 
 Міський голова                                                                                               І. Яворський

 

                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 20.12.2019 р. №2217                                                      

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
покращення матеріально-технічного забезпечення
Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату

 в м. Дрогобичі на 2020 рік.
 
І. Загальні положення.
Для створення належних умов праці працівників Дрогобицько-Бориславського ОРВК в м. Дрогобичі розроблену міську цільову програму.
Міська цільова програма покращення матеріально-технічного забезпечення Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату в м.Дрогобичі на 2020 рік (надалі - Програма), розроблена у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» з метою забезпечення належних умов для працівників Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату.
 
ІІ. Мета Програми.
Метою Програми є покращення матеріально-технічного Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату в м. Дрогобичі  та створення належних умов праці для працівників.
 
ІІІ. Відповідальний виконавець програми.
Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Бориславської міської ради.
 
IV. Завдання і результативні показники програми.
Завдання програми передбачає комплексне розв’язання у невідкладному порядку проблем поліпшення стану матеріально-технічного забезпечення Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату в місті Дрогобичі.
Основні завдання програми:
- придбання будівельних матеріалів для здійснення ремонту будівлі та приміщення Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату;
- забезпечення ефективного використання бюджетних коштів Дрогобицько-Бориславським об’єднаним районним військовим комісаріатом.
 
V. Фінансове  забезпечення  Програми.
Фінансування міської цільової програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються згідно розрахунків в міському бюджеті.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 50.000 гривень, відповідно до паспорту програми, що додається.
 
 
VI. Очікувані результати виконання Програми.
Результатом виконання даної програми є:
- забезпечення належних умов праці працівників Дрогобицько-Бориславського ОРВК в місті Дрогобичі, що сприятиме якісному та швидкому виконанню службових обов’язків.
 
VII. Координація та контроль за ходом виконанням Програми
 
1. Виконавцями Програми є виконавчий комітет Бориславської міської ради (відділ оборонної роботи,цивільного захисту та охорони довкілля Бориславської міської ради).
2. Координацію та загальний контроль за ходом реалізації Програмиз дійснює перший заступник міського голови.
3. Відділ оборонної роботи,цивільного захисту та охорони довкілля Бориславської міської радиу загальнюєінформацію про стан виконанняданоїПрограми.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                Ю. Химин
 
 

                                                                                                    Додаток
              до  рішення міської ради                                                                                                                                                                                                              від 20.12.2019 р. №2217

 

ПАСПОРТ
Міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату в м. Дрогобичі на 2020 рік
(назва програми)

 
1. Ініціатор розроблення програми_ Виконавчий комітет Бориславської міської ради,Дрогобицько-Бориславський об’єднаний районний військовий комісаріат
 
2. Дата, номер документа про затвердження програми від 20.12.2019 р. №2217
 
3. Розробник програми Виконавчий комітет Бориславської  міської ради
 
4. Співрозробники програми  Відділ оборонної роботи,цивільного захисту та охорони довкілля Бориславської міської ради
 
5. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Бориславської міської ради
 
6. Учасники програми Виконавчий комітет Бориславської міської ради,Дрогобицько-Бориславський об’єднаний районний військовий комісаріат
 
7. Термін реалізації програми  2020 рік
 
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
     необхідних для реалізації програми,
тис.грн, всього  50,00
 
у тому числі:
8.1. Коштів міського бюджету           ___________50,00___________
8.2. Коштів інших джерел (вказати) __________________________
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                      Ю.Химин