РІШЕННЯ № 2219

Про внесення доповнення до додатку до рішення міської ради від 14 листопада 2019 року №2156 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бориславської міської ради на 2020 рік»

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
20 грудня 2019 року Борислав №2219
 
 
Про внесення доповнення до додатку до рішення міської ради від 14 листопада 2019 року №2156 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бориславської міської ради на 2020 рік»
 
Відповідно до ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,  беручи до уваги доповідну записку  в.о.начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Т.Баумкетнера  від 15.11.2019 року №01-20/561 та рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  19 грудня 2019 року №80/9 , міська  рада
 
В И Р І Ш И Л А :
 
          1. Доповнити додаток до рішення міської ради від 14  листопада  2019 року №2156 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бориславської міської ради  на 2020 рік» пунктом  5 такого змісту:
 
Вид і назва проекту Мета прийняття Термін підготовки проекту Орган та підрозділ відповідальний  за розроблення проекту

5. Рішення міської ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном, що належить територіальній громаді міста Борислава  у новій редакції»
 
Удосконалення існуючих ставок оренди, установлення економічно виправданих і обґрунтованих розмірів орендної плати відповідно до норм чинного законодавства
 
І півріччя 2020 року Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури 

 
2. Начальнику відділу економіки та торгівлі міської ради Л.Попелю оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).
 
 
Міський голова                                                                                            І.Р.Яворський