РІШЕННЯ № 2241

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул. Дрогобицькій, 7 у м.Бориславі, затвердження їх вартості та продаж земельної ділянки громадянину Мартинюку Р.А.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
20 грудня 2019 року Борислав №2241
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на           вул. Дрогобицькій, 7 у м.Бориславі, затвердження їх вартості та продаж земельної ділянки громадянину Мартинюку Р.А.
 
             Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт Товариства з обмеженою відповідальністю  науково-виробничого підприємства “ГАЛГЕО” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від  13 грудня 2019 року №80/8, заяву громадянина Мартинюка Р.А.   про продаж земельної ділянки,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
  1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0373 га на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0148).
  
  2. Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0373 га на вул.Дрогобицькій, 7  у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0148) у сумі  49 400 гривень (сорок дев’ять тисяч чотириста гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 132, 44 гривні (сто тридцять дві гривні 44 копійки).
 
    3. Продати громадянину Мартинюку Роману Андрійовичу, який зареєстрований у с.Бабичі Радехівського району Львівської області, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0373 га на вул.Дрогобицькій, 7  у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0148)  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробній, машинобудівній та іншої промисловості, із земель, що перебувають в оренді (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення)  за  49 400 гривень (сорок дев’ять тисяч чотириста гривень).
 4. Громадянину Мартинюку Р.А.  укласти з Бориславською міською радою договір купівлі - продажу земельної ділянки та провести оплату, згідно з діючим законодавством.
 5. Дрогобицького управління  Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
   6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
Міський голова   І.Яворський