РІШЕННЯ № 2214

Про внесення змін в додатки  1, 3,5,6 до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за спеціальним фондом

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 20 грудня 2019 року Борислав                               № 221 
 
Про внесення змін в додатки  1, 3,5,6 дішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 

Відповідно до п.2 ст.48, п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України,  пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 19 грудня  2019 року №80/6 та офіційний висновок фінансового управління міської ради від 04 грудня 2019 року  №01-35/988, міська  рада

 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:
            1.1)  У підпункті  1 пункту 1 зменшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 6455751 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом збільшити на суму 3816579 гривень, за спеціальним фондом зменшити на суму 10272330 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі     385716965 гривень 53 копійки, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 363251821 гривень 53 копійки;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 22465144 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 16351790 гривень» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 зменшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 6455751 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 3816579 гривень, за  спеціальним фондом зменшити   на суму 10272330 гривень, згідно з додатком 2 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 387509884 гривень 53 копійки, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 349849292  гривень 53 копійки;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 37660592  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   31014238 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
           
  1. Змінити джерело фінансування видатків , а саме  передані з утримання закладів освіти та КНП «Центральна міська лікарня міста Борислава» у 2019 році за рахунок податків і зборів міського бюджету міста Борислава за кодом програмної класифікації видатків  та кредитування місцевого бюджету 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами))» та кодом Борислава за кодом програмної класифікації видатків  та кредитування місцевого бюджету 3712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 3500000 гривень вважати проведеними за рахунок «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету», а вивільненні кошти за рахунок податків і зборів в сумі 3500000 гривень спрямувати на оплату праці працівників закладів загальної середньої освіти та медичним працівникам
 
  1. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об’єктами у 2019 році згідно з додатком 3.
 
  1. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році згідно з додатком 4.

 
4. Вважати додатки 1-4  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського та  заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
 
 
Міський голова                                                                                  І.Яворський
 

Додаток 1
до рішення міської ради
20 грудня 2019 року №2214
Доходи міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
грн
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   602322,00 602322,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   593104,00 593104,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 593104,00 593104,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 207983,00 207983,00 0,00 0,00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами -18172,00 -18172,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата -9105,00 -9105,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 412398,00 412398,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів -386982,00 -386982,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами -386982,00 -386982,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 4109,00 4109,00 0,00 0,00
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти -251559,00 -251559,00 0,00 0,00
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу -139532,00 -139532,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 396200,00 396200,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно -809281,00 -809281,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості -5700,00 -5700,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості -122962,00 -122962,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості -133493,00 -133493,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості -76487,00 -76487,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   -576225,00 -576225,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   172009,00 172009,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   -43703,00 -43703,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   16509,00 16509,00 0,00 0,00
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб -22500,00 -16729,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб -22500,00 -22500,00 0,00 0,00
18030000 Туристичний збір 2859,00 2859,00 0,00 0,00
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 2859,00 2859,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   1202622,00 1202622,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  -22440,00 -22440,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  1224904,00 1224904,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників , у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 158,00 158,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   165892,00 -144643,00 310535,00 310535,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   77811,00 77811,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   77811,00 77811,00 0,00 0,00
21080500 Інші надходження  77300,00 77300,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  511,00 511,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  -224828,00 -224828,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг -250696,00 -250696,00 0,00 0,00
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 190,00 190,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг -236998,00 -236998,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень -13888,00 -13888,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   25100,00 25100,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  25100,00 25100,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито 768,00 768,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 1280,00 1280,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, повязане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України -512,00 -512,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   312909,00 2374,00 310535,00 310535,00
24060000 Інші надходження 2374,00 2374,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження -3907,00 -3907,00 0,00 0,00
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 6281,00 6281,00 0,00 0,00
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 310535,00 0,00 310535,00 310535,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом   -10582865,00 0,00 -10582865,00 -10582865,00
31000000 Надходження від продажу основного капіталу   -1845725,00 0,00 -1845725,00 -1845725,00
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності   -1845725,00 0,00 -1845725,00 -1845725,00
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  -8737140,00 0,00 -8737140,00 -8737140,00
33010000 Кошти від продажу землі   -8737140,00 0,00 -8737140,00 -8737140,00
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим -8737140,00 0,00 -8737140,00 -8737140,00
40000000 Офіційні трансферти 3358900,00 3358900,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 3358900,00 3358900,00 0,00 0,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2000000,00 2000000,00 0,00 0,00
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 2000000,00 2000000,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1358900,00 1358900,00 0,00 0,00
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -700000,00 -700000,00 0,00 0,00
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 557900,00 557900,00 0,00 0,00
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1000,00 1000,00 0,00 0,00
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00
УСЬОГО ДОХОДІВ (без врахування міжбюджетних трансфертів) -10416973,00 457679,00 -10272330,00 -10272330,00
Разом доходів -6455751,00 3816579,00 -10272330,00 -10272330,00
Секретар міської ради                                      Ю.Химин
 
Додаток 2
до рішення міської ради
20  грудня 2019 року №2214
Розподіл видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд  Спеціальний фонд РАЗОМ
Усього Видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  Видатки споживання з них: Видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7    9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  -23321,00 -23321,00 -7446,00 -7546,00 0,00 -14000,00 -14000,00 0,00 0,00 0,00 -14000,00 -37321,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0210100 0100 Державне управління -23321,00 -23321,00 -7446,00 -7546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23321,00
0210160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері діяльності міської ради та її виконавчого комітету -23321,00 -23321,00 -7446,00 -7546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23321,00
0216080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14000,00 -14000,00 0,00 0,00 0,00 -14000,00 -14000,00
0216082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14000,00 -14000,00 0,00 0,00 0,00 -14000,00 -14000,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 542000,00 542000,00 473355,00 0,00 0,00 -934866,00 -934866,00 0,00 0,00 0,00 -934866,00 -392866,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611000 1000 Освіта 542000,00 542000,00 473355,00 0,00 0,00 -922623,00 -922623,00 0,00 0,00 0,00 -922623,00 -380623,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної  освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -210000,00 -210000,00 0,00 0,00 0,00 -210000,00 -210000,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) 542000,00 542000,00 473355,00 0,00 0,00 -687623,00 -687623,00 0,00 0,00 0,00 -687623,00 -145623,00
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25000,00 -25000,00 0,00 0,00 0,00 -25000,00 -25000,00
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12243,00 -12243,00 0,00 0,00 0,00 -12243,00 -12243,00
617321 7321 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12243,00 -12243,00 0,00 0,00 0,00 -12243,00 -12243,00
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради -160100,00 -160100,00 0,00 -19000,00 0,00 -430000,00 -430000,00 0,00 0,00 0,00 -430000,00 -590100,00
0810000 Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0810100 0100 Державне управління 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30000,00 -30000,00 0,00 0,00 0,00 -30000,00 -30000,00
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у  сфері соціального захисту та соціального забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30000,00 -30000,00 0,00 0,00 0,00 -30000,00 -30000,00
0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -160100,00 -160100,00 0,00 -19000,00 0,00 -400000,00 -400000,00 0,00 0,00 0,00 -400000,00 -560100,00
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання  і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 557900,00 557900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557900,00
0813011 3011 1030 Надання пільг  на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 557900,00 557900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557900,00
0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00
0813100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування -19000,00 -19000,00 0,00 -19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19000,00
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю . -19000,00 -19000,00 0,00 -19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19000,00
0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,  тимчасової допомоги дітям -700000,00 -700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700000,00
0813043 3043 1040 Надання допомоги  при народженні дитини  -700000,00 -700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700000,00
0813240 3240 Інші заклади та заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400000,00 -400000,00 0,00 0,00 0,00 -400000,00 -400000,00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400000,00 -400000,00 0,00 0,00 0,00 -400000,00 -400000,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -258803,00 -258803,00 0,00 0,00 0,00 -258803,00 -258803,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1014000 4000 Культура і мистецтво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34500,00 -34500,00 0,00 0,00 0,00 -34500,00 -34500,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34500,00 -34500,00 0,00 0,00 0,00 -34500,00 -34500,00
1017300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90000,00 -90000,00 0,00 0,00 0,00 -90000,00 -90000,00
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів  культури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90000,00 -90000,00 0,00 0,00 0,00 -90000,00 -90000,00
1017325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1017600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -134303,00 -134303,00 0,00 0,00 0,00 -134303,00 -134303,00
1017670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -134303,00 -134303,00 0,00 0,00 0,00 -134303,00 -134303,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 -7896125,00 -7896125,00 0,00 0,00 0,00 -7896125,00 -7396125,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216000 6000 Житлово-комунальне господарство 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 -1596457,00 -1596457,00 0,00 0,00 0,00 -1596457,00 -1196457,00
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99340,00 -99340,00 0,00 0,00 0,00 -99340,00 -99340,00
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100000,00 -100000,00 0,00 0,00 0,00 -100000,00 -100000,00
1216014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -486000,00 -486000,00 0,00 0,00 0,00 -486000,00 -486000,00
1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6817,00 -6817,00 0,00 0,00 0,00 -6817,00 -6817,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 -904300,00 -904300,00 0,00 0,00 0,00 -904300,00 -504300,00
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1785025,00 -1785025,00 0,00 0,00 0,00 -1785025,00 -1785025,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1706053,00 -1706053,00 0,00 0,00 0,00 -1706053,00 -1706053,00
1217320 7320 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1217330 7330 0443 Будівництво інших обєктів комунальної власності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20000,00 -20000,00 0,00 0,00 0,00 -20000,00 -20000,00
1217350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58972,00 -58972,00 0,00 0,00 0,00 -58972,00 -58972,00
1217400 7400 Транспорт та транспортна інфраструра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4366643,00 -4366643,00 0,00 0,00 0,00 -4366643,00 -4366643,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4366643,00 -4366643,00 0,00 0,00 0,00 -4366643,00 -4366643,00
1217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -148000,00 -148000,00 0,00 0,00 0,00 -148000,00 -148000,00
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -148000,00 -148000,00 0,00 0,00 0,00 -148000,00 -148000,00
1218200 8200 Громадський порядок та безпека 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
1218210 8210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
3100000 Головний розпорядник коштів - Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26243,00 -26243,00 0,00 0,00 0,00 -26243,00 -26243,00
31100000 Відповідальний виконавець: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
3117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10000,00 -10000,00 0,00 0,00 0,00 -10000,00 -10000,00
3117350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10000,00 -10000,00 0,00 0,00 0,00 -10000,00 -10000,00
3117600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16243,00 -16243,00 0,00 0,00 0,00 -16243,00 -16243,00
3117650 7650 0490 Проведення екпертної грошової оцінки земельних ділянок чи права на неї 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16243,00 -16243,00 0,00 0,00 0,00 -16243,00 -16243,00
3117693 7693 0490 Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 2958000,00 2958000,00 0,00 0,00 0,00 -712293,00 -712293,00 0,00 0,00 0,00 -712293,00 2245707,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712000 2000 Охорона здоров`я 2958000,00 2958000,00 0,00 0,00 0,00 -38000,00 -38000,00 0,00 0,00 0,00 -38000,00 2920000,00
3712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  2958000,00 2958000,00 0,00 0,00 0,00 -38000,00 -38000,00 0,00 0,00 0,00 -38000,00 2920000,00
3717600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -674293,00 -674293,00 0,00 0,00 0,00 -674293,00 -674293,00
3737670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -674293,00 -674293,00 0,00 0,00 0,00 -674293,00 -674293,00
Всього видатків 3816579,00 3816579,00 465909,00 -26546,00 0,00 -10272330,00 ########### 0,00 0,00 0,00 -10272330,00 -6455751,00
Секретар міської  ради Ю.Химин
 
Додаток 3
до рішення міської ради
20 грудня 2019 року №2214
Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об"єктами у 2019 році
грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми /підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об"єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об"єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об"єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовностіоб"єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 0 9
0200000 Головний розпорядник : Виконавчий комітет Бориславської міської ради -14000,00
0210000 Відповідальний виконавець:  Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0216082 6082 0610 Придбання житла окремих категорій населення відповідно до законодавства Придбання квартири -14000,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради -934866,00
0610000 Відповідальний виконавець: відділ освіти Бориславської міської ради
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальний ремонт в частині заміни вікон в дошкільних навчальних закладах №2; №6. -40000,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капіпітальний ремонт даху в дошкільному навчальному закладі №4 -100000,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капіпітальний ремонт санвузлів в дошкільному навчальному закладі №11 -70000,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) Придбання сучасних меблів для їдальні , приміщення якої використовується як актовий зал в ЗЗСО І-ІІІст. №7 на вул.В.Великого ,14 в м.Бориславі Львівської обл. -30163,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) Закупівля музичних інструментів , комп'ютерного обладнання , відповідного мультимедійного контенту для початкових класів "Нової Української школи" -37445,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) Придбання обладнання та інвентаря для Бориславської державної гімназії -20980,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) Придбання персональних компютерів для загальноосвітніх шкіл міста  -200000,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей  в ЗОШ №1;№2;№3;№4;№5;№6;№7;№8 -8527,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) Капітальний ремонт даху ЗОШ №1 -300000,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) Капітальний ремонт даху ЗОШ №5 -78917,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) Капітальний ремонт внутрішніх туалетів ЗОШ №1; №3;№5; №8 -11591,00
061090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми Придбання основних засобів (придбання комп'ютерів)  -25000,00
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Встановлення вузла обліку теплової енергії на базі ультразвукового лічильника в ЗОШ І - ІІІ ступенів №2, що здійснюються у 2019 році -12243,00
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради -430000,00
0810000 Відповідальний виконавець:Управління праці та соціального захисту населення міської ради
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у  сфері соціального захисту та соціального забезпечення Придбання комп"ютерів -30000,00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Придбання житла учасникам АТО та родинам героїв Небесної сотні на умовах співфінансування -400000,00
1000000 Головний розпорядник: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради -258803,00
1010000 Відповідальний виконавець:Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Поповнення бібліотечного фонду -10702,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальний ремонт абонементу відділу центральної бібліотеки Бориславської ЦБС по вулиці Шевченка,20 -23798,00
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури Виготовлення проектно-кошторисної документації (реконструкція системи опалення по вулиці Коваліва,32 в бібліотеках філіях №5 та №6) -30000,00
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури Реконструкція приміщень історико-краєзнавчого музею -60000,00
1017670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання Внески до статутного капіталу СОК "Нафтовик"  -4900,00
1017670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання Внески до статутного капіталу КП "Каменяр" -100000,00
1017670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання Внески до статутного капіталу КП "Бориславський парк культури і відпочинку" (Придбання та встановлення скейт-парку в Бориславському міському парку культури і відпочинку) -29403,00
1200000 Головний розпорядник: Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради -7896125,00
1210000 Відповідальний виконавець: управління житлово-комунального господарства та енергозбереження
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальний ремонт конструкцій будинку № 12  на вулиці Палія в м. Бориславі -10000,00
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальний ремонт покрівлі будинку № 166  на вулиці Шевченка в м. Бориславі -10000,00
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку № 5 на вулиці Шкільній в місті Бориславі Львівської області    -11020,00
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальний ремонт внутрішніх електромереж багато квартирного житлового будинку №177 корпус 1 на вулиці В.Великого в місті Бориславі -68320,00
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт ділянки водопроводу  на вул. І . Сеник в м. Бориславі. -100000,00
1216014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів Впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів у м.Бориславі, смт.Східниця, с.Попелі та с.Ясениця-Сільна (Борислав для еко-місто) -486000,00
1216015 6015 0620 Забезпечення надійності та безперебійної експлуатації ліфтів Проведення  експертизи пасажирських ліфттів, граничний термін проведення яких припадає на 2017 рік -943,00
1216015 6015 0620 Забезпечення надійності та безперебійної експлуатації ліфтів  Заміна систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано пасажирського ліфта  на вулиці В.Великого,171(1 під’їзд) в м. Бориславі. Капітальний ремонт -5874,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Виготовлення проектно - кошторисної документації  та виконання робіт по благоустрою земельної ділянки на вулицях Джерельна-Транспортна та Хвильового на якій розташовані джерела питної води -250000,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  Капітальний ремонт світильників мережі зовнішнього освітлення  вулиці  Шкільній та вулиці Січових Стрільців в м. Бориславі  -10000,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  Капітальний ремонт світильників мережі зовнішнього освітлення  вулиці  Героїв ОУН-УПА в м. Бориславі  -15000,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  Капітальний ремонт світильників мережі зовнішнього освітлення  вулиці  Озерна, Полуботка, Сонячній, Галіберди в м. Бориславі  -100000,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт тротуару на парній стороні   дороги на вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. на вул. Травневій до перехрестя із дорогю на вул. Героїв ОУН-УПА    в м. Бориславі    -340000,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт тротуару на вулиці Трускавецькій від будинку №103 до автомобільного мосту через річку "Лошань" в м. Бориславі Львівської обл.   -189300,00
1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства Виготовлення схеми оптимізації роботи системи теплопостачання міста Борислава Львіськоїобласті на 2019-2014 роки -30000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства Влаштування відеокамер на вулицях м. Борислава згідно програми "Чисте місто" -48919,00
1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства Підключення індивідуальних житлових будинків на вул. В.Великого до реконструйованого водопроводу на вулю В.Великого в м.Бориславі -150000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства Підключення індивідуальних житлових будинків на вул. Довбуша, які розташовані в районі озера у мікрорайоні "Тустановичі", до міської мережі побутової каналізації (3черга) в м. Бориславі Львівської області -55665,00
1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства Влаштування трубопроводу побутової каналізації  на вулиці С. Петлюри в м. Бориславі Львівської області. -100000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства Влаштування вуличного освітлення від будинку № 179а на вулиці В.Великого до будинку № 14 вулиці 600 річчі Борислава в м. Бориславі Львівської області. -100000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства Підключення житлових будинків по вул.Бічної-Джерельної до міської мережі побутової каналізації м.Борислав , Львівської області -230000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства Реконструкція даху у будинку № 37( Влаштування шатрового даху) на вулиці Дорошенка в м. Бориславі -30000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства Реконструкція водопроводу, який ролягає  на вулицях Івасюка, Січових Стрільців,Куліша,Тихого в м. Бориславі Львівської області (співфінансування 30%)  -72831,00
1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства Реконструкція ділянки водопроводу   на вул. Б. Хмельницькогов від будинку № 68 до будинку № 3  м. Бориславі Львівської області   -202028,00
1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства Реконструкція водопроводу на вул. Дорошенка (3черга) в м. Бориславі Львівської області (співфінансування 30%) -70000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства Реконструкція водопроводу, який ролягає  вна вулиці Потік та Мазепи  та вулиць  Гоголя, Івасюка -та С. Петлюри в м. Бориславі Львівської області(співфінансування 30%)  -350000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства Реконструкція мережі електропостачання будинку № 46 на вулиці Коваліва в м. Бориславі Львівської області -154810,00
1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства Реконструкція водопроводу по вулиці В.Великого та 600-річчя міста Борислава Львівської області -11800,00
1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства Реконструкція трубопроводу побутової каналізації в районі забудови будинків №№ 20-64 на вулиці Ірини Сеник в м. Бориславі Львівської області. -100000,00
1217330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів комунальної власності Влаштування надгробного пам'ятника меру О.Є.Іваницькому -20000,00
1217350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Виготовлення містобудівної документації "Схеама санітарної очистки м. Борислава"  -58972,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вул. Трускавецькій в частині відновлення  проїзної частини дороги   в м. Бориславі Львівської області   -105,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. Коваліва до кладовища на вул. В. Великого в частині відновлення  проїзної частини дороги на  в м. Бориславі  Львівської області -2419,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Івасюка в м.Бориславі Львівської області  -1431680,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Куліша в м.Бориславі Львівської області  -678555,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Дорошенка в м.Бориславі Львівської області  -1393794,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги  від будинку № 20 до будинку № 109на вул. Грушевського  м.Бориславі Львівської області  -396365,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Гірній від медичного коледжу до перехрестя із вул. Короленкав м.Бориславі Львівської області  -274144,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Озерній м.Бориславі Львівської області  -131385,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт вулиці В. Великого в районі будинку №171 у м.Бориславі Львівської області (виготовлення проектно-кошторисної документації) -10800,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт вулиці В. Великого від міського кладовища до будинку №177 у м.Бориславі Львівської області (виготовлення проектно-кошторисної документації) -10800,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт вулиці Коваліва в районі будинків №22,26,24 у м.Бориславі Львівської області (виготовлення проектно-кошторисної документації) -10800,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт вулиці Коваліва в районі будинків №39,41 у м.Бориславі Львівської області (виготовлення проектно-кошторисної документації) -14996,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт вулиці Коваліва від будинку №35 до ЗОШ №4 у м.Бориславі Львівської області (виготовлення проектно-кошторисної документації) -10800,00
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання Внески до статутного капіталу КП "Еко-місто"" -148000,00
3100000 Головний розпорядник коштів - Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради -26243,00
31100000 Відповідальний виконавець: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
3117350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Корегування генерального плану -10000,00
3117650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї Проведення екпертної грошової оцінки земельних ділянок , що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України -16243,00
3700000  Головний розпорядник:Фінансове управління Бориславської міської ради  -712293,00
3710000 Відповідальний виконавець :Фінансове управління Бориславської міської ради 
3712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Придбання медичного обладнання і апаратури -38000,00
3737670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Внески до статутного капіталу комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава" на реалізацію проекту "Врятуй життя" відповідно до "Програми підтримки співробітництва територіальних громад на 2019-2020 роки" на придбання медичного обладнання (апарату штучної вентиляції легень , дефібрилятора-монітора пацієнта, приліжкові монітори пацієнта) -250000,00
3737670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Внески до статутного капіталу комунального некомерційного підприємства "Центральної міської лікарні" для придбання медобладнання -174293,00
3737670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Внески в статутний фонд для КНП "Стоматполіклініка" придбання ортопантомографа -250000,00
Всього -10272330,00
Секретар міської ради                                                  Ю.Химин
 
Додаток 4
до рішення міської ради
20 грудня 2019 року  №2214
Розподіл витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році.
грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідально-го виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/ регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву/ регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  -14000,00 0,00 -14000,00 -14000,00
0210000 Відповідальний виконавець : Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0216082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства Програма соціально-економічногота культурного розвитку міста Борислава на 2019 рік Рішення міської ради від 12.04.2019 року №1833 -14000,00 0,00 -14000,00 -14000,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради -12243,00 0,00 -12243,00 -12243,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
617321 7321 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту Програма соціально-економічногота культурного розвитку міста Борислава на 2019 рік Рішення міської ради від 12.04.2019 року №1833 -12243,00 0,00 -12243,00 -12243,00
0800000 Головний розпорядник : Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради -430000,00 0,00 -430000,00 -430000,00
0810000 Відповідальний виконавець : Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у  сфері соціального захисту та соціального забезпечення Програма соціально-економічногота культурного розвитку міста Борислава на 2019 рік Рішення міської ради від 12.04.2019 року №1833 -30000,00 0,00 -30000,00 -30000,00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма соціально-економічногота культурного розвитку міста Борислава на 2019 рік Рішення міської ради від 12.04.2019 року №1833 -400000,00 0,00 -400000,00 -400000,00
1000000 Головний розпорядник: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради -224303,00 0,00 -224303,00 -224303,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів  культури Програма соціально-економічногота культурного розвитку міста Борислава на 2019 рік Рішення міської ради від 12.04.2019 року №1833 -90000,00 0,00 -90000,00 -90000,00
1017670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Програма соціально-економічногота культурного розвитку міста Борислава на 2019 рік Рішення міської ради від 12.04.2019 року №1833 -134303,00 0,00 -134303,00 -134303,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради -7496125,00 400000,00 -7896125,00 -7896125,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Програма розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік Рішення міської ради від 31.01.2019 року №1692 -99340,00 0,00 -99340,00 -99340,00
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Програма розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік Рішення міської ради від 31.01.2019 року №1692 -100000,00 0,00 -100000,00 -100000,00
1216014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів Програма розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік Рішення міської ради від 31.01.2019 року №1692 -486000,00 0,00 -486000,00 -486000,00
1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів Програма розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік Рішення міської ради від 31.01.2019 року №1692 -6817,00 0,00 -6817,00 -6817,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік Рішення міської ради від 31.01.2019 року №1692 -504300,00 400000,00 -904300,00 -904300,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Програма соціально-економічногота культурного розвитку міста Борислава на 2019 рік Рішення міської ради від 12.04.2019 року №1833 -1706053,00 0,00 -1706053,00 -1706053,00
1217330 7330 0443 Будівництво інших обєктів комунальної власності Програма соціально-економічногота культурного розвитку міста Борислава на 2019 рік Рішення міської ради від 12.04.2019 року №1833 -20000,00 0,00 -20000,00 -20000,00
1217350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Програма соціально-економічногота культурного розвитку міста Борислава на 2019 рік Рішення міської ради від 12.04.2019 року №1833 -58972,00 0,00 -58972,00 -58972,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Програма фінансування робіт повязаних з капітальним та поточним ремонт доріг міста Борислава на 2019 рік Рішення міської ради від 31.01.2019 року №1691 -4366643,00 0,00 -4366643,00 -4366643,00
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Борислава на 2019 рік Рішення міської ради від 31.01.2019 року №1690 -148000,00 0,00 -148000,00 -148000,00
3100000 Головний розпорядник коштів - Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради -16243,00 0,00 -16243,00 -16243,00
31100000 Відповідальний виконавець: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
3117350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Програма соціально-економічногота культурного розвитку міста Борислава на 2019 рік Рішення міської ради від 12.04.2019 року №1833 -10000,00 0,00 -10000,00 -10000,00
3117650 7650 0490 Проведення екпертної грошової оцінки земельних ділянок чи права на неї Програма регулювання земельних відносин у м.Бориславі на 2019-2021 роки Рішення міської ради від 20.12.2018 року №1636 -16243,00 0,00 -16243,00 -16243,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради -712293,00 0,00 -712293,00 -712293,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3737670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава " Бориславської міської ради на 2019 рік Рішення міської ради від 28.02.2019 року №1726 -712293,00 0,00 -712293,00 -712293,00
Всього -8905207,00 400000,00 -9305207,00 -9305207,00
Секретар міської ради                                                                      Ю.Химин