РІШЕННЯ № 2212

Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, розміщеного на території м.Борислава на 2020 рік

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 20 грудня 2019 року            Борислав                             №2212
 
 
 
 
 
Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, розміщеного на території м.Борислава на 2020 рік
 
Відповідно до ст.25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.п. 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, постанови Кабінету України від 29 грудня 2010 року №1253 „Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб”, згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06 грудня 2018 року №335 „Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2019 рік”, з наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 30 вересня 1998 року №215 „Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання”, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 19 грудня 2019 року №80/4 та доповідну записку начальника фінансового управління Бориславської міської ради Ю.Петріва від 04.11.2019 року №936, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, розміщеного на території м.Борислава, на 2020 рік в залежності від виду використання (згідно з розрахунком, що додається).
1.1) для некомерційної діяльності (у т.ч. для проживання фізичних осіб) – 11,29 грн.( з урахуванням ПДВ).
1.2) для провадження виробничої діяльності –22,58 грн. (з урахуванням ПДВ).
1.3) для провадження іншої комерційної діяльності – 33,87 грн. (з урахуванням ПДВ).
 
2. Відділу економіки  Бориславської міської ради оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
 
3. Встановити, що це рішення вступає в дію з 01 січня 2020 року.         
 
4. Зобов'язати фінансове управління Бориславської міської ради (Ю.Петріва)  щорічно, до початку бюджетного періоду, визначати мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб.
5. Рекомендувати Дрогобицькому управлінню ДПС у Львівській області використовувати це рішення при обчисленні платежів до бюджету, контроль за справляння яких покладено на органи Державної податкової служби України.
6. Визнати з 01.01.2020 року таким, що втратило чинність рішення міської ради від 29.12.2012 №822  «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, розміщеного на території м.Борислава».
   7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови (С.Солоненко), постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського),
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                 І.Яворський
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                              
     Затверджено
 рішення міської ради
                                                                                      20 грудня 2019 року №2012
 
 
РОЗРАХУНОК
мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, розміщеного на території м.Борислава
 
 
Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, розміщеного на території м.Борислава, визначається відповідно до Методики  визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1253,  за такою формулою:
Рн
Р = ------------х Ф,
            К х 12
де Рн – середня вартість 1 кв.м новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється в залежності від ринкової вартості, яка встановлюється наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України „Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України”, у гривнях;
К – коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого об’єкта (визначається відповідно до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України „Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання”);
Ф – вид функціонального використання об’єкта нерухомого майна (у разі використання такого об’єкта для провадження виробничої діяльності зазначений коефіцієнт дорівнює 2, іншої комерційної діяльності – 3, некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб  -1)
Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06 грудня 2018 року № 335 „Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2018 рік”   вартість спорудження 1 кв.м загальної площі квартир будинку (з урахуванням  ПДВ)  складає  11785 грн.
Згідно з наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 30 вересня 1998 року № 215 „Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання” та інформації відділу житлово-комунального господарства та будівництва Бориславської міської ради, середній термін служби житлових будинків, розміщених на території м.Борислава ,  становить  87 років.
Таким чином, мінімальна вартість місячної оренди  1 кв.м  загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, розміщеного на території м.Борислава, яке використовується для некомерційної діяльності (у т.ч. для проживання фізичних осіб)  з урахуванням ПДВ  становить:
 
 
                       11785
       Рн = --------------- = 11,29 грн. ,
                       87 х 12
      
- для провадження виробничої діяльності:
11,29 х 2 = 22,58 грн.,
- для провадження іншої комерційної діяльності:
11,29 х 3 = 33,87 грн.
Мінімальний розмір плати за користування житловим приміщенням за договором піднайму визначається за цією ж формулою з урахуванням статті 95 Житлового кодексу Української  РСР.
 
 
Секретар міської ради   Ю.Химин