РІШЕННЯ № 2243

Про затвердження територіальній громаді Бориславської міської ради технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у комунальну власність

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
20 грудня 2019 року Борислав №2243
 
 
Про затвердження територіальній громаді Бориславської міської ради технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у комунальну власність
 
Відповідно до п. 34 ч. 1ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 791, 83, 123 Земельного кодексу України, статті 25, 55  Закону України „Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України „Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяву  територіальної громади  м. Борислава про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та про передачу її у власність,  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 18.12.2019 року №81/5, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А: 

                        
    1.  Затвердити територіальній громаді Бориславської міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,1167 га на вул.Шевченка,47 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:01:002:0027) та передати її у комунальну власність для будівництва та обслуговування  будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), за рахунок земель запасу, не наданих у власність та користування (землі житлової та громадської забудови).
 
2. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради (І.Клонцак) провести реєстрацію права власності за територіальною громадою міста Борислава.                
 
    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Ю.Химина та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
 
 
Міський голова                                                                                           І.Яворський