РІШЕННЯ № 2224

Про звернення до Голови Верховної Ради України, голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голови комітету з питань правової політики Верховної Ради України щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» №2598

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Р І Ш Е Н Н Я
 
  20 грудня 2019 року Борислав №2224

 
 
Про звернення до Голови Верховної Ради України, голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голови комітету з питань правової політики Верховної Ради України щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» №2598
 
 
         Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги звернення депутатів Бориславської міської ради Львівської області 7 демократичного скликання та рішення постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку від 19.12.2019 р. №37/4, міська рада
 
ВИРІШИЛА :
 
              1. Прийняти звернення до Голови Верховної Ради України Д. Разумкова, голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування А.Клочко,   голови комітету з питань правової політики І. Венедіктової Верховної Ради України щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» №2598, що додається.
 
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку (І.Книш).
 
                                
Міський голова                                                                                        І. Яворський
 
 
 

Додаток
до рішення міської ради
від 20.12. 2019 року №2224

 
 
 
Звернення депутатів Бориславської міської ради Львівської області 7 демократичного скликання Верховної Ради України щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» №2598
 
Шановні Дмитре Олександровиче,
Андрію Андрійовичу та Ірино Валентинівно!
 
Ми, депутати Бориславської міської ради 7 демократичного скликання висловлюємо стурбованість щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» № 2598 внесеного Президентом України Володимиром Зеленським                13 грудня 2019 року на розгляд Верховної Ради України як першочергового, що містить в собі ознаки закритості процесу його підготовки та поспіху з його прийняттям. До розробки цього надважливого документу не були залучені представники органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства. Більше того, остаточний документ змін до Конституції України став відомий лише після оприлюднення на сайті парламенту, що не дало можливості отримати детальні висновки щодо цього документу.
Тривогу викликає намагання через префектів фактично централізувати владу, наділивши їх функціями, які впливатимуть, а вірніше, подавлятимуть усі галузі муніципального життя: місцевих фінансів, публічних закупівель. Це не відповідає основним вимогам Європейської хартії місцевого самоврядування, яка ратифікована нашою державою у 1997 році, шкодить усім інституціям місцевої демократії, загрожує реалізації євроінтеграційних спрямувань, закріплених в Конституції України, перекреслює ідеали Революції Гідності.
                Бориславська міська рада висловлює наступні зауваження до законопроєкту:
            1. Порівняно із чинною Конституцією України законопроєкт передбачає звуження статусу органів місцевого самоврядування та містить ознаки централізації влади. Зокрема, не враховано положення частини другої статті 5, статті 7 Конституції України, які визначають народ безпосередньо і через органи державної влади та гарантовано через органи місцевого самоврядування. Тому втручання у місцеве самоврядування, як форму народовладдя повинна здійснюватися вкрай обережно та обґрунтовано.
            Законопроект передбачає надмірне розширення контрольних повноважень держави в особі перфектів та Президента України. Перфекти отримують право зупиняти всі акти органів місцевого самоврядування з широкого кола причин (без розмежування на власні і делеговані). Додається право Президента зупиняти повноваження місцевих рад і голів з призначення свого представника. Порушуються положення статті 8 Європейської хартії місцевого самоврядування про визначення чітких випадків державного нагляду та акредитації заходів адміністративного впливу. Ми переконані, що наявних на сьогодні судових інститутів цілком достатньо для усунення порушень, а також доцільно зберегти додатковий контроль лише за делегованими державою повноваженнями, необхідно упорядкувати наявні механізми такого контролю.
            2. Законопроєкт передбачає звуження статусу місцевого самоврядування.
            Йдеться про необґрунтоване скорочення терміну повноважень депутатів місцевих рад та голів при незмінності таких строків для Президента та Парламенту, передбачено пониження  статусу для міст обласного значення. Усі міста входять до складу громад, громади відповідно до округів, а округи – до складу областей. Це призведе до значних ускладнень та диспропорції при організації влади на відповідних рівнях із-за значних відмінностей у чисельності населення.
            Перелік повноважень органів місцевого самоврядування громад передбачений лише на базовому рівні і він такий самий як у чинній Конституції. Для місцевого самоврядування округів і областей він відсутній. Тому законами такі повноваження можна легко централізувати у будь-який момент. Гарантії фінансової та майнової автономії залишаються на рівні чинної Конституції.
            У змінах відсутні повноваження нових голів громад щодо голосування на засіданнях місцевих рад та керівництва виконавчим органам ради. Це допускає можливість на рівні закону значно обмежити їх статус і можливості.
Законопроєкт передбачає дуже спрощений порядок перегляду складу громад, округів, областей та їх статусу. Це загрожує необгрунтованому переформатуванню їх складу задля призначення нових виборів.
            3. Ускладнення використання терміну «громада».
            Допускається юридична багатозначність терміну «громада». Це однозначно:
- жителі однієї місцевої спільноти;
- адміністративно-територіальна одиниця;
- юридична особа.
            Відповідно до частини першої статті 5, статті 69 Конституції України громади діють як складові народу України через вибори, референдуми, інші форми прямої демократії. З переважної більшості питань громади реалізують свої інтереси через відповідні органи місцевого самоврядування, які і є юридичними особами у звичайному розумінні. Це не дозволяє говорити про громади як про юридичні особи у звичному сенсі цього терміну.
            Нова стаття 143 допускає суперечливу можливість місцевого референдуму щодо бюджету та податків, що прямо заборонено на державному рівні статтею 74 Конституції України.
Бориславська міська рада сподівається, що законопроєкт буде направлено на доопрацювання. Це дозволить провести належне обговорення таких змін, знаходження порозуміння, вироблення компромісу. Просимо Вас не голосувати за цей законопроєкт та виступити з пропозицією у парламенті щодо правлення законопроєкту на доопрацювання. В іншому випадку, це загрожує узурпацією влади та ліквідацією місцевого самоврядування.
 
 
 
 Секретар міської ради                                                                                    Ю.М. Химин