РІШЕННЯ № 2208

Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 20 грудня 2019 року   Борислав                      №  2208  
 
Про міський бюджет міста
Борислава на 2020 рік.
 
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 статті 77  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 18 грудня  2019 року №79/1 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від  28 листопада  2019 року №01-35/ 976,  міської рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
  1. Визначити  на 2020 рік :
1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі  273664634 гривні, в тому числі обсяг  доходів :
- за загальним фондом  міського бюджету міста Борислава в сумі  233064009 гривень ;
- за спеціальним фондом бюджету   в сумі 40600625 гривень, у тому числі доходи бюджету розвитку в сумі   35530043 гривні, згідно з додатком 1 до цього рішення.
1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі   273664634 гривні , у тому числі обсяг видатків:
- за загальним фондом міського бюджету у  сумі  233064009 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 40600625 гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі  35530043 гривні.
1.3) оборотній залишок бюджетних коштів міського бюджету міста Борислава в розмірі 100000 гривень, що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, згідно з додатком 2.
 1.4)  резервний фонд міського бюджету міста Борислава у розмірі 1100000 гривень, що становить  0,47 відсотка видатків загального фонду міського бюджету
 
  2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету міста Борислава на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 
4. Затвердити  на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво , реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення .
 
5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих / регіональних програм у сумі 55055495 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 
6. Установити , що до загального фонду міського бюджету міста Борислава на 2020 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти,  визначені статтями  103², 1034 , а також  надходження визначені Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», крім субвенцій , визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України, а саме :
6.1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб ( крім податку на доходи фізичних осіб , визначеного пунктом 1¹ частини другої статті 29  Бюджетного кодексу України) , що сплачується  (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Борислава;
6.2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;
6.3) 3 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та / або виключної (морської) економічної зони України) , що зараховується до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення , бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природніх ресурсів;
6.4) 5 відсотків рентної  плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) , що зараховується до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення , бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природніх ресурсів;
6.5)  частина акцизного податку з виробленого в Україні пального, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
6.6) частина акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
6.7) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад , міських бюджетів;
6.8) місцеві податки і збори, в тому числі :
а) податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування, зокрема:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- плата за землю; 
- транспортний податок;
б) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
в) туристичний збір, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 6.9) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визначеному відповідними місцевими радами;
6.10) адміністративні штрафи та інші штрафні санкції, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
6.11) адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення;
6.12) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;
6.13) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст обласного значення, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;
6.14) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
6.15) державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів;
6.16) інші доходи, що підлягають зарахуванню до міських бюджетів відповідно до законодавства;
6.17) офіційні трансферти:
а) базова дотація;
б) освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам;
в) медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам;
г) субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я за рахунок коштів медичної субвенції.
 
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету міста Борислава  на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України:
 
7.1) доходи бюджету розвитку:
 
а) кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;
б) кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності;
в) кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення .
7.2) 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 161 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України);
 
7.3) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету;
 
8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету міста Борислава  згідно з пунктами 1 частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України та з підпунктами 7.2 – 7.3 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:
 
8.1 природоохоронні заходи (за рахунок джерела, визначеного підпунктом 7.1.2 пункту 7 цього рішення);
 
8.2 видатки відповідно до частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених підпунктом 7.3 пункту 7 цього рішення).
 
            9. Визначити на 2020 рік  відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету міста Борислава за  загальним фондом на :
  • оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);
  • нарахування на заробітну плату  (код 2120);
  • придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 2220);
  • забезпечення продуктами харчування (код 2230);
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
  • поточні трансферти  населенню (код 2700);
  • поточні трансферти місцевим  бюджетам (код 2620) .
 
10. Надати право начальнику фінансового управління міської ради Ю.Петріву за рішенням Бориславської міської ради, в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах, на розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету міста Борислава на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Бориславською міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також придбання державних цінних паперів відповідно до вимог пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.
 
11. Надати право начальнику фінансового управління міської ради Ю.Петріву протягом 2020 року  отримувати відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету міста Борислава, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків за загальним фондом, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету міста Борислава, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.
 
12. Головним розпорядникам коштів міського бюджету міста Борислава забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України  щодо:
12.1)    затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення та подання проєктів паспортів бюджетних програм до фінансового управління міської ради разом з проектами наказів про їх затвердження на паперових та електронних носіях;
12.2) здійснення управління бюджетними коштами у межах, встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм , забезпечувати ефективне , результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи  розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
12.3)  доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства:
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний термін з дня затвердження таких документів;
- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками  бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням , відповідно до вимог та за формою , встановленими Міністерством фінансів України , до 15 березня 2020 року;
12.4) потребу в першочерговому порядку в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
12.5) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
12.6) укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником коштів міського бюджету  обґрунтованих лімітів споживання;
12.7) проведення розрахунки у повному обсязі за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та організаціями, не допускаючи будь-якої  простроченої заборгованості з оплати зазначених вище товарів і послуг;
12.8) утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, лише у межах затвердженого фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;
12.9) мобілізацію власних надходжень бюджетних установ в обсягах, що перевищують фактичні показники 2019 року та у разі недостатності фінансового ресурсу за загальним фондом, скеровувати фактично отримані кошти за спеціальним фондом на поточне утримання відповідних установ;
13. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2020 році:
13.1) враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної  казначейської служби у місті Бориславі Львівської області, у межах виділених їм бюджетних асигнувань.
Зобов'язання, взяті розпорядником коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.
За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати , а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ ( крім захищених видатків бюджету) , до повного погашення такої заборгованості.
13.2) за спеціальним фондом мають виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду міського бюджету міста Борислава.
 
14. Зобов'язати комунальні підприємства Бориславської міської ради  сплачувати до загального фонду міського бюджету міста Борислава частину чистого прибутку (доходу) відповідно до рішення міської ради від 30 серпня 2007 року №419 «Про встановлення нормативу відрахувань від частини прибутку до міського бюджету міста Борислава господарськими організаціями (які належать до міської комунальної власності або в статутних фондах яких є частка міської комунальної власності).
 
15. Взяти до відома , що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:
15.1) якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради і погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення  державної регуляторної політики з подальшим затвердженням міською радою;
15.2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовим управлінням за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;
15.3) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради і погодженням з  постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення  державної регуляторної політики з подальшим затвердженням міською радою.
 
16. Доручити фінансовому управлінню міської ради (Ю.Петрів), відділу економіки міської ради (Л.Попель), управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (І.Клонцак) , спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкової служби у Львівській області  (Р.Корж)  у 2020 році організувати роботу щодо  :
 -  забезпечення виконання планових завдань з мобілізації податків, зборів та інших платежів до бюджетів усіх рівнів;
- внесення змін до міського бюджету  за рішенням виконавчого комітету, погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики та подальшим  затвердженням міською радою у разі перерозподілу або визначення Львівською обласною радою та Львівською облдержадміністрацією обсягу міжбюджетних трансфертів  для міського бюджету міста Борислава на 2020 рік;
- недопущення необґрунтованого надання пільг про звільнення від сплати платежів до міського бюджету міста Борислава. При цьому домогтися забезпечення спрямування вивільнених коштів на покращення фінансового стану підприємств, підвищення їх платоспроможності, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, кредиторської заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами, розширення виробництва, подолання збитковості.
 
17. Установити , що у міському бюджеті на 2020 рік передбачені кошти на:
17.1) надання пільг  та муніципальних субсидій на оплату житлово-комунальних послуг малозабезпеченим реабілітованим громадянам міста, відповідно до статті 3 Закону України „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”;
17.2) проведення доплат щомісячної допомоги до пенсії ветеранам УПА,  у відповідності до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.10.2008 року № 416 «Про надання щомісячної грошової допомоги до пенсій ветеранам УПА» та продовжувати проводити доплату щомісячної допомоги до пенсії почесним громадянам міста;
          17.3) фінансову підтримку для КП  «Радіоредакція «Слово» в сумі 961600   гривень, КНП СОК «Нафтовик» Бориславської міської ради  в сумі 1189900 гривень, КЗ ДЮСШ «Атлант» в сумі  1139900 гривень;
 17.4) створення резерву пального в сумі  169706 гривень  за рахунок видатків на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;
17.5) забезпечення доплат дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування , яким виповнилося 18 років в сумі 14000 гривень;
17.6) природоохоронні заходи в сумі 117400 гривень, розподіл яких здійснювати за рішенням міської ради;
17.7) заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення в сумі 48018 гривень;
17.8) муніципальні формування з охорони громадського порядку в сумі  1150900 гривень;
17.9) організацію та проведення громадських робіт в сумі 100000 гривень, розподіл яких буде здійснюватися між головними розпорядниками коштів міського бюджету після прийняття рішення міської ради «Про затвердження програми організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян м.Борислава у 2020 році»;
17.10) фінансування проектів , які стали переможцями Конкурсу «Громадський бюджет міста Борислава» в сумі 369749 гривень.
 
  18. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками західного офісу Державної аудиторської служби України та департаменту фінансів облдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають переказу до міського бюджету міста Борислава.
 
 19. Фінансовому управлінню міської ради  (Ю.Петрів):
 
 19.1) здійснювати, в першу чергу, фінансування захищених видатків, а видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності протермінованої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень до бюджету;
19.2) виділяти кошти з міського бюджету в межах, зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в управлінні Державної казначейської служби у місті Бориславі Львівської області, на підставі замовлень головних розпорядників коштів;
19.3) враховувати внесені Міністерством фінансів України зміни та доповнення до бюджетної класифікації, відповідно до вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" у частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, при складанні і виконанні розпису міського бюджету міста Борислава  на 2020 рік.
 
20. Делегувати начальнику  фінансового управління Бориславської міської ради Ю.Петріву повноваження на затвердження розпорядження про виділення коштів загального та / або спеціального фондів міського бюджету міста Борислава.
 
21. Зобов’язати начальника  фінансового управління Бориславської міської ради Ю.Петріва в десятиденний строк з дня прийняття рішення,  забезпечити оприлюднення його у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради.
 
22.  Зазначити, що  додатки  1-6 до цього рішення , є його невід’ємною частиною.
23.  Встановити , що рішення вступає в дію з 01 січня 2020 року і діє до 31 грудня 2020 року.
 
24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого  заступника міського голови Р.Садлівського, заступників міського голови С.Солоненко та Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних  обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
Міський голова                                                                                  І.Яворський