РІШЕННЯ № 1777

Про внесення змін в додатки 1,2,3,5 до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом


БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
    28 березня  2019 року Борислав                               № 1777
 
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,5 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.

Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації  від 11 березня 2019 року №172/0/5-19 «Про розподіл субвенції», від 11 березня 2019 року №175/0/5-19 «Про розподіл субвенції»,  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 27 березня 2019 року №71/1 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.І.Петріва від 12 березня 2019 року  №01-35/170, міська рада

 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:
         1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 432564 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом на суму 432564 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі                      372884577 гривень , в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 346225424 гривень;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 26659153 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 23563353 гривень» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 432564 гривень, у тому числі видатків за  загальним  фондом збільшити на суму 32564 гривень, за спеціальним фондом на суму 400000 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 373117580 гривень, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 345805424 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 27312156  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   24216356 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.2) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Встановити дефіцит міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік на суму 673003 гривень, в тому числі: за загальним фондом на суму  20000 гривень., за спеціальним фондом в сумі 653003 гривень)»
1.3) Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
2. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об’єктами у 2019 році згідно з додатком 4.
 
3. Вважати додатки 1-4  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                  І.Р.Яворський
 
Додаток 1
до рішення міської ради
   28 березня 2019 року №1777
Уточнені доходи міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
грн
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 432564,00 432564,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 432564,00 432564,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції  432564,00 432564,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 432564,00 432564,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 432564,00 432564,00 0,00 0,00
Разом доходів 432564,00 432564,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                                      Ю.М.Химин
 
Додаток 2
до рішення міської ради
  28 березня  2019 року №1777
Уточнене фінансування міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 0,00 0,00 0,00
208100 На початок періоду 2171273,00 2148226,00 23047,00 23003,00
208200 На кінець періоду 1838270,00 1838226,00 44,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -400 000,00 400 000,00 400 000,00
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 0,00 0,00 0,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 0,00 0,00 0,00
602100 На початок періоду 2171273,00 2148226,00 23047,00 23003,00
602200 На кінець періоду 1838270,00 1838226,00 44,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -400 000,00 400 000,00 400 000,00
Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                           Ю.М.Химин
 
Додаток 3
до рішення міської ради
     28 березня  2019 року № 1777
Уточнений розподіл видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд  Спеціальний фонд РАЗОМ
Усього Видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  Видатки споживання з них: Видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7    9 10 11 12 13 14 15 16
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради 32564,00 32564,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 432564,00
0810000 Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 32564,00 32564,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 432564,00
0813240 3240 Інші заклади та заходи 32564,00 32564,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 432564,00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 32564,00 32564,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 432564,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -265276,00 -265276,00 0,00 0,00 0,00 -265276,00 -265276,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216000 6000 Житлово-комунальне господарство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97128,00 -97128,00 0,00 0,00 0,00 -97128,00 -97128,00
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27128,00 -27128,00 0,00 0,00 0,00 -27128,00 -27128,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70000,00 -70000,00 0,00 0,00 0,00 -70000,00 -70000,00
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -168148,00 -168148,00 0,00 0,00 0,00 -168148,00 -168148,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -168148,00 -168148,00 0,00 0,00 0,00 -168148,00 -168148,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265276,00 265276,00 0,00 0,00 0,00 265276,00 265276,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265276,00 265276,00 0,00 0,00 0,00 265276,00 265276,00
3737322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265276,00 265276,00 0,00 0,00 0,00 265276,00 265276,00
Всього видатків 32564,00 32564,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 432564,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.М.Химин                                  
Додаток 4
до рішення міської ради                                                                                                                 28  березня  2019 року №1777
Розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об"єктами у 2019 році
грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми /підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об"єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об"єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об"єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовностіоб"єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради 400000,00
0810000 Відповідальний виконавець:Управління праці та соціального захисту населення міської ради
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Придбання житла учасникам АТО та родинам героїв Небесної сотні на умовах співфінансування 400000,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради -265276,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт ділянки водопроводу від будинку № 22 на вул. Коваліва до будинку № 148 на вул. В. Великого в м. Бориславі. -27128,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  Капітальний ремонт світильників мережі зовнішнього освітлення  вулиці  Дрогобицькій в м. Бориславі  -70000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція водопроводу від бойлерної №2 на вулиці Коваліва до житлового будинку №148 на вулиці В.Великого в місті Бориславі Львівської області -168148,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 265276,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3737322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів Реконструкція приміщень поліклініки КНП "Центральна міська лікарня м.Борислава" по вулиці Куліша,41а під стаціонерне відділення на 50 ліжок (терапевтичне-ендокринологічне відділення) 265276,00
Всього 400000,00
Секретар міської ради                                                                                                        Ю.М.Химин