РІШЕННЯ № 1778

Про внесення змін в додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним фондом


БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
  28 березня  2019 року Борислав                               № 1778
 
 
Про внесення змін в додаток  3 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним фондом.
 

Відповідно до п.6 ст.23 Бюджетного кодексу України, пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішення міської ради від 28 лютого 2019 року №1743 «Про затвердження Програми організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян міста Борислава у 2019 році»,  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  27 березня 2019 року №71/2 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.І.Петріва від 13 березня 2019 року  №01-35/177, міська рада

 
ВИРІШИЛА :
 
1. Внести зміни до додатку 3 рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава  на 2019 рік” у частині  розподілу видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік згідно з додатком .
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиського).
 
 
Додаток
до рішення міської ради
     28 березня  2019 року № 1778
Уточнений розподіл видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд  Спеціальний фонд РАЗОМ
Усього Видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  Видатки споживання з них: Видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7    9 10 11 12 13 14 15 16
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 5000,00 5000,00 4100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0613000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5000,00 5000,00 4100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
0613210 3210 1050 Організація проведення громадських робіт 5000,00 5000,00 4100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради 15000,00 15000,00 12295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
0810000 Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 15000,00 15000,00 12295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
0813210 3210 1050 Організація проведення громадських робіт 15000,00 15000,00 12295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1014000 4000 Культура і мистецтво 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
1015000 5000 Фізична культура і спорт 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради -60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60000,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3718700 8700 0133 Резервний фонд -60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60000,00
Всього видатків 0,00 60000,00 16395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.М.Химин                                  
 
 
Міський голова                                                                                  І.Р.Яворський