РІШЕННЯ № 2408

Про затвердження Програми компенсації збитків перевізнику щодо наданих послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування на період карантину

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
19 березня 2020 року Борислав                                    №2408
 

Про  затвердження Програми з компенсації збитків перевізнику щодо наданих послуг   з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  на період карантину

          
Відповідно до п.22 ч.1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
   спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС  щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню короновірусної інфекції від 17 березня 2020 року, протокольного рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Бориславської міської ради від 16 березня 2020 року та  розглянувши доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі  Л. Попеля від  18.03.2020 року, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 18.03.2020 р.  №83/12,  міська рада 
 
   ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити Програму з компенсації збитків перевізнику щодо наданих послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  на період карантину далі (Програма), що додається.

 
             2. Начальнику фінансового управління (Ю.Петрів) здійснювати фінансування заходів Програми в межах коштів, затверджених Програмою.
 
           3. Затвердити розрахунок компенсації збитків перевізнику щодо наданих послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  на період карантину згідно з додатком.
 
            4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови   С.Солоненко.
 
 
 
   Міський голова                                                                                              І.Р.Яворський
 
 
                                                                                                         
                                                                                                                             
 
 
                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   рішення міської ради
                                                                                                   від 19.03.2020 р. №2408
                                                            
ПРОГРАМА
з компенсації збитків перевізнику щодо наданих послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  на період карантину
 
1.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма
           Згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», рішенням Державної комісії з питань ТЕБ і НС  щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню короновірусної інфекції» від 17 березня 2020 року, протокольного рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Бориславської міської ради від 16 березня 2020 року виникла необхідність виплатити компенсацію збитків перевізнику щодо наданих послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  на період карантину.
         Згідно з рішенням Державної комісії з питань ТЕБ і НС  щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню короновірусної інфекції від 17 березня 2020 року заборонено з 18 березня  перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.
        Ця Програма розроблена на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» та рішення Державної комісії з питань ТЕБ і НС  щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню короновірусної інфекції від 17 березня 2020 року
2. Мета Програми
Прийняття Програми має за мету:
         - прогнозування та виділення з міського бюджету коштів для компенсації збитків перевізнику щодо наданих послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  на період карантину;
        - забезпечення перевезень пасажирів міськими автобусними маршрутами  на території міста Борислава;
        - забезпечення своєчасного розрахунку за надані послуги;
         - гарантування своєчасної виплати компенсації збитків перевізнику щодо наданих послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  на період карантину. 
3. Завдання програми
Основними завданнями Програми є:
         - надання фінансової підтримки ПП «Галич-авто», що надає послуги з перевезення пасажирів у місті Бориславі на міських автобусних маршрутах загального користування;
         - сприяння стабільній роботі перевізника ПП «Галич-Авто»», покриттю видатків за рахунок зменшення пасажиропотоку .
                                       4. Напрямки діяльності та заходи програми
Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до Програми.
 
5. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює у межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бориславська міська рада .
Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснює виконавчий комітет Бориславської міської ради.
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                            Ю.М.Химин
 
 
 
                                                                                                Додаток
                                                                                                до Програми
 
                                                            ПАСПОРТ
Програми з компенсації збитків перевізнику щодо наданих послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  на період карантину
 
1.Ініціатор розроблення програми                 Бориславська міська рада
 
2. Дата, номер і назва розпорядчого          17.03.2020року, № 3219 Закон України
документа виконавчої влади про               «Про внесення змін до деяких законодавчих
Розроблення прграми                                  актів України, спрямованих на запобігання
                                                                       виникнення і поширення короновірусної
                                                                       хвороби (COVID-19)
 
3.Розробник програми                                  Відділ економіки та торгівлі
 
4. Відповідальний виконавець                    Відділ економіки та торгівлі
програми
 
5. Учасники програми                                 ПП Галич-Авто»
 
6. Термін реалізації програми                      з 20 березня 2020-червень 2020 року
                                                                        включно
 
7. Перелік місцевих бюджетів,                   Місцевий бюджет         
які беруть участь у виконанні
програми
 
8.Загальний обсяг фінансових                      з 20 березня2020року- 49760,0 грн.
Ресурсів, необхідних для                              квітень 2020 року-126360,0 грн.
реалізації Програми складає                        травень 2020 року- 127240,0 грн.
431680,0 грн.                                                  червень 2020 року- 128320,0 грн.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                            Ю.Химин
 
                                                                                                                                                                                          
                                                                             
                                                                                                  ДОДАТОК
                                                                                                   рішення міської ради
                                                                                                   від 19.03.2020 р. № 2408
                                                            
 
Розрахунок компенсації збитків перевізнику щодо наданих послуг
з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального
користування  на період карантину
 
 
 
Період 2020 року Всього рейсів у робочі та вихідні дні Сума компенсації збитків за 1 місяць, грн.
З 20 березня 2020 року 1376 49760,0
Квітень 3489 126360,0
Травень 3522 127240,0
Червень 3538 128320,0
Всього: 11925 431680,0
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                            Ю.Химин