РІШЕННЯ № 1725

Про внесення змін в додатки 2,3,5 до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом


БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
28 лютого 2019 року Борислав                               № 1725
 
 
Про внесення змін в додатки  2,3,5 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним та спеціальним  фондом.
 
Відповідно до п.6 ст.23, п.2 ст.72 Бюджетного кодексу України,  пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26 лютого 2019 року №70/2 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.І.Петріва від 25 лютого  2019 року №01-35/137, міська рада

ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести зміни до пп.2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:
1.1) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 43003 гривень, у тому числі: по видатках загального фонду зменшити на суму 20000 гривень, по  видатках  спеціального  фонду збільшити на суму 63003 гривень, згідно з додатком 2 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 372685016 гривень, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 3457722860 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 26912156 гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   23816356 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.2) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Встановити дефіцит міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік в сумі 273003 гривень, в тому числі: за загальним фондом на суму  20000 гривень., за спеціальним фондом в сумі 253003 гривень)»
1.3) Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 1)».
 
2. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об"єктами у 2019 році згідно з додатком 3.
 
3. Вважати додатки 1-3  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиський).
 
 
 
 
Міський голова                                                                                                                               І.Р.Яворський
Додаток 1
до рішення міської ради
28 лютого  2019 року №1725
Уточнене фінансування міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 0,00 0,00 0,00
208100 На початок періоду 2171273,00 2148226,00 23047,00 23003,00
208200 На кінець періоду 1838270,00 1838226,00 44,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -40 000,00 40 000,00 40 000,00
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 0,00 0,00 0,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 0,00 0,00 0,00
602100 На початок періоду 2171273,00 2148226,00 23047,00 23003,00
602200 На кінець періоду 1838270,00 1838226,00 44,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -40 000,00 40 000,00 40 000,00
Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                           Ю.М.Химин
 
Додаток 2
до рішення міської ради
28 лютого 2019 року №1725
Уточнений розподіл видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд  Спеціальний фонд РАЗОМ
Усього Видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  Видатки споживання з них: Видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7    9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23003,00 23003,00 0,00 0,00 0,00 23003,00 23003,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0210100 0100 Державне управління 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23003,00 23003,00 0,00 0,00 0,00 23003,00 23003,00
0210160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері діяльності міської ради та її виконавчого комітету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23003,00 23003,00 0,00 0,00 0,00 23003,00 23003,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200000,00 -200000,00 0,00 0,00 0,00 -200000,00 -200000,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611000 1000 Освіта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200000,00 -200000,00 0,00 0,00 0,00 -200000,00 -200000,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200000,00 -200000,00 0,00 0,00 0,00 -200000,00 -200000,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240000,00 240000,00 0,00 0,00 0,00 240000,00 240000,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216000 6000 Житлово-комунальне господарство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради -20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20000,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712000 2000 Охорона здоров`я 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
3712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
3712146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
3718700 8700 0133 Резервний фонд -40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40000,00
Всього видатків -20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 63003,00 63003,00 0,00 0,00 0,00 63003,00 43003,00
Секретар міської ради                                                                          Ю.М.Химин
Додаток 3
до рішення міської ради
28 лютого 2019 року №1725
Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об"єктами у 2019 році
грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми /підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об"єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об"єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об"єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовностіоб"єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0200000 Головний розпорядник:Виконавчий комітет Бориславської міської ради  23003,00
0210000 Відповідальний виконавець:Виконавчий комітет Бориславської міської ради  
0210160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері діяльності міської ради та її виконавчого комітету Придбання оргтехніки 23003,00
0600000 Головний розпорядник :Відділ освіти Бориславської міської ради  -200000,00
0610000 Відповідальний виконавець: Відділ освіти Бориславської міської ради
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою дитячим-дитячим садком, інтернатом при школі) , спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей  в ЗОШ №1;№2;№3;№4;№5;№6;№7;№8 -200000,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 240000,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт пожежних гідрантів в м.Бориславі Львівської області 40000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства Реконструкція водопроводу на вул. Дорошенка (3черга) в м. Бориславі Львівської області (співфінансування 30%) -430000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства Реконструкція водопроводу на вул. Дорошенка (2черга) в м. Бориславі Львівської області (співфінансування 30%) 434430,00
1217310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства Реконструкція водопроводу від бойлерної №2 на вулиці Коваліва до житлового будинку №148 на вулиці В.Великого в місті Бориславі Львівської області 195570,00
Всього видатків 63003,00
Секретар міської ради                                                              Ю.М.Химин