РІШЕННЯ № 850

Про затвердження додатку до Програми з організації військового обліку військовозобов’язаних та призовників, призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовку  юнаків до військової служби Бориславської міської територіальної  громади  на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням міської ради 11.02.2021 року №101 в новій  редакції  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
                           2022 року Борислав                           № _____             
 
 


Про затвердження додатку до Програми з організації військового обліку військовозобов’язаних та призовників, призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовку  юнаків до військової служби Бориславської міської територіальної  громади  на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням міської ради 11.02.2021 року №101 в новій  редакції
 
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 „Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних”, рішення  Бориславської міської ради від 11 лютого 2021 року №101 «Про затвердження Програми з організації військового обліку військовозобов’язаних та призовників, призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовку  юнаків до військової служби Бориславської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки» , рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від  13 січня 2022 року  № 7 «Про схвалення проєкту додатку до  Програми з організації військового обліку військовозобов’язаних та призовників, призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовку  юнаків до військової служби Бориславської міської територіальної  громади  на 2021 - 2025 роки, в новій редакції», рішення постійної  комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від __________2022року №_____  та  з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  _____________2022 року №________, міська  рада
 
 В И Р І Ш И Л А:
 
              1. Затвердити додаток до Програми з організації військового обліку військовозобов’язаних та призовників, призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовку  юнаків до військової служби Бориславської міської територіальної  громади  на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням міської ради 11.02.2021 року №101 в новій  редакції,  що додається.
 
               2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа,  постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (Тарновецький Ігор) та з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан) .
 
 
 
    Міський голова                                                                                Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
Додаток
до Програми з організації військового обліку військово-зобов’язаних та призовників, призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовки юнаків до військової служби Бориславської міської територіальної  громади  на 2021 - 2025 роки у новій редакції
 
ЗАХОДИ
з організації військового обліку військовозобов’язаних та призовників, призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовку  юнаків до військової служби Бориславської міської територіальної  громади 
на 2021 - 2025 роки у новій редакції
Назва заходу Розрахункова потреба у коштах за роками,
тис.гривень
Джерела
фінансування
Виконавець
2021 2022 2023 2024 2025
1 Виділення автомобільного транспорту для перевезення військовозобов’язаних призовників  Бориславської міської територіальної громади 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 Бюджет Бориславської міської територіальної громади Відділ оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля
відділ освіти
2 Придбання спеціальних програм для автоматизації військового обліку  призовників та військовозобов'язаних Бориславської міської територіальної громади   10.0 10,0 10,0 10,0 10,0 Бюджет Бориславської міської територіальної громади Відділ оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля міської ради
3 Виготовлення та розміщення у відділі оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля, та навчальних закладах міста засобів наочної агітації військово-патріотичного спрямування 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Бюджет Бориславської міської територіальної громади Відділ оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля міської ради
4 Допризовна підготовка молоді відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України і погоджених з Міністерством оборони України     - - - - - - Відділ освіти міської ради, заклади загальної середньої освіти
5 Військово-патріотичне виховання молоді за соціальним, військовим, психолого-педагогічним, правовим напрямами - - - - - - Відділ освіти міської ради, заклади загальної середньої освіти
6 Зустрічі з учасниками бойових дій; - - - - - - Відділ освіти міської ради, заклади загальної середньої освіти
7 Допомога навчальним закладам в організації допризовної підготовки юнаків і військово-патріотичного виховання молоді - - - - - - Відділ освіти міської ради
8 Упорядкування меморіальних комплексів, пам’ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни - - - - - - Відділ освіти міської ради
9 Організація та проведення медичних оглядів призовників та військовозобов’язаних. - 850 850 850 850 Бюджет Бориславської міської територіальної громади Виконавчий комітет Бориславської міської ради, КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава»
10 Тестування допризовної молоді з метою виявлення характерних особистісних якостей щодо подальшого призначення по родам, видам Збройних Сил України - - - - - - Відділ оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля міської ради, відділ освіти міської ради
11 Сприяння у підготовці призовної дільниці  військового комісаріату до роботи під час проведення заходів весняної та осінньої призовних кампаній - - - - - - Відділ оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля міської ради
12 Допризовна підготовка молоді відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України - - - - - - Відділ освіти міської ради
13 Проведення ремонтних робіт  приміщень
призовної дільниці 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Бюджет Бориславської міської територіальної громади Виконавчий комітет Бориславської міської ради, Дрогобицький РТЦК  та СП, управління  ЖКГ та Е міської ради
 Всього 170 1020 1020 1020 1020  
 
 
 Секретар міської ради                                                                                                                                                           Юрій ХИМИН