РІШЕННЯ № 862

Про  розроблення  детального плану території вулиці Міцкевича, обмеженої перехрестям вулиць Шевченка, Данила Галицького, Івасюка та будинком №11 на вул.Міцкевича в м.Бориславі Дрогобицького району Львівської області

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 ___________2022_ Борислав №____________
 
Про  розроблення  детального плану території вулиці Міцкевича, обмеженої перехрестям вулиць Шевченка, Данила Галицького, Івасюка та будинком №11 на вул.Міцкевича в м.Бориславі Дрогобицького району Львівської області
 
        Відповідно до п.42 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.10,16,17 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555, із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013року №532 та від 23 січня 2019року №45 „Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 №718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та архітектури від ______2022р. №____, розглянувши доповідну записку начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бреня Любомира, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
          1.Розробити  детальний план території вулиці Міцкевича, обмеженої перехрестям вулиць Шевченка, Данила Галицького, Івасюка та будинком №11 на вул.Міцкевича в м.Бориславі Дрогобицького району Львівської області.
 
           2.Визначити замовником містобудівної документації, зазначеної у п.1 цього рішення, Бориславську міську раду.
 
3.Фінансування робіт містобудівної документації здійснити за рахунок коштів  бюджету міської територіальної громади, коштів міжнародної технічної та/або фінансової допомоги, у тому числі у вигляді грантів.
 
4.Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури  міської ради (Бреньо Любомир) рішення оприлюднити у місцевих засобах масової інформації та розмістити на офіційному веб - сайті міської ради.
 
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).
 
Міський голова   Ігор ЯВОРСЬКИЙ