РІШЕННЯ № 851

Про затвердження Програми соціальної підтримки осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади  на 2022 рік

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
_____________ 2022 року Борислав                            _____
 
Про затвердження Програми соціальної підтримки осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади  на 2022 рік
 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 23.12.2021 р. №755  « Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення виконавчого комітету від 13.01.2022 р. № 9 «Про схвалення проєкту Програми соціальної підтримки осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік», беручи до уваги доповідну записку  начальника управління праці та соціального захисту населення Цапів Ірини від 17.01.2022 року №48, рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від __.__.2022 р. №__/__, міська рада
                       
В И Р І Ш ИЛ А:
 
1. Затвердити Програму соціальної підтримки осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади   на 2022 рік та паспорт до неї згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).  
 
 
 
Міський голова                                                                                        Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від ___.___.2022 р.№___
 
ПРОГРАМА
соціальної підтримки осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади  на 2022 рік
 
Мета Програми: посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади  .
Джерела фінансування Програми: кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади в межах обсягу, затвердженого міською радою на 2022 рік.
Очікувані результати виконання Програми: покращення умов життя осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади.
Здійснення заходів щодо соціальної підтримки і реабілітації осіб з інвалідністю та забезпечення їм доступу до споруд, транспорту, а також до інших об’єктів і послуг.
  1. Організаційні і правові основи забезпечення особам з інвалідністю їх конституційних прав.
1.1. Створювати належні умови діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю (виділення приміщень, необхідного обладнання тощо).
Управління праці та соціального захисту населення міської ради; виконком міської ради та фінансове управління міської ради.
  1. З метою покращення правового захисту та інформованості надавати безкоштовну консультативну допомогу з питань правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації осіб з інвалідністю, членам сімей, які опікуються дітьми з інвалідністю  та особами з інвалідністю І групи.
Управління праці та соціального захисту населення міської ради; КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”; відділ освіти міської ради; управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради; відділ правового забезпечення міської ради; Бориславська міська філія Львівського обласного центру зайнятості, Бориславський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області; громадські організації людей з інвалідністю.
1.3. Для забезпечення рівних можливостей всім громадянам в реалізації їх конституційних прав, надавати безкоштовну консультативну допомогу з питань соціального захисту та реабілітації особам з інвалідністю з психічними розладами а також сім’ям, які опікуються  дітьми з інвалідністю із психічними розладами, із залученням спеціалістів (психологів, лікарів, юристів, соціальних працівників).
Управління праці та соціального захисту населення міської ради; відділ правового забезпечення міської ради; КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”; Бориславський міський центр  надання соціальних послуг
 
 
2. Забезпечення належного рівня життя та соціальний захист осіб з інвалідністю.
2.1. Надавати пільги при оплаті житла, послуг з водопостачання та водовідведення, теплопостачання, за користування природним газом, електроенергією, на придбання твердого палива та скрапленого газу таким категоріям:
- одиноким особам з інвалідністю І та ІІ груп, що проживають з особами непрацездатного  віку  – 100% на особу;
- особам з інвалідністю по зору І і ІІ груп,  відповідно 50% та 40% на особу;
- дітям з інвалідністю до 18-ти років – 100% на особу;
Пільги надавати з розрахунку 21 м2 на кожного інваліда (без урахування                10,5 м2 на сім’ю).
Надавати 75% пільги на житлово-комунальні послуги  бійцям-добровольцям АТО, визнаним Львівською обласною радою відповідно до державних  соціальних норм.
Управління праці та соціального захисту населення міської ради; фінансове управління міської ради.
2.2. Надавати  муніципальні субсидії на сплату житлово-комунальних послуг наступним непрацюючим категоріям:
- сім’ям, у яких проживає двоє і більше осіб з інвалідністю;
- особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп;
- одиноким особам з інвалідністю І або ІІ групи загального захворювання та 3 групи, які мають заключення психіатричної медикосоціальної експертної комісії;
- ветеранам УПА , їх вдовам;
- дітям-сиротам;
- громадянам реабілітованим та потерпілим від політичних репресій.
Управління праці та соціального захисту населення міської ради; фінансове управління міської ради.
2.3. Виділяти земельні ділянки особам з інвалідністю із захворюванням опорно-рухового апарату під гаражі для утримання спеціалізованих засобів пересування поблизу місця їх проживання відповідно Закону України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.
Бориславська міська рада; громадські організації людей з інвалідністю.
 
3. Транспортне обслуговування осіб з інвалідністю, доступність, індивідуальна мобільність.
3.1. Забезпечити пільговий проїзд для осіб з інвалідністю всіх категорій,(І група із супроводжуючою особою) у межах Бориславської міської територіальної громади  згідно з чинним законодавством.
Управління праці та соціального захисту населення міської ради; відділ економіки та торгівлі міської ради.
            3.2. Для підвищення ефективності доступу особам з інвалідністю до об’єктів інфраструктури забезпечити встановлення на вулицях міста знаків дорожнього руху щодо дозволу стоянок для автотранспорту осіб з інвалідністю.
Управління праці та соціального захисту населення міської ради; управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради; Управління патрульної поліції у Львівській області.
3.3. При визначенні суб’єктів підприємницької діяльності що здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування у Бориславській міській територіальній громаді  надавати переваги перевізникам, які мають транспортні засоби придатні для перевезення маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю
Виконавчий комітет; відділ економіки та торгівлі міської ради.
3.4. Для забезпечення вільного доступу до закладів сфери життєдіяльності, щорічно затверджувати перелік об’єктів житлового та громадського призначення, які підлягають пристосуванню для осіб з обмеженими фізичними можливостями та обладнати їх необхідними допоміжними засобами.
Управління праці та соціального захисту населення міської ради міської ради; головний архітектор м.Борислава; відділ житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради.
3.5. Створити умови доступності для осіб з інвалідністю в навчальних закладах всіх рівнів акредитації  та  їх гуртожитках.
Відділ житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради; відділ освіти міської ради.
3.6. Для забезпечення дітям з інвалідністю права на якісне навчання, здійснити моніторинг реалізації програми інтегрованого навчання, в питанні переобладнання шкіл з метою забезпечення доступності, наявності спеціальних маршрутів для транспортування дітей з особливими освітніми потребами, наявності спеціалізованого обладнання для дітей з психо-фізичними розладами.
Відділ житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради; відділ освіти міської ради.
 
4.Медичне забезпечення та оздоровлення осіб з інвалідністю
4.1. Забезпечувати особам з інвалідністю право на якісну комплексну стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну медичну допомогу з відновного лікування у профільних закладах охорони здоров’я, відділеннях відновного лікування.
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” БМР; громадські організації людей з інвалідністю.
4.2. Забезпечити безоплатний та пільговий відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань.
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” БМР; фінансове управління міської ради.
4.3. Укомплектувати лікувально-профілактичні заклади міста пільговими жіночими і чоловічими палатами для осіб з інвалідністю, здійснити оснащення цих палат предметами догляду за важкохворими.
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” БМР; громадські організації  людей з інвалідністю.
5.Освіта осіб з інвалідністю, рання соціальна реабілітація дітей з  інвалідністю,  просвітницька та виховна робота.
5.1.Забезпечувати організаційно-фінансові заходи для запровадження інклюзивного (інтегрованого) навчання дітей з інвалідністю.
Відділ освіти міської ради; фінансове управління міської ради.
5.2. Забезпечуючи право осіб з інвалідністю на освіту, надати їм можливість отримати інклюзивну освіту на всіх рівнях акредитації та можливість здобувати освіту упродовж усього життя.
Відділ освіти міської ради.
5.3. У разі відсутності у дитини з інвалідністю можливості відвідувати освітній заклад (школу), скеровувати вчителя для її навчання вдома.
Відділ освіти міської ради.
5.4.Забезпечути психолого-педагогічний та соціальний супровід дітей з інвалідністю в навчальних закладах з інклюзивним (інтегрованим) навчанням.
Відділ освіти міської ради.
5.5.Запроваджувати інноваційні технології для корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного і шкільного віку.
Відділ освіти міської ради.
6. Участь осіб з інвалідністю в культурному житті, проведення дозвілля і відпочинку та заняття спортом.
6.1. Забезпечити право осіб з інвалідністю, нарівні з іншими громадянами,  до участі у культурному житті.
Відділ освіти міської ради; управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради.
6.2. З метою розвитку творчого потенціалу та соціальної реінтеграції осіб з інвалідністю проводити виставки творчих робіт, залучати їх до участі у мистецьких заходах, зокрема до Міжнародного дня осіб з інвалідністю, з відповідним фінансуванням.
Управління праці та соціального захисту населення міської ради;  відділ освіти міської ради; фінансове управління міської ради;  громадські організації людей з інвалідністю.
6.3. Проводити Спартакіади осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації, навчально-тренувальні збори та забезпечувати їх фінансування. 
Відділ освіти міської ради; управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради; фінансове управління міської ради; громадські організації людей з інвалідністю.
            6.4. Проводити оздоровлення юних спортсменів з інвалідністю у спортивно-оздоровчих таборах міста.
Відділ освіти міської ради; управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради
 
 
ДОДАТОК
до Програми соціальної підтримки осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади  на 2022 рік
 
 
ПАСПОРТ
програми соціальної підтримки осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади  на 2022 рік
 
1. Ініціатор розроблення Програми Бориславська міська рада
2. Дата, номер рішення про 
    затвердження Програми
 
3. Розробник Програми Управління праці та соціального захисту населення міської ради
4. Відповідальні виконавці
    Програми
 
Управління праці та соціального захисту населення міської ради; КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”; Бориславський міський територіальний  центр  надання соціальних послуг ; відділ освіти міської ради; управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради; управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради; відділ економіки та торгівлі міської ради
5. Термін реалізації Програми 2022 рік
6. Етапи виконання Програми Згідно з помісячним розписом асигнувань бюджету Бориславської міської територіальної громади  на 2022 рік
7. Загальний обсяг фінансових
    ресурсів, необхідних для
    реалізації Програми в 2022 році
860,26 тис. грн.
 
 
 
 
      Секретар міської ради                                                                     Юрій ХИМИН