РІШЕННЯ № 852

Про затвердження Програми соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України  або в Національній Гвардії України на 2022 рік

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
______________2022 року Борислав                            ____
 
Про затвердження Програми соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України  або в Національній Гвардії України на 2022 рік
 
          
  Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 23.12.2021 р. №755 « Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення виконавчого комітету від 13.01.2022 р. № 10 «Про схвалення проєкту Програми соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України на 2022 рік », беручи до уваги доповідну записку  начальника управління праці та соціального захисту населення Цапів Ірини від 17.01.2022 року №49, рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від __.__.2022 р. №__/__ та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від __.__.2022 р. №__/__,   міська рада
                       
В И Р І Ш ИЛ А:
 
1. Затвердити Програму соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України  або в Національній Гвардії України на 2021 рік та паспорт до неї згідно з додатком.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну, постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики Зелінський Руслан) та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій).
 
Міський голова                                                                          Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
       ЗАТВЕРДЖЕНО
                рішення міської ради
від ______2022 р.№___
 
ПРОГРАМА
 соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України на 2022 рік 
                                         І. Вступ
Програма соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України на 2022 рік (надалі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які прийняті на військову службу за контрактом (на строк не менше трьох років) відповідно до Закону України „Про військовий обов’язок та військову службу ”.
Для ширшого залучення на військову службу за контрактом Програмою  передбачається встановлення додаткових соціальних гарантій , зокрема  надання одноразової допомоги у розмірі 10 000 грн. особам які прийняті на військову службу за контрактом у порядку передбаченому ст.19,20 Закону України „ Про військовий обов’язок та військову службу ”.
II. Надання одноразової допомоги
Одноразова допомога мешканцям Бориславської міської територіальної громади прийнятим на військову службу за контрактом відповідно до Закону України „ Про військовий обов’язок та військову службу ” надається на підставі поданих до міської ради таких документів:
1. Заява про надання одноразової допомоги.
2. Копії сторінок паспорта.
3. Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків.
4. Реквізити особового банківського рахунку.
5. Копію документа, який підтверджує прийняття на військову службу за контрактом (на строк не менше трьох років).
Розпорядження міського голови про виплату одноразової допомоги мешканцям Бориславської міської територіальної громади прийнятим на військову службу за контрактом  відповідно до Закону України „ Про військовий обов’язок та військову службу ” готує відділ оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля міської ради.
       Виплата одноразової допомоги у розмірі 10 000 грн. проводиться  управлінням праці та соціального захисту населення на особовий банківський рахунок заявника.
 
III. Очікувані результати
В результаті реалізації Програми очікується збільшення кількості осіб, які бажають вступити на військову службу за контрактом відповідно до Закону України „Про військовий обов’язок та військову службу ”, зростання престижу військової служби. Посилення соціального захисту мешканців Бориславської міської територіальної громади прийнятих на військову службу за контрактом.
 
IV. Джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків загального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади, передбачених на 2022 рік відповідно до затвердженого паспорту Програми, що додається.
 
          Секретар міської ради                                                           Юрій ХИМИН
  
 
ДОДАТОК
до Програми соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України на 2022 рік 
 
 
ПАСПОРТ
Програма соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України  на 2022 рік 
 
1. Ініціатор розроблення Програми Бориславська міська рада
2. Дата, номер рішення про 
    затвердження Програми
   
3. Розробник Програми Управління праці та соціального захисту населення міської ради
4. Відповідальні виконавці
    Програми
 
Управління праці та соціального захисту населення міської ради, відділ правового забезпечення міської ради, загальний відділ міської ради, відділ оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля міської ради
5. Термін реалізації Програми 2022 рік
6. Етапи виконання Програми Згідно з помісячним розписом асигнувань бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік
7. Загальний обсяг фінансових
    ресурсів, необхідних для
    реалізації Програми в 2022 році
50 тис. грн.
 
 
 
          Секретар міської ради                                                           Юрій ХИМИН