РІШЕННЯ № 1352

Про затвердження   Програми організації і проведення   громадських робіт y   Бориславській  міській територіальній громаді  у 2023 році 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
________________ Борислав №___
 
 
Про затвердження   Програми організації і проведення   громадських робіт y   Бориславській  міській територіальній громаді  у 2023 році 
           
Відповідно до п. 22 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України  «Про зайнятість  населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №175 (із змінами), беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від _______2023  року №_____, міська рада
 
В И Р І Ш И ЛА:
 
            1. Затвердити   Програму  організації і проведення   громадських робіт у   Бориславській  міській  територіальній  громаді  у 2023 році, що додається.
 
            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Роксоляну Гарасимів та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський). 
 
Міський голова                                                                              Ігор ЯВОРСЬКИЙ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
___________ року №___
 
П Р О Г Р А М А
організації і проведення   громадських робіт  у   Бориславській  міській  територіальній  громаді  у 2023 році
 
І. Загальні положення Програми
     Програма організації і проведення   громадських робіт  у   Бориславській  міській  територіальній  громаді  у 2023 році
 
ІІ. Мета Програми
               Залучення  максимально  широкого  кола  незайнятих  мешканців  м.Борислава  до  участі  у  виконанні    громадських  робіт, що  дозволить шляхом матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних знизити соціальну напругу і вирішувати проблеми міста у частині благоустрою території,   об’єктів соціальної сфери та кладовищ, зон відпочинку та туризму та   озеленення міста.
               Одним   із  важливих  заходів  підтримки  мешканців міста   у  період   вимушеного   безробіття   та  пошуку  роботи   є  залучення   їх   до  участі  в  громадських  роботах – загальнодоступному виді тимчасової  трудової  діяльності  громадян,  що  виконується  на  договірній основі.
                Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, що затверджений   постановою   Кабінету  Міністрів  України  від  20 березня 2013 року №175(із змінами), передбачено фінансування таких робіт за  рахунок  коштів  місцевого бюджету та Фонду  загальнообов’язкового  державного соціального  страхування України  на  випадок  безробіття (далі – Фонд), а також  окремими  підприємствами,  організаціями  і  установами.
       Для виконання громадських  робіт у 2023 році планується залучити безробітних громадян і організувати їхню працю на підприємствах комунальної форми власності, установах, організаціях, що підпорядковані органам місцевої влади,  а також за договорами з іншими роботодавцями (у разі надходження відповідних звернень щодо потреби у виконанні таких робіт) (додаток 1).
     Організація громадських робіт здійснюватиметься за напрямками соціального спрямування.
      Реалізація Програми організації і проведення   оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян   Бориславської  міської  територіальної  громади у 2023 році    (далі – Програма) дасть змогу населенню заробляти кошти на прожиття у скрутний для себе час і, разом з тим, внести певний вклад у вирішення соціально важливих проблем міста. Крім того, участь у таких роботах активізує інтерес до пошуку  відповідної роботи, прискорить вирішення проблеми працевлаштування  безробітних.
 
                      ІІІ. Перелік видів громадських робіт, що організовуються у
Бориславській  міській  територіальній  громаді  у 2023 році
Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів громадські роботи повинні відповідати таким основним критеріям:
 
а) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця і вакансії;
б) можуть виконуватися в умовах неповного робочого дня;
в) мають економічну, соціальну та екологічну користь для міста;
г) надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.
До громадських робіт не відносяться роботи, що пов’язані з ризиком для життя та здоров’я, відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 року №15(із змінами від 16.11.2007р.).
                   Програмою визначається такий перелік видів робіт, що мають суспільно-корисну спрямованість, вирішують  проблеми громади міста та сприяють його соціальному розвитку у 2023 році  (додаток 2).
                              ІІІ. Організаційне забезпечення виконання Програми
       3.1. Підготовка підприємствами, організаціями, установами міста пропозицій щодо потреби у проведенні громадських робіт. 
                 Бориславська міська філія Львівського
обласного   центру   зайнятості.
                                  Термін: травень-червень 2023 року.
 
    3.2. Укладення договорів з підприємствами, організаціями, установами міста щодо  проведення    громадських  робіт у 2023 році.
Бориславська міська філія Львівського
обласного   центру   зайнятості.
                                  Термін: протягом 2023 року.
 
3.3. Забезпечення    оперативного     вирішення першочергових організаційних проблем щодо  проведення  громадських  робіт,  залучення  до  їх  виконання,  перш  за  все, громадян,  які    перебувають  на  обліку  в  міському  центрі зайнятості  і  не  отримують  допомогу  з  безробіття, а також безробітних, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці і потребують соціального захисту та інвалідів.                                                                      
Бориславська міська філія Львівського
обласного   центру   зайнятості.
                                  Термін: протягом 2023 року.
 
      3.4. Призначення  відповідальних осіб за організацію цих робіт для ведення необхідної документації та своєчасного обміну інформацією з міським центром зайнятості.
Підприємства, установи, організації, які
                          організовують громадські роботи,
Бориславська міська філія Львівського
                      обласного   центру   зайнятості
                 Термін: протягом 2023 року.                                                                                              
 
     3.5. Забезпечення своєчасності виплати заробітної плати учасникам громадських робіт. 
     Підприємства, установи, організації, які
                          організовують громадські роботи,
                                   фінансове управління,
Бориславська міська філія Львівського
                      обласного   центру   зайнятості
                 Термін: протягом 2023 року.
 
    3.6. Постійне проведення роботи щодо роз’яснення соціальної значимості та користі для  міста  громадських   робіт  через місцеві засоби масової інформації, організації семінарів, круглих столів, тощо.
Бориславська міська філія Львівського
                       обласного   центру   зайнятості.
                                 Термін: протягом 2023 року.
 
ІV. Фінансове   забезпечення виконання Програми
4.1. Програмою передбачається фінансування  громадських робіт за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
          Обсяг  фінансування Програми  - 150 тис.грн (згідно з додатком 3). Протягом року сума може бути скоригована.
          4.2. Використання  коштів з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття передбачено на організацію та проведення громадських робіт лише  для:
    - оплати основної та додаткової  заробітної  плати;
    - сплати  єдиного  внеску  на загальнообов'язкове  державне соціальне страхування, зайнятих на громадських роботах.
 
 
 
 Додаток 1
                                                                           до Програми організації  і проведення                                                                               громадських робіт
у 2023 році 
 
 
 
Перелік підприємств, установ і організацій м.Борислава,
на яких будуть здійснюватися громадські роботи у 2023 році
 
 

з/п
Назва підприємства, організації Примітка
1 Комунальна установа Бориславський міський центр надання соціальних послуг  
2 Відділ освіти Бориславської міської ради  
     
                                                                                                                            Додаток 2
                                                                                 до Програми організації  і проведення    громадських робіт у
 Бориславській міській територіальній
                                                 громаді у 2023 році
 
 
 
Перелік видів громадських робіт на території Бориславської міської територіальної громади що мають суспільно-корисну спрямованість, відповідають потребам громади та сприяють її соціальному розвитку у 2023 році
 
 
1. Допомога у веденні домогосподарств ветеранам та сім’ям члени родин яких загинули, постраждали та зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту.
 
2. Догляд за особами похилого віку, особами з інвалідністю, одинокими та престарілими громадянами, насамперед з числа ветеранів війни.
 
3. Надання послуг дітям з особливими освітніми потребами.
 
4. Надання послуг соціально вразливим верствам населення, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, зокрема надання побутових послуг, допомога у веденні господарства, інших видів підсобних робіт.


Додаток 3
                                                                                   до Програми організації і проведення   громадських робіт  
у   Бориславській  міській 
територіальній  громаді  у 2023 році
 
 Паспорт  
Програми організації і проведення   громадських робіт  у   Бориславській  міській  територіальній  громаді  у 2023 році
 
 
1. Ініціатор розроблення програми
 
Бориславська міська рада та її виконавчий комітет
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
 
 
Рішення Бориславської міської ради
від _____________ р.  № ________
3. Розробник програми Відділ економіки та торгівлі  міської ради
 
4. Співрозробники програми Дрогобицька філія Львівського обласного  центру  зайнятості
 
5. Відповідальний виконавець програми Дрогобицька філія Львівського обласного  центру  зайнятості,
Роботодавці
 
6. Термін реалізації програми
 
2023 рік
7. Джерело фінансування Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
 
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис.грн.,
 у тому числі:
150,0
8.1. Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціаль-ного страхування України на випадок безробіття, тис.грн.
 
150,0
 
 
Секретар міської ради                                                   Юрій ХИМИН