РІШЕННЯ № 1358

Про внесення змін до пункту 2 рішення Бориславської міської ради від 27.05.2021 року № 318 «Про внесення змін до Положення про відділ правового забезпечення Бориславської міської ради та  надання повноважень на самопредставництво Бориславської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови в судах»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
                     2023 року Борислав                                №…..               
 
Про внесення змін до пункту 2 рішення Бориславської міської ради від 27.05.2021 року № 318 «Про внесення змін до Положення про відділ правового забезпечення Бориславської міської ради та  надання повноважень на самопредставництво Бориславської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови в судах»
 
Відповідно до  ст.ст.25, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення», ст.58 Цивільного процесуального кодексу України, ст.56 Господарського процесуального кодексу України, ст.55 Кодексу адміністративного судочинства України, з метою належного захисту прав та законних інтересів Бориславської міської ради Львівської області, виконавчого комітету Бориславської міської ради, міського голови, беручи до уваги рішення постійної комісії з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від ______2023 р. №___, доповідну записку начальника відділу правового забезпечення міської ради Тахтарової Оксани від    25.05.2023 року, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до пункту 2 рішення Бориславської міської ради від 27.05.2021 року № 318 «Про внесення змін до Положення про відділ правового забезпечення Бориславської міської ради та  надання повноважень на самопредставництво Бориславської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови в судах», а саме доповнити його абзацом 4 такого змісту:
 
Лепак Аркадію Яремівну, спеціаліста I категорії відділу правового забезпечення Бориславської міської ради (******* року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків *******).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Кобилецького Ігоря та постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій).
 
 
 
Міський голова                                                                                  Ігор ЯВОРСЬКИЙ