ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 672-mr5-2022

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
                       2022 року Борислав ______
 
 
Про відмову у  розробленні проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок
 
Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 36, 118, 123, підпункту 6 пункту 27 Розділу Х “Перехідні положення” Земельного кодексу України, Земельного кодексу України, статей 17, 18, 19, 24, 25 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, розглянувши заяви Федевича Олега, Федевича Віталія, Драгана Тараса, Янусевича Олександра, Стасишина Тараса, Левчик Нелі про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, беручи до уваги довідки відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від                                                     __________2022 року №________, міська рада
В И Р І Ш И Л А:                                                                                                                                                         
  
1. Відмовити, у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1200 га на вул.Буковиця у  м.Бориславі Львівської області для ведення садівництва, у зв’язку  з тим, що місце розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, так як згідно з генеральним планом та планом зонування міста земельна ділянка знаходиться в зоні озеленених територій загального користування, потрапляє в санітарно – захисну зону нафтозбірного пункту “Кінцевий”, гірничого відводу НГВУ “Бориславнафтогаз”. Відповідно до довідки власника гірничого відводу на відстані близько 39 м до діючої свердловина №93, на відстані близько 89 м. до діючої свердловини№91, а на відстані близько 32 м до діючої свердловини №94, а саме:
    1.1) Федевичу Олегу Івановичу, який зареєстрований у с.Урич  Стрийського району Львівської області;
    1.2) Федевичу Віталію Андрійовичу, який зареєстрований у м.Бориславі Львівської області            
 
    2. Відмовити у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,00 га на вул.Бічній Джерельній у  м.Бориславі Львівської області для ведення городництва, у зв’язку  з тим, площа земельної ділянки, що надається в оренду для городництва, не може перевищувати 0,6 гектара та формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення забороняється, відповідно до підпункту 6 пункту 27 Розділу Х “Перехідні положення” Земельного кодексу України, а саме:
2.1) Драгану Тарасу Васильовичу, який зареєстрований у м.Бориславі Львівської області;
2.2) Янусевичу Олександру Андрійовичу, який зареєстрований у м.Бориславі Львівської області;
2.3) Стасишину Тарасу Павловичу, який зареєстрований у м.Бориславі Львівської області.
 
    3. Відмовити Левчик Нелі Ярославівні, яка зареєстрована у           м.Бориславі Львівської області, у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0300 га на вул.Шевченка у м. Бориславі Львівської області для ведення городництва, у зв’язку  з тим, що формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення забороняється, відповідно до підпункту 6 пункту 27 Розділу Х “Перехідні положення” Земельного кодексу України.
 
               4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Химина Юрія  та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Герман Дмитро).
 
 
 
Міський голова                                                                                      Ігор ЯВОРСЬКИЙ